De Stemming van 12 januari
CDA is weer wat aan het wegzakken. Opmerkelijk is de geleidelijkse stijging van de
ChristenUnie. D66 scoort deze week de laagste score sinds heel lange tijd.
PvdA is weer geleidelijk aan het klimmen.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 5/1 12/1
 CDA 44 38 33 32
PvdA 42 34 48 49
 VVD 28 30 28 29
LPF 8 8 3 3
 Groen Links 8 12 10 10
 SP 9 13 16 15
 D66 6 9 5 4
 ChristenUnie 3 4 5 6
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Opmerkelijk is dat de potentie voor de SP nu gelijk is aan die van CDA en VVD!
Dat komt omdat de SP door bijna de helft van de PvdA kiezers als alternatief wordt gezien.
Het CDA wordt door nog slechts 22% van de VVD kiezers als een alternatief zien. Dan doet de VVD
het onder de CDA-kiezers beter (39%).
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 12/1 9/9 20/1 3/3 12/1 9/9 20/1 3/3 12/1 9/9 20/1 3/3 12/1
 CDA 46% 36% 34% 27% 91% 79% 88% 70% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 22%
 PvdA 30% 36% 36% 37% 17% 26% 6% 18% 93% 95% 93% 87% 9% 15% 8% 9%
 VVD 41% 35% 39% 27% 47% 38% 56% 39% 9% 3% 5% 3% 93% 87% 97% 80%
 LPF 15% 16% 16% 12% 11% 7% 18% 13% 1% 1% 1% 1% 19% 13% 26% 17%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 8% 55% 32% 41% 45% 4% 4% 2% 4%
 D66 22% 17% 20% 18% 11% 13% 13% 17% 39% 20% 27% 11% 16% 15% 15% 25%
 SP 20% 23% 22% 27% 11% 14% 4% 11% 42% 32% 38% 48% 4% 6% 4% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 10% 11% 7% 8% 15% 1% 1% 0% 3% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in politiek en politici blijft laag. Vooral bij de VVD zien we nu ook lage
scores.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
12/1 4,1 5,5 3,1 4,8
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             12/1 4,1 5,6 2,8 4,8
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       12/1 4,9 3,9 6,9 3,7
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          12/1 4,8 5,6 4,2 5,7
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            12/1 5,4 4,7 6,7 4,2
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Vos                       12/1 4,5 4,3 5,0 4,2
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  12/1 3,9 4,6 3,1 4,5
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   12/1 4,9 5,0 4,7 5,1
De huidige regeringscombinatie scoort nog maar slechts 19% als combinatie die de meeste
voorkeur geniet. Slechts de VVD-kiezers hebben nog een duidelijke voorkeur voor deze
combinatie. Opmerkelijk is dat de PvdA kiezers liever met de VVD willen dan het CDA.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 12/1 12/1 12/1 12/1
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 22% 21% 38% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 13% 20% 0% 22%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 19% 32% 2% 45%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 5% 12% 0% 1%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 21% 6% 44% 17%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 20% 10% 15% 13%
Bij het vertrouwen in de regering zien we dat VVD- en D66 kiezers vrijwel op het dieptepunt zitten.
 
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,3 6,1 2,5 5,5 4,2
                                  8/12 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                                  12/1 3,9 5,8 2,3 4,9 3,6
Bij de premier en vice-premiers geen wijzigingen ten opzichte van de vorige week. Ook hier zien
we de verzwakte positie van Balkenende bij de VVD-kiezers.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            12/1 4,1 6,3 2,4 4,9
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      12/1 4,5 5,7 3,2 6,3
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               12/1 4,5 5,1 4,0 5,1
De verwachte levensduur blijft nu een beeld geven dat circa 40% denkt dat het kabinet
de rit uitzit.
Verwachte levensduur Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 12/1 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 43% 65% 22% 49%
 Ze valen in 2006 4% 3% 3% 3% 3% 4%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 13% 11% 17% 13%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 23% 11% 28% 21%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 6% 4% 8% 3%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 5% 1% 12% 3%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 8% 5% 10% 8%
Na een tijdje hebben we weer de vragen meegenomen over de mate van ontevredenheid over diverse belangrijke
aspecten van het beleid. Met name de onvrede over de zorg van de ouderen is duidelijk toegenomen.
Dat is trouwens de enige categorie waar de oplossing "meer geld" het meest wordt genoemd. De overige categorien
zouden moeten worden aangepakt via een betere organisatie.
Een meerderheid zou voor de betere zorg voor ouderen ook meer belasting willen betalen.
Ontevreden over Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
kwaliteit van: 8/9 20/10 12/1 12/1 12/1 12/1
zorg voor ouderen 77% 71% 83% 82% 81% 79%
veilgheid 63% 71% 63% 66% 52% 73%
onderwijs 60% 58% 60% 55% 57% 65%
medische zorg 59% 57% 63% 57% 61% 62%
systeem soc.uitkeringen 54% 53% 48% 36% 55% 51%
Gemiddelde 63% 62% 63% 59% 61% 66%
Moet worden verbeterd door Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
efficienter/betere organisatie 8/9 20/10 12/1 12/1 12/1 12/1
veilgheid 74% 69% 73% 81% 67% 76%
onderwijs 68% 70% 68% 74% 62% 74%
medische zorg 68% 71% 66% 72% 56% 83%
systeem soc.uitkeringen 66% 69% 66% 69% 55% 80%
zorg voor ouderen 47% 47% 38% 45% 29% 44%
Gemiddelde 65% 65% 62% 68% 54% 71%
Is bereid meer belastingen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
te betalen voor 8/9 20/10 12/1 12/1 12/1 12/1
 de kwaliteit van de medische zorg 51% 52% 47% 46% 50% 38%
 de kwaliteit van de ouderen zorg 50% 50% 55% 60% 57% 46%
 verbetering van het onderwijs 46% 47% 42% 42% 45% 32%
 verhoging van de veiligheid 38% 43% 32% 35% 25% 44%
 verbeteringen van de soc.uitk. 17% 20% 16% 11% 32% 5%
 voor geen van deze 16% 13% 20% 19% 16% 22%
 weet niet/geen mening 2% 3% 1% 2% 2% 2%
Totaal 220% 229% 214% 213% 228% 190%
kan bezuinigd worden op Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  8/9 3/11 12/1 12/1 12/1 12/1
 sociale uitkeringen 37% 36% 33% 44% 14% 57%
 kwaliteit van de medische zorg 9% 11% 8% 9% 8% 9%
 onderwijs 9% 10% 11% 13% 5% 17%
 veiligheid 9% 9% 12% 9% 16% 11%
 kwaliteit van de ouderen zorg 4% 8% 6% 6% 7% 6%
 op geen van deze 48% 44% 48% 41% 64% 26%
 weet niet/geen antwoord 3% 5% 4% 3% 3% 5%
Total 118% 123% 122% 125% 117% 130%