De Stemming van 1 december
Deze week laat de meeste "beweging" zien bij de VVD. Niet alleen stijgt deze partij 2 zetels, maar
ook zien we dat het vertrouwen in Zalm duidelijk stijgt.
De LPF, Groen Links, ChristenUnie dalen ieder 1 zetel. Daarmee wordt Groen Links de enige linkse partij
die amper wint.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 24/11 1/12
 CDA 44 38 34 34
PvdA 42 34 49 50
 VVD 28 30 26 28
LPF 8 8 5 4
 Groen Links 8 12 10 9
 SP 9 13 14 14
 D66 6 9 5 5
 ChristenUnie 3 4 5 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De versterkte positie van de VVD is ook duidelijk herkenbaar in de antwoorden welke
partijen men een kans geeft. Tot vorige week scoorde VVD onder de 30% (vrijwel gelijk
aan de SP). Deze week scoort de VVD 35%. Met name onder CDA-kiezers is de kracht
van de VVD toegenomen.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 1/12 9/9 20/1 3/3 1/12 9/9 20/1 3/3 1/12 9/9 20/1 3/3 1/12
 CDA 46% 36% 34% 28% 91% 79% 88% 72% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 22%
 PvdA 30% 36% 36% 38% 17% 26% 6% 21% 93% 95% 93% 93% 9% 15% 8% 4%
 VVD 41% 35% 39% 35% 47% 38% 56% 51% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 83%
 LPF 15% 16% 16% 13% 11% 7% 18% 17% 1% 1% 1% 1% 19% 13% 26% 20%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 10% 55% 32% 41% 40% 4% 4% 2% 4%
 D66 22% 17% 20% 17% 11% 13% 13% 12% 39% 20% 27% 20% 16% 15% 15% 17%
 SP 20% 23% 22% 26% 11% 14% 4% 12% 42% 32% 38% 48% 4% 6% 4% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 8% 11% 7% 8% 14% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vetrouwen in de politiek en de politici veranderde deze week weinig.
We zien een lichte neiging tot stijging. Zo staat Ditrich nu ook weer op 5.0.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
1/12 4,3 5,8 3,2 4,9
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             1/12 4,1 5,5 2,9 4,7
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       1/12 5,1 4,1 7,1 4,0
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          1/12 4,6 5,2 3,9 5,6
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            1/12 5,3 4,8 6,5 4,2
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Vos                       1/12 4,4 4,3 4,8 4,1
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  1/12 4,0 4,6 3,2 4,5
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   1/12 5,0 5,1 5,0 5,3
De verschillende regeringscombinaties scoren over de gehele linie laag.
De huidige combinatie staat met 24% nog het hoogst.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 1/12 1/12 1/12 1/12
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 21% 21% 34% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 14% 20% 0% 27%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 24% 41% 2% 49%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 4% 5% 1% 1%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 20% 3% 48% 12%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 17% 10% 15% 9%
Het vertrouwen in de regering doet het nog steeds niet goed.
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,3 6,1 2,5 5,5 4,2
                                  1/12 4,2 6,1 2,5 5,1 3,7
Hier zien we de grootste stijgingen. Met name Zalm is bezig aan een spurt naar boven.
In twee weken is er sprake van een stijging van 0.6. Ook Balkenende en De Graaf zijn weer aan het stijgen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            1/12 4,5 6,6 2,7 5,1
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      1/12 5,1 6,3 3,7 6,6
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               1/12 4,9 5,4 4,4 5,4
Met 48% dat denkt dat de regering de rit uitzit is er ook wat dit punt betreft een stijging
waarneembaar. Twee maanden geleden was dat nog 39%.
Verwachte levensduur Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 1/12 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 48% 74% 21% 56%
 Ze valen in 2006 4% 3% 3% 2% 3% 7%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 9% 8% 12% 8%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 23% 7% 39% 19%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 11% 2% 19% 5%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 1% 0% 1% 0%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 6% 7% 6% 5%