De Stemming van 22 december
De verzwakking van de PvdA en het herstel van het CDA zet ook deze week door. 
Nog steeds echter staat het CDA op een fors verlies en de PvdA op winst.
Bij de kleinere partijen gaat de SP goed. Al enkele weken scoort het 16 zetels.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 15/12 22/12
 CDA 44 38 32 34
PvdA 42 34 48 47
 VVD 28 30 29 28
LPF 8 8 3 3
 Groen Links 8 12 10 10
 SP 9 13 16 16
 D66 6 9 5 5
 ChristenUnie 3 4 5 5
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De positie van de verschillende partijen is de afgelopen week niet veel veranderd. 
CDA en VVD hebben nu ongeveer dezelfde potentie.
Onder CDA- kiezers heeft de VVD meer kans dan het CDA onder VVD-kiezers heeft.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 22/12 9/9 20/1 3/3 22/12 9/9 20/1 3/3 22/12 9/9 20/1 3/3 22/12
 CDA 46% 36% 34% 28% 91% 79% 88% 76% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 28%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 12% 93% 95% 93% 93% 9% 15% 8% 9%
 VVD 41% 35% 39% 28% 47% 38% 56% 44% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 80%
 LPF 15% 16% 16% 11% 11% 7% 18% 9% 1% 1% 1% 1% 19% 13% 26% 24%
 GrLinks 28% 18% 21% 21% 12% 9% 0% 7% 55% 32% 41% 40% 4% 4% 2% 5%
 D66 22% 17% 20% 17% 11% 13% 13% 18% 39% 20% 27% 19% 16% 15% 15% 19%
 SP 20% 23% 22% 24% 11% 14% 4% 13% 42% 32% 38% 44% 4% 6% 4% 9%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 9% 11% 7% 8% 18% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het positieve effect van de vorige week lijkt weer wat uitgewerkt. Het vertrouwen in de
politiek is weer wat weggezakt.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
22/12 4,2 5,7 3,0 4,6
In de afgelopen week is Van Aartsen weer wat gestegen en Bos gedaald. 
Ze staan nu vrijwel gelijk (en Ditrich ook).
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             22/12 4,2 5,7 2,8 5,0
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       22/12 4,8 3,7 6,8 4,1
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          22/12 4,7 5,3 4,0 5,9
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            22/12 5,3 4,5 6,6 4,4
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Vos                       22/12 4,4 4,2 4,9 4,2
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  22/12 3,9 4,3 2,9 4,8
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   22/12 4,8 5,0 4,7 5,0
Zeer opmerkelijk is de daling van de score van d ehuidige regering. Nog nooit heeft deze
combinatie sinds haar aantreden zo een lage score behaalt. Onder CDA- en VVD-kiezers
scoren alternatieven vrijwel even hoog. (resp. CDA+PvdA en CDA+VVD+LPF).
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 22/12 22/12 22/12 22/12
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 26% 30% 44% 4%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 14% 19% 1% 33%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 16% 31% 0% 32%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 5% 6% 0% 1%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 20% 3% 43% 19%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 18% 12% 12% 12%
Het vertrouwen in de regering is ook weer wat teruggezakt na de forse stijging van vorige week.
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,3 6,1 2,5 5,5 4,2
                                  8/12 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                                  22/12 3,9 5,9 2,3 4,7 4,2
De positie van de premier en de vice-premiersis ten opzichte van de vorige week weer wat verslechterd.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            22/12 4,1 6,4 2,3 4,9
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      22/12 4,4 5,6 2,9 6,2
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               22/12 4,5 5,1 3,9 5,1
De verwachting over de levensduur van de regering is ten opzichte van de vorige week weinig veranderd.
CDA- en VVD-kiezers denken in meerderheid dat dit kabient de rit zal uitzitten.
Verwachte levensduur Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 22/12 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 46% 71% 21% 61%
 Ze valen in 2006 4% 3% 2% 0% 2% 4%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 11% 7% 16% 8%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 24% 11% 37% 17%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 10% 6% 19% 6%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 0% 0% 0% 0%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 6% 6% 4% 5%
Ook het patroon van de ministers toont het min of meer bekende beeld van de afgelopen maanden.
Deze week is Bot voor de eerste keer gemeten en die scoort vrij positief.
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 22/12 22/12 22/12 22/12
 Zalm 36% 51% 11% 67% 26% 41% 4% 58%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 21% 54% 0% 20%
 De Hoop Scheffer/Bot 16% 30% 6% 18% 18% 22% 14% 23%
 Donner 22% 34% 11% 28% 15% 32% 2% 20%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 11% 14% 11% 10%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 11% 23% 5% 9%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 10% 17% 4% 14%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 10% 16% 7% 11%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 10% 14% 1% 19%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 9% 14% 5% 15%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 8% 7% 8% 10%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 8% 11% 2% 22%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 8% 8% 3% 19%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 8% 13% 3% 8%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 6% 9% 7% 3%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 3% 2% 2% 5%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 3% 8% 0% 3%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 38% 11% 59% 22%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 9% 10% 9% 9%
Totaal 253% 358% 154% 314% 230% 326% 144% 297%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 22/12 22/12 22/12 22/12
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 26% 6% 38% 29%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 13% 8% 19% 6%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 13% 14% 19% 9%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 12% 8% 18% 9%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 12% 18% 6% 16%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 11% 21% 7% 9%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 10% 9% 12% 2%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 9% 6% 9% 11%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 9% 7% 12% 7%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 8% 9% 5% 10%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 8% 6% 6% 12%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 7% 7% 2% 11%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 6% 4% 6% 3%
 Donner 9% 3% 9% 10% 6% 8% 3% 5%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 6% 8% 6% 9%
 De Hoop Scheffer 17% 4% 26% 18% 5% 6% 4% 5%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 29% 10% 49% 15%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 6% 17% 0% 7%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 12% 18% 4% 17%
Totaal 220% 140% 258% 196% 220% 183% 240% 215%
Ten aanzien van de reactie op de voorstellen zien we ook weinig verschuivingen.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 22/12 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 72% 70% 78% 67%
 herkeuring WAO  49% 60% 75% 48% 67%
 minder ambtenaren 60% 60% 70% 54% 62%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 34% 25% 38% 37%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 24% 35% 5% 43%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 11% 14% 1% 22%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 12% 15% 6% 20%
 alle voorstellen 3% 2% 2% 0% 4%
 geen enkel voorstel 3% 5% 3% 5% 2%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 0% 2% 1%
Totaal 296% 281% 308% 236% 325%