De Stemming van 28 juni
PvdA en VVD hebben last van de besluitvorming van deze week.
PvdA verliest 2 zetels door haar stemgedrag rondom het Irak-mandaat.
De VVD staat op een zetel verlies door het optreden door de
EU-grondwet.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 21/6 28/6
 CDA 44 31 32
PvdA 42 49 47
 VVD 28 28 27
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 10 11
 SP 9 13 14
 D66 6 6 6
 ChristenUnie 3 5 5
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 3 3
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
CDA en VVD blijven laag scoren. Opmerkelijk is dat nu ook de VVD wegzakt.
Partij voor de Dieren staat inmiddels op 8%.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 28/06/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 28/06/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 28/06/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 28/06/04
 CDA 46% 36% 26% 26% 91% 79% 69% 69% 9% 5% 2% 3% 46% 32% 26% 25%
 PvdA 30% 36% 40% 39% 17% 26% 21% 16% 93% 95% 93% 101% 9% 15% 13% 10%
 VVD 41% 35% 30% 26% 47% 38% 52% 23% 9% 3% 3% 9% 93% 87% 80% 73%
 LPF 15% 16% 11% 14% 11% 7% 10% 19% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 14% 20%
 GrLinks 28% 18% 24% 22% 12% 9% 10% 12% 55% 32% 43% 27% 4% 4% 2% 10%
 D66 22% 17% 18% 18% 11% 13% 13% 11% 39% 20% 17% 25% 16% 15% 22% 14%
 SP 20% 23% 30% 21% 11% 14% 15% 12% 42% 32% 47% 26% 4% 6% 9% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 5% 11% 7% 10% 9% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       8%       7%       5%       5%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek staat dus vrijwel op dezelfde score als een half jaar geleden.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
28/06/04 4,0 5,2 3,1 4,6
De meeste politici staan op dit moment relatief laag. Van Aartsen is ook
duidelijk aan het wegzakken. 
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            28/06/04 4,0 5,2 2,7 4,7
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     28/06/04 4,7 4,0 6,5 3,5
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         28/06/04 4,3 4,8 3,3 5,3
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          28/06/04 5,1 4,4 6,2 4,1
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            28/06/04 4,6 4,0 5,7 3,6
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              28/06/04 3,9 4,4 2,7 4,5
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               28/06/04 4,6 4,8 4,4 4,7
CDA+PvdA staat nu het hoogst, maar dat is ook met 23% een lage score.
Paars blijft op de tweede plaats staan.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 28/6 28/6 28/6 28/6
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 23% 25% 38% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 16% 1% 36%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 17% 28% 1% 33%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 20% 7% 42% 16%
 CDA +VVD+CU+SGP       6% 8% 0% 3%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 20% 16% 18% 10%
Vertrouwen in de regering blijft ook op een laag niveau. Opmerkelijk is de relatief lage score onder de VVD-kiezers.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        28/06/04 3,8 5,5 2,3 4,7 3,8
Ook deze scores gaan wat naar beneden.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           28/06/04 4,1 5,9 2,6 4,6
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     28/06/04 4,4 5,5 2,9 5,7
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              28/06/04 4,3 4,8 3,8 4,6
Ongeveer de helft denkt dat het kabinet de tijd volmaakt.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 28/6 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 50% 66% 31% 60%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 2% 1% 3% 2%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 21% 15% 29% 20%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 15% 10% 23% 10%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 0% 0% 0% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 2% 6% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 6% 9% 6%
Ten aanzien van de verwachtingen rondom de verschillende ministers is er weer een 
samengesteld overzicht gemaakt. De verschuivingen in een jaar zijn interessant. Verdonk en
Kamp zijn de grootste stijgers, Donner de grootste daler.
Saldo hoge-lage verwachtingen            
van de ministers 9/6/03 15/9/03 22/12/03 16/2/04 01/3/04 21/6/04
 Bot       -7% -8% -6%
 Zalm 9% -21% -14% -8% -6% -15%
 Kamp -8% -27% -23% -20% -19% -17%
 Verdonk -17% -29% -28% -9% -14% -20%
 Hoogervorst -9% -29% -27% -21% -27% -24%
 Veerman -20% -33% -26% -25% -25% -25%
 Brinkhorst -15% -31% -28% -26% -27% -27%
 De Geus -9% -24% -27% -25% -29% -28%
 Remkes -21% -35% -30% -29% -28% -29%
 Dekker -17% -32% -30% -26% -27% -29%
 De Graaf -9% -24% -20% -26% -28% -30%
 Van Aardenne -16% -31% -29% -24% -27% -31%
 Peijs -18% -30% -24% -24% -24% -33%
 van den Hoeven -10% -21% -25% -22% -24% -34%
 Balkenende -25% -39% -31% -37% -38% -37%
 Donner -2% -18% -17% -24% -29% -40%