De Stemming van 30 augustus
PvdA, VVD en LPF verliezen deze week een zetel.
CDA stijgt twee zetels en de SP een zetel.
Partij voor de Dieren blijft stabiel op 3 zetels staan.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 23/8 30/8
 CDA 44 34 36
PvdA 42 49 48
 VVD 28 25 24
LPF 8 3 2
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 14
 D66 6 6 6
 ChristenUnie 3 6 6
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 3 3
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De zwakkere positie van VVD en LPF blijken duidelijk uit deze tabel.
Maar ook de PvdA gaat slechter dan de afgelopen weken.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 30/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 30/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 30/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 30/08/04
 CDA 46% 36% 26% 29% 91% 79% 69% 74% 9% 5% 2% 2% 46% 32% 26% 24%
 PvdA 30% 36% 40% 35% 17% 26% 21% 15% 93% 95% 93% 89% 9% 15% 13% 7%
 VVD 41% 35% 30% 25% 47% 38% 52% 32% 9% 3% 3% 5% 93% 87% 80% 69%
 LPF 15% 16% 11% 6% 11% 7% 10% 4% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 9%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 11% 13% 13% 5% 39% 20% 17% 37% 16% 15% 22% 3%
 D66 22% 17% 18% 14% 12% 9% 10% 8% 55% 32% 43% 12% 4% 4% 2% 18%
 SP 20% 23% 30% 27% 11% 14% 15% 11% 42% 32% 47% 49% 4% 6% 9% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 8% 11% 7% 10% 14% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 5% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       7%       5%       3%       6%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft onveranderd laag.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
30/08/04 4,1 5,6 2,9 4,5
Ook het vertrouwen in de diverse politici blijft laag.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            30/08/04 3,9 5,3 2,7 4,7
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     30/08/04 4,6 3,7 6,7 3,7
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         30/08/04 4,2 4,9 3,4 5,5
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          30/08/04 5,1 4,1 6,4 4,1
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            30/08/04 4,5 3,7 6,0 3,6
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              30/08/04 3,5 4,1 2,6 4,2
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               30/08/04 4,5 4,6 4,5 4,8
Ook nu zien we vrijwel geen verschil tussen de drie meest genoemde combinaties.
Bij de aanhang van de diverse partijen zien we ook steeds een soort gespletenheid.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 30/08 30/08 30/08 30/08
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 20% 24% 35% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 10% 10% 0% 21%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 19% 31% 1% 40%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 20% 4% 45% 13%
 CDA +VVD+CU+SGP       7% 14% 0% 4%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 24% 17% 18% 20%
Vertrouwen in de regering is ook laag.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        30/08/04 3,9 5,8 2,1 4,7 3,9
De premier en de vicepremier staan dicht bij elkaar op een lage score.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           30/08/04 4,2 6,1 2,5 4,7
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     30/08/04 4,3 5,7 2,8 5,8
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              30/08/04 4,2 4,7 3,7 4,8
Het vertrouwen dat het kabinet de zittingsduur uit zal zitten is weer ruim boven
de 50%.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 30/08 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 53% 78% 30% 58%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 3% 1% 3% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 21% 9% 34% 22%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 11% 3% 19% 6%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 0% 0% 0% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 3% 5% 3%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 8% 6% 9% 8%
Voor het eerst na twee maanden is de positie van de ministers weer vastgesteld. 
Biij sommigen zien we een verschuiving ten opzichte van de laatste meting.
Ministers waarvan men Allen Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6/03 29/3/04 7/6/04 9/6/03 9/6/03 9/6/03 30/8/04 30/8/04 30/8/04 30/8/04
 Zalm 36% 28% 23% 51% 11% 67% 24% 39% 3% 48%
 Verdonk 4% 22% 20% 2% 4% 5% 23% 34% 5% 34%
 Balkenende 19% 17% 17% 45% 2% 21% 19% 50% 0% 12%
 Bot   22% 24%       18% 29% 11% 15%
 Kamp 14% 13% 13% 19% 4% 28% 14% 19% 5% 22%
 De Graaf 21% 12% 9% 22% 19% 19% 11% 8% 7% 14%
 De Geus 12% 9% 9% 23% 4% 15% 10% 23% 3% 12%
 van den Hoeven 14% 10% 10% 22% 7% 12% 10% 21% 3% 7%
 Donner 22% 11% 10% 34% 11% 28% 9% 20% 1% 8%
 Brinkhorst 15% 8% 9% 18% 10% 17% 9% 14% 3% 9%
 Hoogervorst 12% 9% 9% 17% 4% 22% 8% 13% 3% 13%
 Peijs 6% 9% 7% 10% 3% 6% 8% 14% 0% 8%
 Veerman 6% 5% 6% 10% 2% 5% 6% 12% 3% 5%
 Remkes 8% 6% 8% 10% 5% 18% 6% 10% 3% 11%
 Van Aardenne 6% 5% 3% 11% 4% 5% 4% 7% 4% 2%
 Dekker 3% 3% 3% 5% 3% 4% 4% 8% 0% 6%
 Allemaal 4% 3% 3% 8% 1% 5% 3% 6% 0% 6%
 Geen van deze 25% 34% 36% 14% 39% 11% 37% 18% 65% 17%
 weet niet/geen antwoord 10% 9% 7% 6% 15% 7% 6% 7% 8% 6%
Totaal 253% 234% 224% 358% 154% 314% 228% 352% 126% 256%
De scores van de ministers waarvan men een lage verwachting heeft is nu wat lager dan drie maanden geleden.
Ministers waarvan men Allen Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6/03 29/3/04 7/6/04 9/6/03 9/6/03 9/6/03 30/8/04 30/8/04 30/8/04 30/8/04
 Balkenende 29% 31% 29% 5% 51% 22% 23% 8% 34% 31%
 Donner 9% 19% 24% 3% 9% 10% 16% 12% 13% 28%
 De Graaf 14% 14% 17% 19% 9% 14% 14% 24% 6% 14%
 De Geus 6% 15% 14% 4% 8% 4% 13% 10% 15% 14%
 Remkes 14% 13% 14% 6% 18% 8% 13% 16% 12% 11%
 van den Hoeven 9% 8% 13% 3% 11% 7% 12% 7% 13% 19%
 Zalm 12% 13% 16% 3% 22% 2% 12% 9% 17% 7%
 Brinkhorst 15% 12% 12% 13% 10% 16% 10% 17% 7% 10%
 Verdonk 6% 12% 11% 3% 4% 7% 10% 6% 15% 7%
 Hoogervorst 6% 10% 10% 2% 9% 3% 9% 11% 7% 6%
 Peijs 8% 11% 15% 5% 6% 13% 9% 9% 5% 11%
 Van Aardenne 7% 7% 9% 4% 6% 7% 8% 9% 5% 9%
 Kamp 7% 7% 8% 2% 11% 0% 8% 10% 8% 7%
 Veerman 10% 10% 9% 3% 14% 12% 6% 11% 3% 10%
 Dekker 6% 5% 9% 4% 4% 8% 4% 5% 2% 6%
 Bot   4% 5%       4% 7% 2% 5%
 Allemaal 20% 26% 31% 16% 26% 10% 34% 18% 53% 16%
 Geen van deze 8% 6% 5% 15% 1% 14% 6% 14% 0% 8%
 weet niet/geen antwoord 20% 12% 10% 28% 13% 22% 10% 14% 5% 12%
Totaal 220% 234% 261% 140% 258% 196% 220% 218% 221% 228%