De Stemming van 6 september
Door het conflict rondom Geert Wilders staat de VVD op de laagste 
score sinds de laatste verkiezingen. Het CDA profiteert er niet van.
De Groep Wilders zou nu meteen 4 zetels krijgen.
De helft is afkomstig van de LPF en de andere helft van de VVD.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 30/8 6/9
 CDA 44 36 33
PvdA 42 48 48
 VVD 27 24 23
LPF 8 2 2
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 14 14
 D66 6 6 6
 ChristenUnie 3 6 6
 SGP 2 2 2
Groep Wilders 1   4
Partij voor de Dieren 0 3 3
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De zwakke positie van CDA en PvdA is het best te herkennen door het relatief lage percentage kiezers
van CDA en VVD die de eigen partij een kans geven op een stem (rond de 70%).
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 5/09/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 5/09/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 5/09/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 5/09/04
 CDA 46% 36% 26% 27% 91% 79% 69% 71% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 24%
 PvdA 30% 36% 40% 36% 17% 26% 21% 15% 93% 95% 93% 92% 9% 15% 13% 10%
 VVD 41% 35% 30% 25% 47% 38% 52% 36% 9% 3% 3% 3% 93% 87% 80% 69%
 LPF 15% 16% 11% 9% 11% 7% 10% 10% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 15%
 GrLinks 22% 17% 18% 19% 12% 9% 10% 6% 55% 32% 43% 33% 4% 4% 2% 3%
 D66 28% 18% 24% 17% 11% 13% 13% 11% 39% 20% 17% 13% 16% 15% 22% 20%
 SP 20% 23% 30% 27% 11% 14% 15% 12% 42% 32% 47% 46% 4% 6% 9% 6%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 7% 11% 7% 10% 12% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 2%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Groep Wilders       6%       1%       1%       15%
Partij voor de Dieren       5%       0%       3%       5%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft onveranderd laag.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
5/09/04 4,0 5,3 2,8 4,6
Het vertrouwen voor de meeste politici is naar het minimum gedaald. 
Dit geldt met name voor Van Aartsen en Herben.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            5/09/04 3,9 5,2 2,7 4,7
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     5/09/04 4,9 4,3 6,7 3,7
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         5/09/04 4,0 4,7 3,1 5,2
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          5/09/04 5,2 4,6 6,3 4,0
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            5/09/04 4,8 4,4 5,7 3,7
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              5/09/04 3,6 4,3 2,6 4,4
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               5/09/04 4,5 4,7 4,5 4,9
Het blijft interessant dat eigenlijk geen enkele combinatie van partijen een duidelijke voorkeur
geniet. De huidige regeringscombinatie scoort 17%. CDA+PvdA en CDA+VVD scoren iets
hoger.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 5/09 5/09 5/09 5/09
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 22% 24% 37% 6%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 10% 12% 0% 24%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 17% 30% 0% 37%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 21% 10% 42% 18%
 CDA +VVD+CU+SGP       8% 12% 0% 7%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 22% 12% 20% 9%
Vertrouwen in de regering is de afgelopen week van de weeromstuit weer gedaald.
Bij de VVD-kiezers is de score lager dan in het afgelopen jaar gemeten.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        5/09/04 3,8 5,6 2,1 4,7 4,1
Ook de premier en de vice-premiers scoren laag.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           5/09/04 4,1 5,9 2,4 4,8
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     5/09/04 4,2 5,4 2,8 5,7
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              5/09/04 4,2 5,0 3,7 4,7
Terwijl in de afgelopen jaren ruim 50% dacht dat het kabinet de rit uit zal zitten
is de score nu weer onder de 50%. Met name de VVD-kiezers zijn negatiever.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 5/9 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 46% 65% 30% 56%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 2% 1% 4% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 26% 21% 34% 26%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 13% 5% 20% 5%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 0% 0% 0% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 4% 1% 6% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 9% 8% 6% 7%