De Stemming van 17 mei
Ook deze week zien we een herstel van het CDA. 
De PvdA zakt wat weg. Dit lijkt het gevolg te zijn van het grote verschil in opvattingen
rondom onze missie in Irak. 
CDA+VVD+D66 staan inmiddels op 72 zetels, 13 hoger dan het dieptepunt
van ruim een half jaar geleden.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 10/5 17/5
 CDA 44 34 35
PvdA 42 46 45
 VVD 28 31 32
LPF 8 4 3
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 13
 D66 6 5 5
 ChristenUnie 3 5 5
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 1 1
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Ook deze tabel laat de geleidelijke stijging van het CDA zien.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 17/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 17/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 17/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 17/05/04
 CDA 46% 36% 26% 28% 91% 79% 69% 73% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 25%
 PvdA 30% 36% 40% 35% 17% 26% 21% 16% 93% 95% 93% 85% 9% 15% 13% 5%
 VVD 41% 35% 30% 29% 47% 38% 52% 36% 9% 3% 3% 6% 93% 87% 80% 81%
 LPF 15% 16% 11% 12% 11% 7% 10% 13% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 14% 23%
 GrLinks 28% 18% 24% 22% 12% 9% 10% 3% 55% 32% 43% 45% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 18% 17% 11% 13% 13% 9% 39% 20% 17% 15% 16% 15% 22% 23%
 SP 20% 23% 30% 25% 11% 14% 15% 10% 42% 32% 47% 44% 4% 6% 9% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 8% 11% 7% 10% 14% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 2%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Partij voor de Dieren       3%       2%       1%       1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek blijft laag.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
10/05/04 4,1 5,5 3,0 4,9
De scores van het vertrouwen van deze week verschillen amper met die
van de vorige week.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            17/05/04 4,2 5,7 2,7 5,1
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     17/05/04 4,8 3,7 6,5 3,6
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         17/05/04 4,6 5,3 3,6 6,0
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          17/05/04 5,1 4,3 6,4 3,9
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            17/05/04 4,7 3,7 5,9 3,4
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              17/05/04 3,9 4,5 2,9 4,9
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               17/05/04 4,7 4,8 4,6 5,0
Het blijft opmerkelijk dat geen enkele regeringscombinatie hoger dan 22% scoort.
Ook uitgesplitst naar de verschillende partijen zien we geen enkele combinatie die hoger
dan 50% scoort.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 17/5 17/5 17/5 17/5
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 20% 21% 33% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 18% 2% 40%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 18% 33% 2% 35%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 22% 7% 46% 15%
 CDA +VVD+CU+SGP       7% 14% 0% 1%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 18% 8% 17% 7%
Het vertrouwen in de regering is weer onder de 4.0 gedaald. Toch zien we bij het CDA weer een geleidelijke
stijging.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        17/05/04 3,9 5,8 2,2 5,0 3,7
De scores voor de premier en de vice-premiers verschuift maar iets. De Graaf is deze
week enkele tienden gestegen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           17/05/04 4,2 6,3 2,4 5,0
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     17/05/04 4,6 5,9 3,0 6,5
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              17/05/04 4,5 4,9 3,8 5,2
De verwachte levensduur van het huidig kabinet is ten opzichte van de vorige
week gestegen naar het hoogste niveau dat we tot nu toe gemeten hebben.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 17/5 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 53% 75% 31% 66%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 3% 2% 2% 5%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 17% 11% 23% 14%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 15% 7% 26% 8%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 1% 0% 1% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 2% 10% 1%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 4% 6% 6%