De Stemming van 5 juli 
Deze week is het CDA gestegen onder invloed van de betere score van
Balkenende onder degenen die in 2003 CDA hebben gestemd, maar
langzamerhand steeds minder zagen in het CDA.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 28/6 5/7
 CDA 44 32 34
PvdA 42 47 47
 VVD 28 27 27
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 11 10
 SP 9 14 13
 D66 6 6 6
 ChristenUnie 3 5 6
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 3 2
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De potentie van de VVD staat op de laagste score sinds een grote tijd.
Maar ook de SP is aan het wegzakken.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 5/07/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 5/07/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 5/07/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 5/07/04
 CDA 46% 36% 26% 26% 91% 79% 69% 72% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 20%
 PvdA 30% 36% 40% 37% 17% 26% 21% 11% 93% 95% 93% 97% 9% 15% 13% 5%
 VVD 41% 35% 30% 26% 47% 38% 52% 22% 9% 3% 3% 10% 93% 87% 80% 75%
 LPF 15% 16% 11% 13% 11% 7% 10% 19% 1% 1% 1% 4% 19% 13% 14% 18%
 GrLinks 28% 18% 24% 20% 12% 9% 10% 12% 55% 32% 43% 30% 4% 4% 2% 8%
 D66 22% 17% 18% 20% 11% 13% 13% 12% 39% 20% 17% 29% 16% 15% 22% 13%
 SP 20% 23% 30% 19% 11% 14% 15% 13% 42% 32% 47% 32% 4% 6% 9% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 8% 11% 7% 10% 11% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 2%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Partij voor de Dieren       6%       5%       4%       4%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek staat dus vrijwel op dezelfde score als een half jaar geleden.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
5/07/04 4,1 5,4 2,9 4,9
De meeste politici staan dicht bij hun laagste scores. 
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            5/07/04 4,0 5,6 2,7 4,9
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     5/07/04 4,6 3,5 6,7 3,6
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         5/07/04 4,3 5,1 3,4 5,8
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          5/07/04 5,1 4,3 6,5 4,1
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            5/07/04 4,6 3,6 6,1 3,5
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              5/07/04 3,9 4,4 3,1 4,9
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               5/07/04 4,7 5,0 4,5 4,8
Drie combinaties scoren vrijwel even hoog. Nog steeds is er geen enkele richting
onder de kiezers.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 5/7 5/7 5/7 5/7
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 21% 15% 40% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 13% 13% 0% 37%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 42% 0% 39%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 20% 5% 41% 12%
 CDA +VVD+CU+SGP       7% 14% 0% 2%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 11% 18% 7%
Vertrouwen in de regering blijft eveneens laag.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        5/07/04 4,0 5,8 2,2 5,0 4,1
Balkenende is in een klap bijna een half punt gestegen. Met name komt dat door
de hogere score onder de CDA-kiezers
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           5/07/04 4,4 6,6 2,6 5,2
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     5/07/04 4,5 5,9 2,9 6,3
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              5/07/04 4,4 4,9 3,8 5,0
Ook de score van de verwachte levensduur van de regering verandert amper
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 5/7 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 49% 72% 31% 64%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 4% 1% 3% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 24% 13% 33% 20%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 13% 5% 24% 7%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 0% 0% 0% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 2% 8% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 5% 7% 1% 5%