De Stemming van 21 juni
Lichte verschuivingen deze week. De drie grote partijen krijgen er een bij.
Klein Links en ChristenUnie verliezen er een.
Partij voor de Dieren staat stabiel op 3 zetels.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 14/6 21/6
 CDA 44 30 31
PvdA 42 48 49
 VVD 28 27 28
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 11 10
 SP 9 14 13
 D66 6 6 6
 ChristenUnie 3 6 5
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 3 3
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
CDA en VVD staan langzamerhand maar iets boven die van de SP.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 21/06/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 21/06/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 21/06/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 21/06/04
 CDA 46% 36% 26% 26% 91% 79% 69% 72% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 22%
 PvdA 30% 36% 40% 37% 17% 26% 21% 19% 93% 95% 93% 90% 9% 15% 13% 6%
 VVD 41% 35% 30% 27% 47% 38% 52% 31% 9% 3% 3% 6% 93% 87% 80% 77%
 LPF 15% 16% 11% 13% 11% 7% 10% 11% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 17%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 12% 9% 10% 6% 55% 32% 43% 37% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 18% 18% 11% 13% 13% 14% 39% 20% 17% 17% 16% 15% 22% 18%
 SP 20% 23% 30% 24% 11% 14% 15% 9% 42% 32% 47% 44% 4% 6% 9% 4%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 5% 11% 7% 10% 9% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       6%       4%       4%       3%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek blijft ongeveer hetzelfde.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
21/06/04 4,1 5,4 3,2 4,8
Bos zakt weer wat weg. Alleen Marijnissen blijft op een wat hoger niveau staan.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            21/06/04 4,0 5,5 2,8 5,0
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     21/06/04 4,7 3,7 6,8 3,6
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         21/06/04 4,4 5,0 3,6 5,8
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          21/06/04 5,3 4,6 6,5 4,2
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            21/06/04 4,7 4,0 5,9 3,7
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              21/06/04 3,8 4,2 3,0 4,6
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               21/06/04 4,8 5,1 4,7 5,0
CDA+PvdA is de favoriet, maar de score is maar 24%.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 21/6 21/6 21/6 21/6
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 24% 28% 37% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 13% 15% 1% 26%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 37% 2% 46%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 19% 1% 43% 16%
 CDA +VVD+CU+SGP       4% 5% 0% 4%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 14% 17% 7%
Vertrouwen in de regering blijft ook op een laag niveau. Opmerkelijk is de relatief lage score van de VVD.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                         21/06/04 3,9 5,7 2,3 4,9 3,5
Ook hier zien we weinig verschuivingen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           07/06/04 4,1 6,2 2,7 4,8
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     07/06/04 4,5 5,7 3,3 6,2
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              07/06/04 4,5 4,9 4,2 5,0
Ongeveer de gemiddelde score van de verwachting van de levernsduur van 
het kabinet.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 21/6 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 49% 76% 27% 63%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 4% 0% 3% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 22% 12% 32% 21%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 13% 4% 24% 6%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 0% 0% 1% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 4% 3% 8% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 8% 5% 7% 6%
Ten aanzien van de verwachtingen rondom de verschillende ministers is er weer een 
samengesteld overzicht gemaakt. De verschuivingen in een jaar zijn interessant. Verdonk en
Kamp zijn de grootste stijgers, Donner de grootste daler.
Saldo hoge-lage verwachtingen            
van de ministers 9/6/03 15/9/03 22/12/03 16/2/04 01/3/04 21/6/04
 Bot       -7% -8% -6%
 Zalm 9% -21% -14% -8% -6% -15%
 Kamp -8% -27% -23% -20% -19% -17%
 Verdonk -17% -29% -28% -9% -14% -20%
 Hoogervorst -9% -29% -27% -21% -27% -24%
 Veerman -20% -33% -26% -25% -25% -25%
 Brinkhorst -15% -31% -28% -26% -27% -27%
 De Geus -9% -24% -27% -25% -29% -28%
 Remkes -21% -35% -30% -29% -28% -29%
 Dekker -17% -32% -30% -26% -27% -29%
 De Graaf -9% -24% -20% -26% -28% -30%
 Van Aardenne -16% -31% -29% -24% -27% -31%
 Peijs -18% -30% -24% -24% -24% -33%
 van den Hoeven -10% -21% -25% -22% -24% -34%
 Balkenende -25% -39% -31% -37% -38% -37%
 Donner -2% -18% -17% -24% -29% -40%