De Stemming van 5 januari
Ook de afgelopen periode was een zeer stabiele.
Er hebben amper verschuivingen plaatsgevonden in de twee weken rond Kerst en Nieuwjaar.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 22/12 5/1
 CDA 44 38 34 33
PvdA 42 34 47 48
 VVD 28 30 28 28
LPF 8 8 3 3
 Groen Links 8 12 10 10
 SP 9 13 16 16
 D66 6 9 5 5
 ChristenUnie 3 4 5 5
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Zowel de potentie van het CDA als van de VVD zijn relatief laag, zeker als we het met een
jaar geleden vergelijken. SP staat nu gelijk aan het CDA en de VVD.
Onder CDA- kiezers heeft de VVD meer kans dan het CDA onder VVD-kiezers heeft.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 5/1 9/9 20/1 3/3 5/1 9/9 20/1 3/3 5/1 9/9 20/1 3/3 5/1
 CDA 46% 36% 34% 28% 91% 79% 88% 70% 9% 5% 3% 0% 46% 32% 29% 24%
 PvdA 30% 36% 36% 38% 17% 26% 6% 16% 93% 95% 93% 89% 9% 15% 8% 4%
 VVD 41% 35% 39% 27% 47% 38% 56% 28% 9% 3% 5% 4% 93% 87% 97% 85%
 LPF 15% 16% 16% 11% 11% 7% 18% 9% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 21%
 GrLinks 28% 18% 21% 22% 12% 9% 0% 2% 55% 32% 41% 46% 4% 4% 2% 1%
 D66 22% 17% 20% 19% 11% 13% 13% 17% 39% 20% 27% 19% 16% 15% 15% 22%
 SP 20% 23% 22% 27% 11% 14% 4% 5% 42% 32% 38% 50% 4% 6% 4% 7%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 9% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
We zijn nu wederom vrijwel op het dieptepunt voor wat betreft het vertrouwen.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
1/5 4,0 5,3 3,2 4,6
Deze week zien we de verschillende politici weer terugvallen naar de posities van enkele
weken geleden.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             5/1 4,0 5,3 2,8 4,7
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       5/1 5,0 4,2 6,7 3,8
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          5/1 4,6 5,3 3,7 5,7
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            5/1 5,4 4,7 6,5 4,4
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Vos                       5/1 4,3 4,2 4,5 4,1
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  5/1 3,7 4,2 2,9 4,6
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   5/1 4,7 4,8 4,6 5,0
Het blijft opmerkelijk dat de huidige regeringscombinatie nog maar daar een vijfde deel van
de kiezers als de meest gewenste combinatie wordt gezien. Zelfs onder CDA- en VVD-kiezers
heeft nog maar rond de 40% voorkeur voor deze combinatie.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 5/1 5/1 5/1 5/1
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 26% 29% 38% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 12% 14% 1% 26%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 20% 38% 2% 39%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 5% 8% 1% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 19% 3% 42% 15%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 19% 8% 16% 15%
Het vetrouwen in de regering is ook weer dicht bij het dieptepunt. Met name de VVD-kiezers beginnen steeds
lager te scoren.
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,3 6,1 2,5 5,5 4,2
                                  8/12 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                                   5/1 3,8 5,5 2,4 4,5 4,2
De premier en de vice-premiers staan nu weer heel dicht bij hun dieptepunt.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            5/1 4,1 6,0 2,5 4,6
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      5/1 4,4 5,3 3,0 6,1
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               5/1 4,4 4,7 4,0 5,1
Men is ook weer wat pessimistischer geworden ten opzichte van de vorige weken over
de levensduur van het huidige kabinet.
Verwachte levensduur Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 5/1 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 39% 60% 19% 45%
 Ze valen in 2006 4% 3% 3% 4% 3% 4%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 10% 7% 12% 10%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 24% 13% 40% 18%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 8% 6% 8% 3%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 9% 3% 12% 10%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 8% 6% 6% 10%
Langzamerhand begint Donner ook fors weg te zakken. Aanvankelijk was hij nog wel redelijk populair. Maar hij begint
nu duidelijk weg te zakken.
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 5/1 5/1 5/1 5/1
 Zalm 36% 51% 11% 67% 24% 31% 5% 56%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 21% 50% 2% 17%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 15% 15% 12% 20%
 De Hoop Scheffer/Bot 16% 30% 6% 18% 14% 17% 11% 17%
 Donner 22% 34% 11% 28% 12% 24% 3% 12%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 10% 20% 5% 8%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 9% 16% 1% 10%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 9% 14% 4% 13%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 9% 18% 4% 12%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 8% 12% 4% 13%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 7% 13% 3% 14%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 6% 9% 6% 8%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 6% 7% 1% 16%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 5% 11% 4% 2%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 3% 7% 1% 5%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 3% 5% 2% 5%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 3% 9% 0% 3%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 40% 16% 62% 24%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 9% 8% 12% 5%
Totaal 253% 358% 154% 314% 214% 301% 141% 260%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 5/1 5/1 5/1 5/1
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 32% 12% 43% 42%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 17% 20% 21% 4%
 Donner 9% 3% 9% 10% 16% 5% 18% 29%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 12% 8% 12% 15%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 10% 13% 6% 11%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 10% 5% 13% 11%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 9% 11% 2% 12%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 8% 7% 9% 8%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 8% 5% 7% 14%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 7% 9% 8% 6%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 7% 3% 6% 13%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 6% 5% 4% 8%
 De Hoop Scheffer/Bot 17% 4% 26% 18% 6% 8% 3% 10%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 6% 7% 2% 11%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 6% 3% 6% 6%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 6% 8% 3% 7%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 30% 12% 47% 18%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 8% 21% 0% 9%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 12% 20% 6% 9%
Totaal 220% 140% 258% 196% 216% 181% 217% 241%
Ten aanzien van het oordeel over de voorstellen van het kabinet is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Opmerkelijk is dat
het rechtstreeks kiezen van de burgemeester fors aan et dalen is.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 5/1 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 73% 66% 84% 68%
 herkeuring WAO 49% 56% 64% 46% 68%
 minder ambtenaren 60% 58% 64% 45% 68%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 35% 32% 29% 36%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 26% 29% 12% 43%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 13% 17% 7% 22%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 14% 16% 9% 27%
 alle voorstellen 3% 3% 4% 0% 6%
 geen enkel voorstel 3% 3% 1% 5% 2%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 0% 0% 2%
Totaal 296% 281% 294% 238% 340%