De Stemming van 31 mei
Deze week zijn de veranderingen vrij groot.
Die hangen duidelijk samen met de ontvoering in Eibergen door een
TBS-er. LPF profiteert hiervant ten koste van de drie grote partijen.
Partij voor de Dieren scoort haar tweede zetel.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 24/5 31/5
 CDA 44 33 31
PvdA 42 47 45
 VVD 28 31 30
LPF 8 4 7
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 13
 D66 6 5 5
 ChristenUnie 3 5 6
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 1 2
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De potentie van de LPF is deze week duidelijk toegenomen. Vooral onder
de CDA kiezers.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 31/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 31/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 31/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 31/05/04
 CDA 46% 36% 26% 26% 91% 79% 69% 72% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 17%
 PvdA 30% 36% 40% 35% 17% 26% 21% 14% 93% 95% 93% 87% 9% 15% 13% 6%
 VVD 41% 35% 30% 28% 47% 38% 52% 37% 9% 3% 3% 7% 93% 87% 80% 75%
 LPF 15% 16% 11% 15% 11% 7% 10% 23% 1% 1% 1% 4% 19% 13% 14% 19%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 12% 9% 10% 4% 55% 32% 43% 40% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 18% 17% 11% 13% 13% 13% 39% 20% 17% 17% 16% 15% 22% 19%
 SP 20% 23% 30% 25% 11% 14% 15% 10% 42% 32% 47% 42% 4% 6% 9% 6%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 7% 11% 7% 10% 14% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       5%       1%       2%       3%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek en politici is ook teruggevallen onder invloed van
de gebeurtenissen van de afgelopen week.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
31/05/04 4,1 5,4 3,0 4,7
De meeste politici zijn deze week teruggezakt dicht naar het laagste niveau
dat bij de politici is gemeten. Alleen Marijnissen heeft het goed "gehouden".
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            31/05/04 4,0 5,4 2,7 4,8
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     31/05/04 4,8 3,9 6,7 3,7
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         31/05/04 4,4 5,1 3,7 5,7
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          31/05/04 5,2 4,4 6,4 4,0
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            31/05/04 4,6 3,7 6,0 3,7
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              31/05/04 3,9 4,5 2,9 4,7
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               31/05/04 4,6 4,8 4,6 4,8
Het blijft opvallend hoe eigenlijk geen enkele combinatie een duidelijke voorkeur
heeft onder de kiezers. Paars scoort nog het hoogst.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 31/5 31/5 31/5 31/5
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 18% 13% 31% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 15% 1% 37%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 16% 30% 1% 32%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 22% 4% 46% 16%
 CDA +VVD+CU+SGP       6% 16% 0% 3%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 23% 22% 21% 9%
Ook het vertrouwen in de regering is duidelijk gedaald. Bij de VVD wordt weer de laagste score
gehaald sinds lange tijd. 
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        31/05/04 3,9 5,7 2,2 4,8 3,7
Ook de premier en de vice-premiers vallen terug.
Balkenende dicht bij zijn laagste niveau.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           31/05/04 3,9 6,0 2,4 4,5
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     31/05/04 4,4 5,6 2,9 6,0
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              31/05/04 4,3 4,8 3,9 4,9
De levensverwachting van het kabinet is weer wat minder geworden.
Met 47% wordt het gemiddelde gehaald van de keren dat het tot nu toe
is vastgesteld.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 31/5 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 47% 67% 30% 62%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 2% 1% 1% 2%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 21% 15% 29% 13%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 15% 6% 27% 10%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 0% 0% 0% 1%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 3% 6% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 9% 8% 7% 10%