De Stemming van 15 december
Na de week die in het teken stond van de koopkrachtplaatjes van de chronisch zieken stond 
de afgelopen week in het teken van een troonopvolger. Onder de aanhang van CDA en VVD
had dat een positieve werking. Tegelijkertijd verzwakte de positie van de PvdA wat.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 8/12 15/12
 CDA 44 38 30 32
PvdA 42 34 51 48
 VVD 28 30 28 29
LPF 8 8 4 3
 Groen Links 8 12 10 10
 SP 9 13 15 16
 D66 6 9 5 5
 ChristenUnie 3 4 5 5
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
Zowel CDA als VVD zijn de afgelopen week van hun dieptepunt wat teruggekomen.
Tegelijkertijd is de positie van de PvdA weer wat verzwakt.
De LPF begint steeds verder weg te zakken.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 15/12 9/9 20/1 3/3 15/12 9/9 20/1 3/3 15/12 9/9 20/1 3/3 15/12
 CDA 46% 36% 34% 27% 91% 79% 88% 71% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 30%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 12% 93% 95% 93% 90% 9% 15% 8% 4%
 VVD 41% 35% 39% 30% 47% 38% 56% 44% 9% 3% 5% 4% 93% 87% 97% 80%
 LPF 15% 16% 16% 9% 11% 7% 18% 9% 1% 1% 1% 1% 19% 13% 26% 16%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 7% 55% 32% 41% 45% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 19% 11% 13% 13% 18% 39% 20% 27% 16% 16% 15% 15% 19%
 SP 20% 23% 22% 29% 11% 14% 4% 13% 42% 32% 38% 53% 4% 6% 4% 3%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 9% 11% 7% 8% 18% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Na het record dieptepunt van de vorige week is er deze week sprake van een forse 
"rebound" naar het niveau van de afgelopen maanden.
De koninklijke baby heeft duidelijk een positief effect gehad.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
15/12 4,3 5,7 3,1 4,9
De scores van de politici zijn ook weer teruggekomen naar het niveau dat de laatste maanden
min of meer "normaal" was.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             15/12 4,0 5,1 2,9 4,9
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       15/12 5,1 4,2 6,8 4,0
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          15/12 4,6 5,3 3,8 5,8
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            15/12 5,4 4,8 6,7 4,1
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Vos                       15/12 4,3 4,3 4,6 4,2
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  15/12 3,9 4,2 3,1 4,6
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   15/12 4,8 4,9 5,0 5,0
Nog steeds is er geen expliciete voorkeur meer voor een bepaalde regeringscombinatie.
Drie combinaties scoren alle rondom de 20%.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 15/12 15/12 15/12 15/12
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 21% 15% 45% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 13% 15% 1% 26%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 22% 41% 1% 43%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 6% 13% 0% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 18% 2% 33% 17%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 21% 14% 21% 11%
Het vertrouwen in de regering is ook weer 0.4 gestegen (minder dan het vertrouwen in de politiek).
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,3 6,1 2,5 5,5 4,2
                                  8/12 3,7 5,2 2,3 4,8 3,7
                                  15/12 4,1 5,8 2,5 5,2 3,8
Ook hier zien we het "herstel" dat we bij de andere score van vertrouwen ook vaststellen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            15/12 4,4 6,4 2,6 5,2
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      15/12 4,8 5,9 3,3 6,6
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               15/12 4,7 5,0 4,3 5,3
Het optimisme over de levensduur van de regering is weer wat toegenomen.
Het neemt nu een middenpositie in tussen het dieptepunt (39%) en het hoogtepunt (50%).
Verwachte levensduur Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 15/12 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 45% 68% 24% 60%
 Ze valen in 2006 4% 3% 5% 4% 4% 6%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 11% 4% 16% 12%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 22% 10% 30% 15%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 11% 7% 17% 5%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 0% 0% 0% 0%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 8% 9% 2%