De Stemming van 23 augustus
Nog steeds is er sprake van een heel stabiele periode.
Gedurende de hele vakantieperiode zijn de verschuivingen per
saldo heel klein geweest.
De ervaring is dat rondom Prinsjesdag de verschuivingen groter
zullen gaan worden.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 16/8 23/8
 CDA 44 36 34
PvdA 42 49 49
 VVD 28 24 25
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 13
 D66 6 5 6
 ChristenUnie 3 6 6
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 3 3
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Opmerkelijk is de verschuiving door de tijd heen van D66.
Bezie hoe het zit bij de PvdA- en VVD-kiezers
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 23/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 23/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 23/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 23/08/04
 CDA 46% 36% 26% 27% 91% 79% 69% 71% 9% 5% 2% 2% 46% 32% 26% 20%
 PvdA 30% 36% 40% 36% 17% 26% 21% 16% 93% 95% 93% 89% 9% 15% 13% 9%
 VVD 41% 35% 30% 26% 47% 38% 52% 28% 9% 3% 3% 6% 93% 87% 80% 75%
 LPF 15% 16% 11% 10% 11% 7% 10% 9% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 20%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 11% 13% 13% 3% 39% 20% 17% 41% 16% 15% 22% 3%
 D66 22% 17% 18% 18% 12% 9% 10% 16% 55% 32% 43% 16% 4% 4% 2% 22%
 SP 20% 23% 30% 26% 11% 14% 15% 13% 42% 32% 47% 45% 4% 6% 9% 6%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 8% 11% 7% 10% 17% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Partij voor de Dieren       4%       0%       3%       1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Ook bij het vertrouwen in de politiek zien we amper verandering.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
23/08/04 4,1 5,3 3,0 4,9
Ook bij de belangrijkste politici zijn de verschuivingen gering.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            23/08/04 4,1 5,7 2,8 4,9
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     23/08/04 4,7 4,0 6,6 3,8
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         23/08/04 4,5 5,3 3,5 5,7
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          23/08/04 5,1 4,8 6,2 4,2
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            23/08/04 4,7 4,3 5,8 3,7
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              23/08/04 3,5 4,0 2,6 4,3
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               23/08/04 4,6 4,8 4,5 5,0
Weinig verschil in voorkeur tussen CDA+PvdA en CDA+VVD
Het percentage is echter relatief klein.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 23/08 23/08 23/08 23/08
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 21% 17% 37% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 9% 8% 0% 22%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 17% 30% 1% 42%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 22% 10% 44% 22%
 CDA +VVD+CU+SGP       7% 17% 0% 2%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 23% 18% 17% 10%
Vertrouwen in de regering blijft wel laag.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        23/08/04 4,0 5,7 2,2 5,0 4,4
Balkenende's positie is in de afgelopen weken iets sterker geworden.
Met name onder de CDA-kiezers scoort hij weer rond de 6.5
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           23/08/04 4,3 6,4 2,4 5,0
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     23/08/04 4,5 5,6 2,9 6,2
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              23/08/04 4,3 4,8 3,8 5,2
Het vertrouwen dat het kabinet de rit uit zal zitten is nu al enkele weken hoger dan
50%.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 23/8 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 50% 69% 22% 63%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 2% 1% 5% 2%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 26% 16% 39% 20%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 11% 4% 21% 8%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 0% 0% 1% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 4% 8% 4%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 6% 6% 5% 4%