De Stemming van 24 november
We maken een periode door van grote electorale stabiliteit.
We zien van week tot week weinig verschuivingen.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 17/11 24/11
 CDA 44 38 34 34
PvdA 42 34 48 49
 VVD 28 30 26 26
LPF 8 8 5 5
 Groen Links 8 12 10 10
 SP 9 13 15 14
 D66 6 9 5 5
 ChristenUnie 3 4 5 5
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De positie van het CDA is weer wat aan het verbeteren.
CDA, VVD en SP zitten heel dicht bij elkaar.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 24/11 9/9 20/1 3/3 24/11 9/9 20/1 3/3 24/11 9/9 20/1 3/3 24/11
 CDA 46% 36% 34% 28% 91% 79% 88% 69% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 26%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 15% 93% 95% 93% 85% 9% 15% 8% 8%
 VVD 41% 35% 39% 29% 47% 38% 56% 38% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 82%
 LPF 15% 16% 16% 10% 11% 7% 18% 11% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 14%
 GrLinks 28% 18% 21% 24% 12% 9% 0% 6% 55% 32% 41% 45% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 18% 11% 13% 13% 15% 39% 20% 27% 19% 16% 15% 15% 23%
 SP 20% 23% 22% 27% 11% 14% 4% 13% 42% 32% 38% 47% 4% 6% 4% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 13% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek is weer iets aan het stijgen.
Opmerkelijk is de relatief lage score van de VVD.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
24/11 4,2 5,7 3,1 4,9
Het vertrouwen in de politici blijft laag, maar vertoond ook lichte stijgingen ten
opzichte van vorige week.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             24/11 4,1 5,6 2,9 4,8
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       24/11 5,1 4,3 6,9 4,1
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          24/11 4,5 5,1 3,8 5,6
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            24/11 5,4 4,9 6,5 4,2
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Vos                       24/11 4,3 4,3 4,5 3,9
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  24/11 3,9 4,3 3,1 4,7
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   24/11 4,8 5,0 4,6 5,1
Geen enkele regeringscombinatie kent een grote aanhang onder het electoraat.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 24/11 24/11 24/11 24/11
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 25% 24% 44% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 12% 12% 2% 27%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 34% 2% 48%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 5% 11% 0% 3%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 17% 6% 35% 14%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 20% 13% 18% 6%
Het vertrouwen in de regering is relatief laag
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,3 6,1 2,5 5,5 4,2
                                  24/11 4,1 5,8 2,7 5,0 3,9
Ten opzichte van de vorige week is het vertrouwen in de premier en de vice-premiers
weer wat aan het stijgen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            24/11 4,3 6,2 2,8 5,0
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      29/9 4,7 5,7 3,3 6,5
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               24/11 4,8 5,4 4,2 5,5
Men wordt weer wat optimistischer over de levensduur van het kabinet.
44% denkt dat ze de rit volmaken.
Verwachte levensduur Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 24/11 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 44% 63% 26% 58%
 Ze valen in 2006 4% 3% 2% 1% 2% 4%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 10% 7% 13% 9%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 23% 15% 37% 14%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 9% 3% 13% 9%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 1% 0% 2% 1%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 10% 10% 8% 5%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 24/11 24/11 24/11 24/11
 Zalm 36% 51% 11% 67% 24% 30% 8% 61%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 19% 40% 4% 19%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 16% 17% 12% 19%
 De Hoop Scheffer 16% 30% 6% 18% 13% 21% 8% 14%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 13% 24% 8% 10%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 12% 21% 7% 13%
 Donner 22% 34% 11% 28% 11% 20% 4% 9%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 9% 11% 3% 21%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 8% 6% 8% 9%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 8% 9% 3% 19%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 7% 12% 4% 7%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 6% 13% 3% 5%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 6% 7% 2% 10%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 4% 3% 2% 12%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 3% 8% 1% 2%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 2% 4% 1% 5%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 3% 9% 0% 2%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 35% 17% 57% 18%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 12% 15% 8% 11%
Totaal 253% 358% 154% 314% 210% 286% 144% 265%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 24/11 24/11 24/11 24/11
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 26% 6% 42% 23%
 Donner 9% 3% 9% 10% 19% 9% 23% 30%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 16% 12% 17% 14%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 15% 8% 26% 3%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 11% 21% 7% 9%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 11% 8% 15% 6%
 De Hoop Scheffer 17% 4% 26% 18% 10% 3% 14% 13%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 10% 9% 8% 10%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 9% 7% 12% 9%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 9% 3% 10% 16%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 8% 5% 10% 6%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 8% 8% 10% 5%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 8% 8% 5% 12%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 7% 8% 4% 10%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 7% 3% 7% 11%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 6% 8% 7% 5%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 28% 19% 42% 15%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 8% 20% 2% 8%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 13% 19% 3% 17%
Totaal 220% 140% 258% 196% 227% 179% 263% 223%