De Stemming van 10 mei
Deze week laat een daling van 2 zetels zien van de VVD.
CDA en LPF stijgen een zetel.
De andere partijen verschuiven niets.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 3/5 10/5
 CDA 44 33 34
PvdA 42 46 46
 VVD 28 33 31
LPF 8 3 4
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 13
 D66 6 5 5
 ChristenUnie 3 5 5
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 1 1
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De verzwakking van de VVD is ook uit deze tabel te zien.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 10/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 10/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 10/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 10/05/04
 CDA 46% 36% 26% 27% 91% 79% 69% 70% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 24%
 PvdA 30% 36% 40% 36% 17% 26% 21% 20% 93% 95% 93% 88% 9% 15% 13% 6%
 VVD 41% 35% 30% 28% 47% 38% 52% 35% 9% 3% 3% 4% 93% 87% 80% 79%
 LPF 15% 16% 11% 12% 11% 7% 10% 14% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 18%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 12% 9% 10% 4% 55% 32% 43% 41% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 18% 17% 11% 13% 13% 13% 39% 20% 17% 16% 16% 15% 22% 20%
 SP 20% 23% 30% 24% 11% 14% 15% 10% 42% 32% 47% 44% 4% 6% 9% 3%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 9% 11% 7% 10% 14% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       2%       1%       0%       2%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Deze week zijn alle vertrouwenscijfers wat gedaald ten opzichte van de vorige week.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
10/05/04 4,1 5,3 3,1 4,7
Vrijwel alle politici zijn deze week wat gedaald. Allee Verhaagen is wat
hoger dan de vorige week.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            10/05/04 4,2 5,7 2,9 5,1
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     10/05/04 4,8 3,8 6,8 3,7
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         10/05/04 4,6 5,4 3,8 6,1
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          10/05/04 5,1 4,2 6,4 3,9
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            10/05/04 4,6 3,6 6,0 3,5
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              10/05/04 3,8 4,3 2,8 4,7
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               10/05/04 4,6 4,6 4,8 5,0
Paars staat nog steeds het hoogst. De huidige regeringscombinatie scoort
met 17% opvallend laag. De score is nu al enkele weken minder dan 20%.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 10/5 10/5 10/5 10/5
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 19% 20% 33% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 14% 15% 1% 34%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 17% 33% 1% 35%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 23% 7% 48% 20%
 CDA +VVD+CU+SGP       8% 13% 0% 2%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 12% 17% 8%
Het vertrouwen in de regering is weer naar een niveau gedaald onder de 4.0.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        03/05/04 3,8 5,4 2,2 4,9 3,7
Balkenende en de Graaf zijn weer gedaald naar vrijwel het laagste niveau.
Bij Zalm is die score wat minder gedaald.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           10/05/04 4,1 6,2 2,3 4,7
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     10/05/04 4,5 5,7 3,0 6,4
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              10/05/04 4,2 4,6 3,8 5,1
De verwachte levensduur van het huidig kabinet is ten opzichte van de vorige
week wel hetzelfde gebleven.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 10/5 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 49% 70% 28% 58%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 4% 2% 4% 4%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 19% 15% 27% 20%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 14% 5% 22% 7%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 1% 0% 1% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 2% 9% 5%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 8% 7% 9% 7%
Opmerkelijk is het dat de score van Minister Verdonk verder gestegen naar een niveau dat vrijwel gelijk
ligt aan die van Zalm. Bot is weer wat aan het zakken ten opzichte van anderhalve maand geleden.
De scores van "geen van deze" bij hoge verwachting en "allemaal" bij lage verwachting stijgt steeds verder. 
Ministers waarvan men Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 29/3 9/6 9/6 9/6 10/5 10/5 10/5 10/5
 Zalm 36% 28% 51% 11% 67% 25% 39% 6% 56%
 Verdonk 4% 22% 2% 4% 5% 24% 35% 7% 43%
 Bot/De Hoop Scheffer 16% 22% 30% 6% 18% 17% 26% 12% 20%
 Balkenende 19% 17% 45% 2% 21% 16% 42% 0% 13%
 van den Hoeven 14% 10% 22% 7% 12% 13% 29% 2% 7%
 Donner 22% 11% 34% 11% 28% 12% 26% 4% 12%
 Kamp 14% 13% 19% 4% 28% 11% 18% 4% 26%
 De Geus 12% 9% 23% 4% 15% 10% 24% 2% 10%
 Remkes 8% 6% 10% 5% 18% 10% 16% 3% 14%
 Hoogervorst 12% 9% 17% 4% 22% 9% 17% 3% 19%
 Brinkhorst 15% 8% 18% 10% 17% 9% 14% 8% 12%
 De Graaf 21% 12% 22% 19% 19% 8% 4% 9% 10%
 Peijs 6% 9% 10% 3% 6% 7% 16% 2% 9%
 Veerman 6% 5% 10% 2% 5% 5% 14% 2% 2%
 Van Aardenne 6% 5% 11% 4% 5% 4% 9% 1% 3%
 Dekker 3% 3% 5% 3% 4% 3% 5% 0% 5%
 Allemaal 4% 3% 8% 1% 5% 2% 4% 0% 5%
 Geen van deze 25% 34% 14% 39% 11% 38% 20% 61% 14%
 weet niet/geen antwoord 10% 9% 6% 15% 7% 8% 4% 8% 8%
Totaal 253% 234% 358% 154% 314% 231% 362% 133% 288%
Ministers waarvan men Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 29/3 9/6 9/6 9/6 10/5 10/5 10/5 10/5
 Balkenende 29% 31% 5% 51% 22% 29% 12% 41% 36%
 Donner 9% 19% 3% 9% 10% 19% 18% 17% 27%
 De Graaf 14% 14% 19% 9% 14% 15% 24% 6% 19%
 Zalm 12% 13% 3% 22% 2% 14% 12% 20% 5%
 De Geus 6% 15% 4% 8% 4% 12% 12% 13% 11%
 Brinkhorst 15% 12% 13% 10% 16% 11% 16% 5% 14%
 Verdonk 6% 12% 3% 4% 7% 11% 7% 19% 6%
 Remkes 14% 13% 6% 18% 8% 10% 11% 12% 7%
 Peijs 8% 11% 5% 6% 13% 9% 6% 8% 12%
 Van Aardenne 7% 7% 4% 6% 7% 9% 12% 4% 13%
 van den Hoeven 9% 8% 3% 11% 7% 9% 5% 9% 13%
 Hoogervorst 6% 10% 2% 9% 3% 9% 8% 13% 6%
 Veerman 10% 10% 3% 14% 12% 8% 8% 6% 13%
 Kamp 7% 7% 2% 11% 0% 8% 8% 9% 5%
 Dekker 6% 5% 4% 4% 8% 6% 5% 6% 6%
 Bot/De Hoop Scheffer 17% 4% 4% 26% 18% 6% 8% 2% 9%
 Allemaal 20% 26% 16% 26% 10% 31% 20% 48% 14%
 Geen van deze 8% 6% 15% 1% 14% 6% 13% 1% 7%
 weet niet/geen antwoord 20% 12% 28% 13% 22% 11% 10% 8% 13%
Totaal 220% 234% 140% 258% 196% 232% 213% 245% 236%
Het patroon van de beantwoording van de onderstaande vragen is al een aantal maanden gelijk.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 10/5 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 66% 63% 71% 55%
 herkeuring WAO  49% 61% 73% 46% 81%
 minder ambtenaren 60% 55% 63% 44% 69%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 34% 22% 38% 28%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 30% 41% 14% 50%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 17% 25% 7% 32%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 14% 21% 6% 26%
 alle voorstellen 3% 2% 3% 0% 6%
 geen enkel voorstel 3% 3% 2% 5% 2%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 0% 1% 1%
Totaal 296% 286% 313% 230% 350%