De Stemming van 9 augustus
Als er binnen de politiek niets gebeurt dan verschuift er ook amper
wat onder de kiezers.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 2/8 9/8
 CDA 44 35 34
PvdA 42 49 49
 VVD 28 25 25
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 13
 D66 6 6 6
 ChristenUnie 3 5 6
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 3 3
Totaal 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
Ook hier is te zien hoe de positie van de VVD aan het verslechteren is.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 09/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 09/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 09/08/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 09/08/04
 CDA 46% 36% 26% 27% 91% 79% 69% 71% 9% 5% 2% 2% 46% 32% 26% 22%
 PvdA 30% 36% 40% 37% 17% 26% 21% 18% 93% 95% 93% 90% 9% 15% 13% 8%
 VVD 41% 35% 30% 25% 47% 38% 52% 30% 9% 3% 3% 4% 93% 87% 80% 75%
 LPF 15% 16% 11% 10% 11% 7% 10% 9% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 21%
 GrLinks 28% 18% 24% 20% 11% 13% 13% 3% 39% 20% 17% 38% 16% 15% 22% 2%
 D66 22% 17% 18% 17% 12% 9% 10% 14% 55% 32% 43% 15% 4% 4% 2% 19%
 SP 20% 23% 30% 26% 11% 14% 15% 10% 42% 32% 47% 45% 4% 6% 9% 4%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 8% 11% 7% 10% 17% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       6%       2%       2%       4%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek blijft in de lagere regionen hangen.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
9/08/04 4,1 5,0 3,2 4,8
De meeste politici blijven dicht staan bij hun laagste positie.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            09/08/04 4,0 5,4 2,8 4,8
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     09/08/04 4,8 4,0 6,8 3,7
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         09/08/04 4,3 4,9 3,6 5,6
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          09/08/04 5,2 4,5 6,5 4,2
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            09/08/04 4,7 4,1 6,0 3,9
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              09/08/04 3,8 4,3 3,0 4,3
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               09/08/04 4,7 4,8 4,7 4,9
CDA + PvdA staat weer nummer 1 als meest gewenste combinatie.
Maar het is wel met een relatief lage score.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 9/8 9/8 9/8 9/8
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 23% 22% 40% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 12% 16% 0% 29%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 17% 26% 0% 41%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 19% 5% 44% 12%
 CDA +VVD+CU+SGP       7% 12% 0% 3%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 22% 20% 16% 14%
Vertrouwen in de regering blijft laag.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        09/08/04 3,9 5,3 2,4 4,9 3,8
De score van Balkenende is weer laag.A26
Maar nog wel boven het absolute dieptepunt.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           09/08/04 4,1 5,7 2,6 4,9
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     09/08/04 4,3 5,3 3,0 6,1
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              09/08/04 4,3 4,7 3,9 4,9
Het vertrouwen dat het kabinet de rit uit zal zitten neemt steeds meer toe.
55% is de hoogste score tot dusverre.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 9/8 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 55% 70% 38% 70%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 3% 2% 3% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 20% 12% 28% 19%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 10% 5% 16% 2%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 0% 0% 0% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 4% 1% 10% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 8% 11% 6% 4%