De Stemming van 16 augustus
De afgelopen week heeft het CDA en Balkenende wel wat opgeleverd.
De positieve stemming rondom de benoeming van Neelie Kroes valt
in de peiling te herkennen. Opmerkelijk is dat de 2 zetels winst van het CDA
afkomstig zijn van de regeringspartners.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 9/8 16/8
 CDA 44 34 36
PvdA 42 49 49
 VVD 28 25 24
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 13
 D66 6 6 5
 ChristenUnie 3 6 6
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 3 3
Totaal 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
Ook hier zien we het CDA wat stijgen.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 16/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 16/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 16/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 16/08/04
 CDA 46% 36% 26% 28% 91% 79% 69% 75% 9% 5% 2% 3% 46% 32% 26% 22%
 PvdA 30% 36% 40% 39% 17% 26% 21% 19% 93% 95% 93% 91% 9% 15% 13% 7%
 VVD 41% 35% 30% 25% 47% 38% 52% 33% 9% 3% 3% 5% 93% 87% 80% 73%
 LPF 15% 16% 11% 10% 11% 7% 10% 9% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 19%
 GrLinks 28% 18% 24% 23% 11% 13% 13% 4% 39% 20% 17% 42% 16% 15% 22% 2%
 D66 22% 17% 18% 21% 12% 9% 10% 20% 55% 32% 43% 16% 4% 4% 2% 18%
 SP 20% 23% 30% 27% 11% 14% 15% 9% 42% 32% 47% 50% 4% 6% 9% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 7% 11% 7% 10% 11% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       7%       3%       4%       2%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Ook bij het vertrouwen in de politiek zien we een (lichte) stijging.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
16/08/04 4,2 5,7 3,2 4,8
Weinig veranderingen te zien bij  de belangrijkste politici.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            16/08/04 4,0 5,8 2,7 4,8
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     16/08/04 4,9 4,4 6,9 3,4
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         16/08/04 4,4 5,3 3,5 5,8
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          16/08/04 5,1 4,7 6,5 3,7
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            16/08/04 4,7 4,3 6,1 3,3
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              16/08/04 3,7 4,4 2,8 4,6
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               16/08/04 4,6 5,3 4,4 4,7
Weinig verschil in voorkeur tussen CDA+PvdA en CDA+VVD
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 16/8 16/8 16/8 16/8
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 23% 18% 41% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 13% 14% 0% 29%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 17% 31% 1% 38%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 22% 11% 43% 16%
 CDA +VVD+CU+SGP       7% 14% 0% 4%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 12% 15% 12%
Vertrouwen in de regering blijft wel laag.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        16/08/04 4,0 6,0 2,4 4,9 3,6
Balkenende is wel wat gestegen in de afgelopen week.
Met name onder de CDA-kiezers scoort hij weer een 6.5
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           16/08/04 4,3 6,5 2,7 5,3
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     16/08/04 4,5 5,9 3,0 6,2
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              16/08/04 4,4 5,2 3,7 4,9
Het vertrouwen dat het kabinet de rit uit zal zitten is nu al enkele weken hoger dan
50%.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 16/8 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 53% 78% 31% 64%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 4% 3% 5% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 23% 14% 34% 21%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 11% 5% 20% 5%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 0% 0% 0% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 4% 0% 7% 3%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 5% 1% 4% 5%