De Stemming van 17 november
Deze week laat een geringe verbetering zien van de regeringspartijen ten laste
van de PvdA. Voor de overige partijen is er sprake van een sterke mate van
stabiliteit.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 10/11 17/11
 CDA 44 38 33 34
PvdA 42 34 50 48
 VVD 28 30 25 26
LPF 8 8 5 5
 Groen Links 8 12 10 10
 SP 9 13 15 15
 D66 6 9 5 5
 ChristenUnie 3 4 5 5
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De potentie van de politieke partijen blijft een goed beeld geven van de onderliggende
ontwikkelingen bij de verschillende politieke partijen. De potentie van de SP is inmiddels
net zo hoog als die van het CDA en VVD!
Tevens valt goed te zien hoe in enkele maanden tijd de positie van partijen sterk kan verschuiven.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 17/11 9/9 20/1 3/3 17/11 9/9 20/1 3/3 17/11 9/9 20/1 3/3 17/11
 CDA 46% 36% 34% 27% 91% 79% 88% 70% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 27%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 16% 93% 95% 93% 89% 9% 15% 8% 8%
 VVD 41% 35% 39% 29% 47% 38% 56% 39% 9% 3% 5% 4% 93% 87% 97% 84%
 LPF 15% 16% 16% 11% 11% 7% 18% 10% 1% 1% 1% 1% 19% 13% 26% 16%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 8% 55% 32% 41% 44% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 20% 11% 13% 13% 16% 39% 20% 27% 17% 16% 15% 15% 26%
 SP 20% 23% 22% 27% 11% 14% 4% 14% 42% 32% 38% 51% 4% 6% 4% 4%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 9% 11% 7% 8% 16% 1% 1% 0% 3% 0% 1% 1% 1%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft dicht bij het dieptepunt.
Ook onder kiezers van CDA en VVD is het vertrouwen in de politiek laag.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
17/11 4,2 5,2 3,1 5,1
Het vetrouwen in de politici blijft ook een duidelijk (en vrij stabiel) beeld geven.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             17/11 3,9 5,0 2,9 4,8
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       17/11 5,0 4,1 6,9 4,0
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          17/11 4,5 5,0 3,9 5,8
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            17/11 5,3 4,7 6,6 4,4
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Vos                       17/11 4,3 4,1 4,8 4,2
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  17/11 3,8 4,0 3,1 4,7
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   17/11 4,8 4,7 4,9 5,3
De voorkeur voor regeringscombinaties laat deze week zien dat kiezers het eigenlijk
niet meer weten. Geen enkele combinatie scoort meer dan 21%!
Zelfs onder aanhangers van de afzonderlijke partijen zien we geen eenduidige keuzes.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 17/11 17/11 17/11 17/11
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 20% 18% 38% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 12% 15% 1% 27%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 35% 2% 47%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 4% 7% 0% 1%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 21% 6% 45% 14%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 21% 18% 15% 7%
Het vertrouwen in de regering is wee rheel dicht bij het dieptepunt van half oktober. Opmerkelijk is dat de score onder
CDA-kiezers lager Is dan eerder gemeten.
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
                                  17/11 3,9 5,5 2,4 5,2 3,8
Terwijl er sprake was van een vorm van licht herstel voor de premier en zijn vice-premiers
heeft blijkbaar de aanval op satire Balkenende deze week geen goed gedaan.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            17/11 4,0 5,7 2,6 4,9
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      29/9 4,5 5,4 3,3 6,5
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               17/11 4,5 4,6 4,2 5,5
Ook de verwachtingen over de levensduur van het kabinet is in de afgelopen maanden niet
veel veranderd. CDA- en VVD-kiezers gaan er in meerderheid van uit dat het kabinet de rit
uitzit. Bij PvdA-kiezers zijn dat maar weinig personen die dat vinden. In beide gevallen zal de wens wel
de vader van de gedachte zijn.
Verwachte levensduur Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 10/11 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 42% 62% 18% 56%
 Ze valen in 2006 4% 3% 2% 2% 2% 5%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 10% 8% 18% 8%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 25% 19% 31% 19%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 12% 6% 22% 4%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 1% 1% 2% 1%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 8% 4% 8% 8%