De Stemming van 26 januari
De veranderingen blijven per week klein. Op langer termijn gezien daalt het CDA
langzaam weer in de richting van haar laagste punt. De PvdA is deze week weer
iets gestegen. Van de regeringspartijen staat de VVD er het best voor.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 19/1 26/1
 CDA 44 38 32 31
PvdA 42 34 48 49
 VVD 28 30 29 29
LPF 8 8 3 4
 Groen Links 8 12 10 9
 SP 9 13 15 15
 D66 6 9 5 5
 ChristenUnie 3 4 6 6
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Het blijft fascinerend om te zien dat de potentie van de SP vrijwel even groot is
dan van VVD en CDA. D66 zakt langzamerhand weg.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 26/1 9/9 20/1 3/3 26/1 9/9 20/1 3/3 26/1 9/9 20/1 3/3 26/1
 CDA 46% 36% 34% 27% 91% 79% 88% 72% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 28%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 17% 93% 95% 93% 89% 9% 15% 8% 8%
 VVD 41% 35% 39% 27% 47% 38% 56% 38% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 81%
 LPF 15% 16% 16% 9% 11% 7% 18% 7% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 18%
 GrLinks 28% 18% 21% 22% 12% 9% 0% 5% 55% 32% 41% 44% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 16% 11% 13% 13% 12% 39% 20% 27% 15% 16% 15% 15% 19%
 SP 20% 23% 22% 26% 11% 14% 4% 11% 42% 32% 38% 49% 4% 6% 4% 7%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 10% 11% 7% 8% 18% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in de politiek was en is laag. Opmerkelijk is hierbij dat de aanhangers
van CDA en VVD nu ook rond de 5 aan het dalen zijn.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
26/1 4,0 5,2 3,0 4,7
De meeste politici staan ook vrijwel op het laagste punt. Marijnissen scoort met 5.1
ook laag voor zijn doen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             26/1 3,9 4,9 2,8 4,7
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       26/1 4,9 3,9 6,8 4,0
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          26/1 4,5 4,8 3,9 5,5
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            26/1 5,1 4,1 6,5 4,4
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Vos                       26/1 4,2 3,8 4,8 4,1
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  26/1 3,7 3,9 3,1 4,4
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   26/1 4,6 4,4 4,8 4,9
De geringe populariteit van de huidige regerinscombinatie blijkt uit de onderstaande tabel.
CDA+PvdA en PvdA+VVD scoren hoger.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 26/1 26/1 26/1 26/1
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 24% 22% 38% 6%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 11% 12% 0% 26%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 17% 30% 3% 35%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 6% 11% 0% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 23% 10% 44% 16%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 15% 15% 15%
Het vertrouwen in de regering blijft erg laag. Ook hier zien we opmerkelijk lage scores bij VVD-
en CDA-kiezers.
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,3 6,1 2,5 5,5 4,2
                                  8/12 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                                  26/1 3,8 5,3 2,3 4,8 4,1
De score van Balkenende is met 3.9 de laagste die we tot nu toe hebben vastgesteld.
Ook hier zien we dat CDA- en VVD-kiezers steeds lager beginnen te scoren.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            26/1 3,9 5,6 2,4 4,6
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      26/1 4,5 5,5 3,2 6,1
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               26/1 4,4 4,4 4,1 5,1
Men is weer wat positiever geworden dan de vorige week over de levensduur van dit
kabinet.
Verwachte levensduur van Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 26/1 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 45% 64% 21% 58%
 Ze valen in 2006 4% 3% 2% 2% 2% 4%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 13% 7% 22% 10%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 22% 14% 26% 17%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 4% 4% 6% 3%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 8% 5% 16% 4%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 6% 5% 7% 4%