De Stemming van 5 april
We blijven in een stabiele periode zitten. Ook deze week zien
we amper verschuivingen in politieke voorkeur
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 29/3 5/4
 CDA 44 34 34
PvdA 42 44 45
 VVD 28 34 33
LPF 8 3 3
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 14 14
 D66 6 5 5
 ChristenUnie 3 5 5
 SGP 2 2 2
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Ook de electorale potentie van de partijen is vrijwel hetzelfde gebleven.
Het gat tussen PvdA en VVD is nog maar 4%.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 05/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 05/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 05/04/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 05/04/04
 CDA 46% 36% 26% 28% 91% 79% 69% 73% 9% 5% 2% 3% 46% 32% 26% 25%
 PvdA 30% 36% 40% 34% 17% 26% 21% 11% 93% 95% 93% 87% 9% 15% 13% 6%
 VVD 41% 35% 30% 30% 47% 38% 52% 43% 9% 3% 3% 4% 93% 87% 80% 77%
 LPF 15% 16% 11% 13% 11% 7% 10% 17% 1% 1% 1% 4% 19% 13% 14% 24%
 GrLinks 28% 18% 24% 21% 12% 9% 10% 4% 55% 32% 43% 41% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 18% 18% 11% 13% 13% 14% 39% 20% 17% 17% 16% 15% 22% 19%
 SP 20% 23% 30% 26% 11% 14% 15% 8% 42% 32% 47% 48% 4% 6% 9% 4%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 8% 11% 7% 10% 12% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 2%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek lijkt heel langzaam iets te stijgen. 
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
5/04/04 4,3 5,7 3,0 4,9
Opmerkelijk is dat Van Aartsen in een klap ongeveer 0.5 is gestegen. En daarmee
de hoogste score haalt van alle poltici.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen            29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            05/04/04 4,3 6,1 2,7 5,1
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/02/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                     05/04/04 4,8 4,0 6,6 3,8
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen         29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen         05/04/04 5,2 6,3 4,1 6,4
Marijnissen            7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen          20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen          21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen          05/04/04 5,1 4,6 6,3 3,9
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/005/04 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema            05/04/04 4,7 4,1 5,9 3,6
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/005/04 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben              05/04/04 4,0 4,8 2,9 4,9
Ditrich               21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich               29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               05/04/04 4,9 5,2 4,9 5,3
Ook in de volgende tabel kunnen we zien hoe gedifferentieerd de kiezers 
denken. De vier voorgelegde alternatieven scoren vrijwel hetzelfde.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 5/4 5/4 5/4 5/4
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 21% 19% 40% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 20% 1% 35%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 40% 2% 39%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 20% 5% 41% 14%
 CDA +VVD+CU+SGP       6% 8% 0% 2%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 8% 17% 8%
Het vertrouwen in de regering blijft wel laag. 
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        5/04/04 4,0 6,0 2,2 5,0 4,0
Ook in de volgende tabel zien we weinig verschuivingen in de tijd.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           05/04/04 4,3 6,4 2,4 5,1
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/006/04 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     05/04/04 4,7 6,2 2,9 6,5
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/106/04 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              05/04/04 4,6 5,2 4,0 5,4
Inmiddels blijft de score van de groep die denkt dat de 4 jaar wordt volgemaakt
steeds boven de 50%. 
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 5/4 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 52% 76% 32% 71%
 Ze vallen in 2006 4% 3% 3% 2% 4% 2%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 17% 11% 20% 11%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 14% 3% 26% 7%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 2% 0% 2% 0%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 1% 7% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 8% 7% 8% 6%