De Stemming van 3 mei
De kleine wijzigingen van deze week gingen ten voordele van 
CDA en VVD. PvdA en LPF daalde een zetel.
Partij voor de Dieren blijft wederom vast op 1 zetel staan.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 26/4 3/5
 CDA 44 32 33
PvdA 42 47 46
 VVD 28 32 33
LPF 8 4 3
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 13 13
 D66 6 5 5
 ChristenUnie 3 5 5
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0 1 1
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Langzamerhand zien we de potentie van de VVD weer stijgen. Deze partij
staat weer ruim voor op het CDA.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 03/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 03/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 03/05/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 03/05/04
 CDA 46% 36% 26% 26% 91% 79% 69% 69% 9% 5% 2% 2% 46% 32% 26% 21%
 PvdA 30% 36% 40% 36% 17% 26% 21% 17% 93% 95% 93% 88% 9% 15% 13% 4%
 VVD 41% 35% 30% 30% 47% 38% 52% 36% 9% 3% 3% 6% 93% 87% 80% 79%
 LPF 15% 16% 11% 13% 11% 7% 10% 13% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 14% 22%
 GrLinks 28% 18% 24% 20% 12% 9% 10% 5% 55% 32% 43% 38% 4% 4% 2% 1%
 D66 22% 17% 18% 16% 11% 13% 13% 12% 39% 20% 17% 14% 16% 15% 22% 21%
 SP 20% 23% 30% 24% 11% 14% 15% 9% 42% 32% 47% 41% 4% 6% 9% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 8% 11% 7% 10% 12% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 2%
 SGP 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Partij voor de Dieren       2%       1%       0%       2%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft hangen op het niveau van iets boven de 4.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
03/05/04 4,1 5,4 3,0 4,8
Wederom wat lichte schommelingen. De scores zijn gemiddeld iets hoger
dan de vorige week.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            03/05/04 4,2 5,4 2,8 5,3
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     03/05/04 5,1 4,3 6,9 4,0
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         03/05/04 4,6 5,0 3,8 6,1
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          03/05/04 5,3 4,4 6,5 4,1
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            03/05/04 4,9 4,1 6,0 3,8
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              03/05/04 3,9 4,4 2,9 5,0
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               03/05/04 4,9 4,9 4,8 5,3
De voorkeur voor de huidige regeringscombinatie zakt steeds verder weg,
Nu heeft nog maar 16% de voorkeur voor deze combinatie. Opmerkelijk is dat Paars nu
weer nummer 1 staat!
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 3/5 3/5 3/5 3/5
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 21% 24% 31% 4%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 16% 21% 1% 34%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 16% 22% 2% 36%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 23% 6% 47% 19%
 CDA +VVD+CU+SGP       6% 10% 0% 3%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 17% 19% 6%
Het vertrouwen in de regering is vrijwel naar het dieptepunt gedaald. Ook D66 kiezer hebben nog amper
vertrouwen in "hun" kabinet.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        03/05/04 3,8 5,4 2,2 4,9 3,7
Balkenende staat weer op het laagste punt. De andere twee hebben ook recentelijk
wat hoger gestaan.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           03/05/04 4,0 5,8 2,3 4,9
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     03/05/04 4,6 5,6 3,1 6,4
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              03/05/04 4,5 4,5 4,8 4,1
Ten opzichte van de vorige week neemt de verwachting over de levensduur weer wat af.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 3/5 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 49% 68% 30% 64%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 3% 3% 2% 4%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 17% 7% 25% 15%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 16% 9% 27% 10%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 1% 1% 1% 1%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 6% 4% 9% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 9% 9% 6% 4%
Verdonk heeft de grootste stijging meegemaakt in de afgelopen maanden.
Ministers waarvan men Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 29/3 9/6 9/6 9/6 26/4 26/4 26/4 26/4
 Zalm 36% 28% 51% 11% 67% 28% 42% 6% 64%
 Verdonk 4% 22% 2% 4% 5% 24% 33% 7% 44%
 Bot/De Hoop Scheffer 16% 22% 30% 6% 18% 22% 31% 16% 28%
 Balkenende 19% 17% 45% 2% 21% 20% 51% 2% 15%
 Donner 22% 11% 34% 11% 28% 16% 32% 3% 15%
 van den Hoeven 14% 10% 22% 7% 12% 12% 25% 5% 12%
 Kamp 14% 13% 19% 4% 28% 12% 14% 5% 24%
 De Geus 12% 9% 23% 4% 15% 11% 23% 3% 10%
 Hoogervorst 12% 9% 17% 4% 22% 11% 18% 5% 20%
 De Graaf 21% 12% 22% 19% 19% 10% 8% 12% 15%
 Remkes 8% 6% 10% 5% 18% 9% 11% 4% 17%
 Brinkhorst 15% 8% 18% 10% 17% 9% 9% 9% 11%
 Peijs 6% 9% 10% 3% 6% 6% 9% 4% 10%
 Van Aardenne 6% 5% 11% 4% 5% 5% 7% 5% 4%
 Veerman 6% 5% 10% 2% 5% 4% 8% 1% 4%
 Dekker 3% 3% 5% 3% 4% 3% 4% 1% 4%
 Allemaal 4% 3% 8% 1% 5% 3% 5% 0% 3%
 Geen van deze 25% 34% 14% 39% 11% 32% 9% 58% 14%
 weet niet/geen antwoord 10% 9% 6% 15% 7% 6% 7% 6% 2%
Totaal 253% 234% 358% 154% 314% 241% 345% 150% 316%
Ministers waarvan men Allen Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 29/3 9/6 9/6 9/6 26/4 26/4 26/4 26/4
 Balkenende 29% 31% 5% 51% 22% 29% 12% 40% 33%
 Donner 9% 19% 3% 9% 10% 23% 16% 25% 29%
 De Graaf 14% 14% 19% 9% 14% 17% 27% 8% 19%
 De Geus 6% 15% 4% 8% 4% 15% 13% 18% 14%
 Remkes 14% 13% 6% 18% 8% 15% 16% 15% 13%
 Verdonk 6% 12% 3% 4% 7% 13% 10% 18% 5%
 Zalm 12% 13% 3% 22% 2% 12% 7% 17% 6%
 Peijs 8% 11% 5% 6% 13% 12% 13% 12% 13%
 Brinkhorst 15% 12% 13% 10% 16% 11% 17% 7% 11%
 van den Hoeven 9% 8% 3% 11% 7% 11% 8% 10% 14%
 Veerman 10% 10% 3% 14% 12% 10% 11% 9% 13%
 Hoogervorst 6% 10% 2% 9% 3% 10% 6% 13% 8%
 Kamp 7% 7% 2% 11% 0% 9% 9% 12% 7%
 Dekker 6% 5% 4% 4% 8% 8% 10% 9% 7%
 Van Aardenne 7% 7% 4% 6% 7% 7% 8% 6% 10%
 Bot/De Hoop Scheffer 17% 4% 4% 26% 18% 7% 9% 5% 8%
 Allemaal 20% 26% 16% 26% 10% 27% 12% 47% 12%
 Geen van deze 8% 6% 15% 1% 14% 5% 10% 1% 7%
 weet niet/geen antwoord 20% 12% 28% 13% 22% 13% 20% 7% 12%
Totaal 220% 234% 140% 258% 196% 252% 233% 278% 238%