De Stemming van 20 oktober
Deze week zijn er wel wat verschuivingen. PvdA en SP verliezen tezamen 3 zetels en CDA en VVD
winnen er 3. Daardoor is de verhouding regeringspartijen - linkse oppositie verschoven van
63:76 naar 66:73. Dit is vooral toe te schrijven aan de reactie van de kiezers op het Centraal Akkoord.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 13/10 20/10
 CDA 44 38 30 32
PvdA 42 34 50 48
 VVD 28 30 27 28
LPF 8 8 4 4
 Groen Links 8 12 10 10
 SP 9 13 16 15
 D66 6 9 6 6
 ChristenUnie 3 4 5 5
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Ook hier zien we ten opzichte van de vorige week wat verschuivingen. PvdA en SP zijn weer wat
teruggezakt en CDA en VVD weer wat gestegen.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 20/10 9/9 20/1 3/3 20/10 9/9 20/1 3/3 20/10 9/9 20/1 3/3 20/10
 CDA 46% 36% 34% 27% 91% 79% 88% 72% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 27%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 15% 93% 95% 93% 93% 9% 15% 8% 6%
 VVD 41% 35% 39% 31% 47% 38% 56% 43% 9% 3% 5% 3% 93% 87% 97% 86%
 LPF 15% 16% 16% 12% 11% 7% 18% 15% 1% 1% 1% 1% 19% 13% 26% 17%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 7% 55% 32% 41% 45% 4% 4% 2% 1%
 D66 22% 17% 20% 18% 11% 13% 13% 14% 39% 20% 27% 17% 16% 15% 15% 21%
 SP 20% 23% 22% 27% 11% 14% 4% 12% 42% 32% 38% 50% 4% 6% 4% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 14% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 3%
 SGP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Deze week zien we een duidelijke stijging van zowel "vertrouwen in de politiek",
"vertrouwen in de regering" en een aantal politici.
Bij de CDA- en VVD-kiezers zien we hieronder dat het vertrouwen in de politiek is gestegen.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
13/10 4,0 5,2 2,9 4,9
20/10 4,3 5,9 3,1 5,3
De politici van CDA, VVD en D66 zijn de afgelopen week wat omhoog gegaan in vertrouwen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Verhaagen             20/10 4,1 5,7 2,7 5,3
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       20/10 5,0 4,2 6,7 4,1
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Van Aartsen          20/10 4,6 5,4 3,7 5,9
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            20/10 5,4 4,7 6,5 4,3
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                20/10 4,9 4,1 5,9 4,1
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  20/10 4,0 4,8 2,9 4,8
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Ditrich                   20/10 4,8 5,2 4,3 5,4
De voorkeur van CDA+PvdA is deze week gedaald (van rond de 30% naar 23%).
De voorkeur voor CDA+VVD+D66 is enkele procenten gestegen boven het dieptepunt
van de afgelopen weken.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 20/10 20/10 20/10 20/10
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 24% 18% 44% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 14% 16% 0% 24%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 22% 38% 2% 51%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 6% 14% 0% 4%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 17% 3% 40% 11%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 18% 11% 14% 7%
Zowel bij de CDA-, VVD- als D66-kiezers zijn deze week circa 0.5 gestegen
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  13/10 3,8 5,6 2,3 5,0 3,8
                                  20/10 4,1 6,1 2,5 5,5 4,2
Balkenende is sinds zijn dieptepunt bijna 0.5 gestegen. CDA- en VVD-kiezers scoren
circa 0.5 meer dan de vorige weken. Ook Zalm is de afelopen fors gestegen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Balkenende            20/10 4,5 6,7 2,9 5,7
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
Zalm                      29/9 4,7 6,1 3,1 6,7
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
De Graaf               20/10 4,5 5,1 3,8 5,4
Dit zijn de scores van de vorige week.
Volgende week zullen we zien of de verschuivingen in de andere scores ook in
de onderstaande tabel zal optreden.
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 13/10 13/10 13/10 13/10
 Zalm 36% 51% 11% 67% 23% 36% 2% 55%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 21% 55% 3% 21%
 Donner 22% 34% 11% 28% 18% 33% 8% 24%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 13% 14% 11% 16%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 13% 21% 12% 13%
 De Hoop Scheffer 16% 30% 6% 18% 12% 28% 5% 13%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 9% 16% 3% 12%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 9% 12% 7% 9%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 9% 13% 1% 18%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 8% 10% 3% 18%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 8% 12% 3% 18%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 6% 13% 2% 7%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 5% 7% 0% 11%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 4% 10% 1% 3%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 3% 5% 1% 4%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 1% 2% 1% 4%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 2% 2% 0% 4%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 38% 19% 59% 16%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 11% 11% 11% 11%
Totaal 253% 358% 154% 314% 212% 318% 132% 277%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 13/10 13/10 13/10 13/10
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 24% 9% 35% 21%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 18% 16% 25% 17%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 13% 17% 9% 6%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 12% 13% 15% 9%
 De Hoop Scheffer 17% 4% 26% 18% 12% 4% 13% 13%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 12% 10% 13% 19%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 12% 19% 7% 13%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 11% 11% 14% 9%
 Donner 9% 3% 9% 10% 9% 5% 11% 7%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 9% 8% 9% 8%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 8% 6% 11% 10%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 8% 7% 6% 10%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 8% 5% 10% 12%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 7% 8% 5% 7%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 6% 5% 7% 8%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 6% 5% 6% 8%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 30% 15% 44% 13%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 5% 7% 2% 10%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 14% 23% 7% 20%
Totaal 220% 140% 258% 196% 222% 194% 249% 218%
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 13/10 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 77% 74% 84% 71%
 herkeuring WAO 49% 61% 74% 49% 73%
 minder ambtenaren 60% 52% 61% 41% 62%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 41% 32% 44% 37%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 27% 31% 10% 53%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 16% 23% 5% 23%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 16% 23% 7% 22%
 alle voorstellen 3% 3% 4% 0% 7%
 geen enkel voorstel 3% 1% 1% 2% 0%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 1% 0% 0%
Totaal 296% 294% 323% 243% 349%
Men is ook optimistischer geworden over de levenskans van dit kabinet. Nu denkt 45% dat het kabinet
de vier jaar vol maakt.
Verwachte levensduur Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 13/10 20/10 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 39% 45% 71% 24% 59%
 Ze valen in 2006 4% 3% 3% 3% 3% 6%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 7% 3% 11% 6%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 19% 21% 13% 31% 17%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 16% 13% 7% 19% 4%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 5% 4% 2% 8% 3%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 2% 6% 6%
De cruciale issues
Voor wat deze issues betreft zijn de verschuivingen beperkt.
Het betekent dat het stevige opvattingen van de bevolking zijn.
Ontevreden over Allen Allen CDA PvdA VVD
kwaliteit van: 8/9 20/10 20/10 20/10 20/10
zorg voor ouderen 77% 71% 63% 77% 62%
veilgheid 63% 71% 78% 67% 73%
onderwijs 60% 58% 56% 66% 54%
medische zorg 59% 57% 53% 58% 49%
systeem soc.uitkeringen 54% 53% 49% 54% 49%
Gemiddelde 63% 62% 60% 64% 57%
Moet worden verbeterd door Allen Allen CDA PvdA VVD
efficienter/betere organisatie 8/9 20/10 20/10 20/10 20/10
veilgheid 74% 69% 73% 67% 73%
onderwijs 68% 70% 83% 68% 75%
medische zorg 68% 71% 76% 66% 84%
systeem soc.uitkeringen 66% 69% 82% 58% 81%
zorg voor ouderen 47% 47% 65% 32% 57%
Gemiddelde 65% 65% 76% 58% 74%
Is bereid meer belastingen Allen Allen CDA PvdA VVD
te betalen voor 8/9 20/10 20/10 20/10 20/10
 de kwaliteit van de medische zorg 51% 52% 56% 58% 38%
 de kwaliteit van de ouderen zorg 50% 50% 46% 61% 37%
 verbetering van het onderwijs 46% 47% 40% 50% 42%
 verhoging van de veiligheid 38% 43% 44% 36% 53%
 verbeteringen van de soc.uitk. 17% 20% 16% 31% 3%
 voor geen van deze 16% 13% 15% 9% 16%
 weet niet/geen mening 2% 3% 3% 1% 5%
Totaal 220% 229% 220% 247% 193%
kan bezuinigd worden op Allen Allen CDA PvdA VVD
  8/9 20/10 20/10 20/10 20/10
 sociale uitkeringen 37% 12% 14% 11% 13%
 kwaliteit van de medische zorg 9% 9% 8% 9% 13%
 onderwijs 9% 7% 5% 8% 9%
 veiligheid 9% 13% 11% 14% 8%
 kwaliteit van de ouderen zorg 4% 37% 47% 17% 65%
 op geen van deze 48% 44% 38% 60% 17%
 weet niet/geen antwoord 3% 3% 4% 2% 5%
Total 118% 125% 126% 121% 130%