De Stemming van 23 februari
De nasleep van het asielzoekersdebat heeft met name het CDA goed gedaan.
Deze partij staat nu weer enkele zetels boven haar dieptepunt.
Omdat de VVD het goed doet en PvdA verder terugzakt staat de regering nu op
71 zetels, 10 boven het dieptepunt van 61 zetels van 13 oktober 2003.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 16/2 23/2
 CDA 44 29 32
PvdA 42 45 44
 VVD 28 35 34
LPF 8 4 4
 Groen Links 8 10 10
 SP 9 13 13
 D66 6 6 5
 ChristenUnie 3 6 6
 SGP 2 2 2
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Ook via deze tabel zijn de veranderingen in de tijd ten aanzien van de electorale
posities van de verschillende partijen goed te volgen. De PvdA is nu duidelijk
over haar hoogtepunt heen en het CDA begint wat naar boven te krabbelen.
Ook de SP staat er minder goed voor dan enkele maanden geleden.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 13/10/03 23/02/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 23/02/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 23/02/04 9/09/02 20/01/03 13/10/03 23/02/04
 CDA 46% 36% 26% 28% 91% 79% 69% 73% 9% 5% 2% 2% 46% 32% 26% 26%
 PvdA 30% 36% 40% 35% 17% 26% 21% 17% 93% 95% 93% 87% 9% 15% 13% 6%
 VVD 41% 35% 30% 29% 47% 38% 52% 40% 9% 3% 3% 6% 93% 87% 80% 81%
 LPF 15% 16% 11% 12% 11% 7% 10% 11% 1% 1% 1% 1% 19% 13% 14% 21%
 GrLinks 28% 18% 24% 22% 12% 9% 10% 6% 55% 32% 43% 40% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 18% 16% 11% 13% 13% 14% 39% 20% 17% 15% 16% 15% 22% 17%
 SP 20% 23% 30% 24% 11% 14% 15% 8% 42% 32% 47% 41% 4% 6% 9% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 7% 8% 11% 7% 10% 16% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 2%
 SGP 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
De aanhangers van de regeringspartijen vertonen een kleine verbetering van hun
vertrouwen in de politiek. Toch is de score nog behoorlijk laag.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
23/02/04 4,2 5,7 3,1 5,0
Opmerkelijk is dat zowel Halsema als Dittrich nu hoger staan dan Bos!
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen          29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            23/02/04 4,3 6,0 3,0 5,0
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                      23/02/04 4,9 4,2 6,8 3,9
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen        29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          23/02/04 4,8 5,7 4,3 5,8
Marijnissen           7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen         20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen         21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen           23/02/04 5,3 4,8 6,4 4,2
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema              23/02/04 5,0 4,6 6,0 3,7
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben               23/02/04 4,0 4,6 3,2 4,7
Ditrich              21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich              29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               23/02/04 5,1 5,4 5,0 5,2
Geen enkele regeringscombinatie geniet een duidelijke voorkeur bij de bevolking. 
Opmerkelijk is dat zowel bij CDA, PvdA als VVD kiezers steeds twee combinaties 
duidelijk bovenaan staan. 
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 23/2 23/2 23/2 23/2
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 22% 22% 39% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 13% 15% 1% 34%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 20% 38% 1% 38%
 CDA +VVD+CU+SGP       7% 12% 0% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 20% 6% 45% 13%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 18% 8% 13% 12%
Vertrouwen in de regering blijft ook laag, hoewel hoger dan het dieptepunt van 2 maanden 
geleden. 
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                        23/02/04 4,0 5,8 2,3 5,0 4,2
Zalm en De Graaf zijn geleidelijk aan het stijgen. Balkenende komt ook wat 
weg van zijn dieptepunt.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           23/02/04 4,2 6,3 2,7 4,9
Zalm                     7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                   20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                   29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                     23/02/04 4,8 5,9 3,4 6,5
De Graaf              7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf            30/123/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf            29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf              23/02/04 4,7 5,4 4,3 5,2
Nog steeds denkt ongeveer de helft van de Nederlanders dat dit kabinet de rit vol zal maken.
Er is een groot verschil in verwachting (of hoop?) tussen de aanhang van CDA en VVD enerzijds
en PvdA aan de anderzijds.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 23/2 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 47% 70% 25% 60%
 Ze valen in 2006 4% 3% 3% 2% 6% 2%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 16% 9% 21% 16%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 18% 11% 26% 10%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 2% 1% 4% 1%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 8% 4% 9% 6%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 3% 9% 6%