De Stemming van 9 februari
Langzamerhand begint de VVD steeds sterker te worden.
Het CDA zakt verder weg en de PvdA is wat aan het verzwakken, maar staat
nog wel op 5 zetels winst. ChristenUnie profiteert van het wegzakken van het CDA.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 2/2 9/2
 CDA 44 30 29
PvdA 42 48 47
 VVD 28 31 33
LPF 8 4 5
 Groen Links 8 9 9
 SP 9 14 13
 D66 6 6 5
 ChristenUnie 3 6 7
 SGP 2 2 2
Totaal 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De electorale potentie van de partijen geeft ook de veranderingen binnen de
krachtsverhouding tussen de partijen weer. Ook de verschuivingen in de tijd zijn
zeer interessant.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/09/02 20/01/03 3/03/03 9/02/04 9/09/02 20/01/03 3/03/03 9/02/04 9/09/02 20/01/03 3/03/03 9/02/04 9/09/02 20/01/03 3/03/03 9/02/04
 CDA 46% 36% 34% 26% 91% 79% 88% 65% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 22%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 16% 93% 95% 93% 87% 9% 15% 8% 5%
 VVD 41% 35% 39% 28% 47% 38% 56% 33% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 75%
 LPF 15% 16% 16% 14% 11% 7% 18% 15% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 21%
 GrLinks 28% 18% 21% 21% 12% 9% 0% 6% 55% 32% 41% 39% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 20% 19% 11% 13% 13% 17% 39% 20% 27% 17% 16% 15% 15% 20%
 SP 20% 23% 22% 25% 11% 14% 4% 10% 42% 32% 38% 43% 4% 6% 4% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 9% 11% 7% 8% 17% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft dicht in de buurt van de laagste score die we tot nu
toe hebben gemeten.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
21/10/02 4,8 5,2 4,9 4,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
02/12/02 5,0 5,4 4,9 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
23/12/02 4,7 5,3 4,4 4,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
13/01/03 5,2 5,5 5,3 5,4
27/01/03 5,8 6,4 5,7 5,8
17/02/03 5,7 6,3 6,0 5,4
31/03/03 5,0 5,9 5,1 4,5
14/04/03 4,3 5,0 3,9 4,2
9/06/03 4,6 5,5 3,7 5,4
22/09/03 4,0 5,1 3,1 4,8
20/10/03 4,3 5,9 3,1 5,3
5/01/04 4,0 5,3 3,2 4,6
9/02/04 4,1 5,2 3,1 4,8
Het vertrouwen in de diverse fractievoorzitters begint een beeld te geven, waarbij inmiddels
5 fractievoorzitters om de 5.0 heen schommelen. Ook Marijnissen staat inmiddels op dat niveau.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen            9/06/03 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen          29/09/03 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen            9/02/04 4,1 5,3 2,9 4,8
Bos                     21/10/02 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                     20/01/03 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                     21/04/03 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                      9/02/04 4,9 3,9 6,7 3,7
Van Aartsen          9/06/03 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen        29/09/03 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          9/02/04 4,8 5,3 4,1 5,8
Marijnissen           7/10/02 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen         20/01/03 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen         21/04/03 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen           9/02/04 5,1 4,5 6,3 3,7
Halsema             21/11/02 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema             20/01/03 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema             21/04/03 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema              9/02/04 4,8 4,0 5,9 3,5
Herben              21/10/02 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben              20/01/03 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben              21/04/03 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben               9/02/04 3,9 4,4 3,0 4,9
Ditrich              21/04/03 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich              29/09/03 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich               9/02/04 4,8 5,1 4,6 4,8
Geen enkele regering springt er qua voorkeur nog bovenuit. Drie combinaties scoren inmiddels vlak
rond de 20%.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 9/2 9/2 9/2 9/2
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 20% 21% 34% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 14% 17% 0% 38%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 19% 31% 3% 34%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 5% 13% 0% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 22% 7% 47% 17%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 20% 12% 16% 8%
Vertrouwen in de regering blijft dicht bij de laagste score staan.
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                           9/06/03 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                         16/06/03 4,8 6,1 3,6 5,7 5,0
                        18/08/03 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                          1/09/03 4,2 6,0 2,5 5,2 4,4
                        22/09/03 3,8 5,4 2,3 5,0 3,8
                        20/10/03 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                          8/12/03 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                        19/01/04 4,0 5,3 2,8 5,0 4,4
                          9/02/04 3,9 5,5 2,4 4,9 3.6
Alleen Zalm doet het redelijk (dichtbij die van de fractievoorzitters). Balkenende blijft het
slecht doen. Zelfs bij de CDA-kiezers haalt hij 6.0.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende           7/10/02 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende           9/06/03 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende         29/09/03 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende           2/02/04 4,1 6,0 2,5 4,9
Zalm                       7/10/02 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                     20/01/03 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                     29/09/03 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                       2/02/04 4,7 5,7 3,3 6,5
De Graaf                7/10/02 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf              30/12/02 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf              29/09/03 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf                2/02/04 4,4 4,8 3,9 5,2
Men wordt wel weer wat optimistischer over de levenskansen van de bestaande regering. 47% denkt dat
ze de rit volhouden. 20% denkt dat ze dit jaar vallen.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 9/2 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 47% 68% 24% 63%
 Ze valen in 2006 4% 3% 5% 4% 7% 2%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 14% 9% 20% 11%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 16% 8% 23% 13%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 4% 0% 9% 1%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 8% 2% 13% 4%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 9% 5% 7%