De Stemming van 19 juli 
Ook nu weer relatief weinig verschuivingen.
PvdA gaat 2 zetels omhoog en CDA en ChristenUnie naar beneden.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 12/7 19/7
 CDA 44 35 34
PvdA 42 46 48
 VVD 28 27 27
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 10 10
 SP 9 13 13
 D66 6 6 6
 ChristenUnie 3 6 5
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 2 2
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Langzamerhand zien we toch wat verschuivingen, waarbij CDA terugkomt
van haar dieptepunt.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 19/07/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 19/07/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 19/07/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 19/07/04
 CDA 46% 36% 26% 27% 91% 79% 69% 72% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 17%
 PvdA 30% 36% 40% 36% 17% 26% 21% 19% 93% 95% 93% 90% 9% 15% 13% 6%
 VVD 41% 35% 30% 29% 47% 38% 52% 38% 9% 3% 3% 5% 93% 87% 80% 74%
 LPF 15% 16% 11% 13% 11% 7% 10% 13% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 25%
 GrLinks 28% 18% 24% 20% 12% 9% 10% 4% 55% 32% 43% 38% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 18% 18% 11% 13% 13% 16% 39% 20% 17% 11% 16% 15% 22% 18%
 SP 20% 23% 30% 27% 11% 14% 15% 14% 42% 32% 47% 49% 4% 6% 9% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 7% 11% 7% 10% 13% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       5%       0%       3%       4%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek is ook iets aan het herstellen
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
19/07/04 4,3 5,6 3,0 4,9  
De meeste politici blijven dicht staan bij hun laagste positie.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            19/07/04 4,2 5,7 2,6 5,2
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     19/07/04 4,7 3,9 6,8 3,7
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         19/07/04 4,5 5,4 3,3 5,9
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          19/07/04 5,1 4,4 6,4 4,1
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            19/07/04 4,7 4,2 5,8 3,6
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              19/07/04 3,9 4,5 2,7 4,8
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               19/07/04 4,7 5,0 4,4 5,0
CDA+PvdA begint langzamerhand te stijgen.
Andere alternatieven scoren lager dan 20%.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 19/7 19/7 19/7 19/7
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 24% 26% 40% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 14% 16% 0% 32%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 19% 31% 1% 43%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 19% 6% 39% 14%
 CDA +VVD+CU+SGP       6% 11% 0% 2%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 18% 10% 20% 8%
Vertrouwen in de regering blijft laag.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        19/07/04 4,0 5,9 2,2 5,0 3,2
Balkenende doet het langzamerhand wat beter.
Zalm scoort ook wat hoger dan in de afgelopen weken
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           19/07/04 4,4 6,3 2,5 5,2
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     19/07/04 4,6 5,9 2,9 6,2
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              19/07/04 4,4 5,1 3,6 5,0
Nog steeds blijft de score rond de 50% schommelen ten aanzien van de verwachting
dat dit kabinet de rit zal volmaken.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 19/7 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 51% 74% 26% 69%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 3% 3% 3% 2%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 23% 10% 34% 20%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 11% 4% 21% 5%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 0% 0% 1% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 2% 9% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 7% 7% 2%