De Stemming van 19 april
Deze week zijn er wel weer wat veranderingen.
De PvdA is 2 zetels gestegen en CDA en VVD ieder 1 zetel gedaald.
Omdat Partij voor de Dieren inmiddels op 1 zetel staat wordt deze vanaf heden
in het overzicht opgenomen.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 12/4 19/4
 CDA 44 34 33
PvdA 42 45 47
 VVD 28 33 32
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 10 9
 SP 9 13 13
 D66 6 5 5
 ChristenUnie 3 5 5
 SGP 2 2 2
Partij voor de Dieren 0   1
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Bij de electorale potentie zien we dat de PvdA weer wat gestegen is evenals
de SP. Het CDA zakt weer wat weg.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 19/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 19/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 19/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 19/04/04
 CDA 46% 36% 26% 26% 91% 79% 69% 67% 9% 5% 2% 1% 46% 32% 26% 24%
 PvdA 30% 36% 40% 37% 17% 26% 21% 20% 93% 95% 93% 89% 9% 15% 13% 7%
 VVD 41% 35% 30% 28% 47% 38% 52% 37% 9% 3% 3% 7% 93% 87% 80% 77%
 LPF 15% 16% 11% 12% 11% 7% 10% 13% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 14% 23%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 12% 9% 10% 6% 55% 32% 43% 37% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 18% 18% 11% 13% 13% 16% 39% 20% 17% 17% 16% 15% 22% 20%
 SP 20% 23% 30% 26% 11% 14% 15% 10% 42% 32% 47% 46% 4% 6% 9% 7%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 7% 11% 7% 10% 12% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Partij voor de Dieren       2%       2%       0%       1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft hangen op het niveau van iets boven de 4.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
19/04/04 4,1 5,5 3,1 4,7
Marijnissen en Bos doen het deze week iets beter dan de vorige week.
De overige politici blijven vrijwel stabiel.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            19/04/04 4,2 5,6 2,9 5,2
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     19/04/04 5,0 4,3 6,7 3,9
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         19/04/04 4,8 5,3 4,1 6,0
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          19/04/04 5,3 4,9 6,3 4,2
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            19/04/04 4,8 4,1 5,8 3,8
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              19/04/04 4,0 4,9 2,9 5,0
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               19/04/04 4,8 5,2 4,7 5,0
Opmerkelijk is het feit dat de huidige regeringscombinatie deze week meerdere procenten is
gedaald naar het niveau van 15%. Langzamerhand is er sprake van een verweesde regering.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 19/4 19/4 19/4 19/4
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 22% 22% 32% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 14% 16% 1% 40%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 15% 28% 1% 32%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 23% 7% 49% 17%
 CDA +VVD+CU+SGP       6% 10% 0% 3%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 21% 16% 18% 7%
Het vertrouwen in de regering blijft ook op een laag niveau. 
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        19/04/04 4,0 5,7 2,5 4,8 3,6
Balkenende zakt weer terug naar het niveau van 4.1.
De vice-premiers blijven stabiel.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           12/04/04 4,1 5,9 2,7 4,9
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/006/04 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     12/04/04 4,7 5,8 3,3 6,5
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/106/04 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              12/04/04 4,5 5,0 4,1 5,1
De vooruitzichten voor deze regering ziet men nog redelijk positief in.
De helft denkt dat de regering de rit uitzit.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 19/4 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 50% 67% 28% 68%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 3% 1% 3% 2%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 18% 12% 26% 17%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 16% 9% 26% 8%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 1% 0% 2% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 2% 9% 4%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 10% 6% 1%