De Stemming van 29 september
De SP trekt verder door naar boven. Deze week vooral wat kleine herschikkingen
aan de linkerkant. Groen Links en de PvdA verliezen er een ten gunste van SP en
ChristenUnie.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 7/4 22/9 29/9
 CDA 44 38 30 30
PvdA 42 34 49 48
 VVD 28 30 27 27
LPF 8 8 5 5
 Groen Links 8 12 11 10
 SP 9 13 16 17
 D66 6 9 6 6
 ChristenUnie 3 4 4 5
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De verzwakking van CDA en VVD is ook goed te zien in de partijen die kans maken op een stem.
CDA en VVD zakken geleidelijk weg. Nog maar 2/3e deel van de kiezers van het CDA van januari
jl. Geven aan dat het CDA een kans heeft op een stem.
Vooral de SP is weer sterk aan het oplopen.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 29/9 9/9 20/1 3/3 29/9 9/9 20/1 3/3 29/9 9/9 20/1 3/3 29/9
 CDA 46% 36% 34% 26% 91% 79% 88% 67% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 22%
 PvdA 30% 36% 36% 39% 17% 26% 6% 19% 93% 95% 93% 88% 9% 15% 8% 8%
 VVD 41% 35% 39% 27% 47% 38% 56% 31% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 81%
 LPF 15% 16% 16% 11% 11% 7% 18% 16% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 16%
 GrLinks 28% 18% 21% 24% 12% 9% 0% 4% 55% 32% 41% 41% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 20% 18% 11% 13% 13% 15% 39% 20% 27% 14% 16% 15% 15% 24%
 SP 20% 23% 22% 31% 11% 14% 4% 13% 42% 32% 38% 50% 4% 6% 4% 6%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 8% 11% 7% 8% 12% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 2%
 SGP 4% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in politiek en politici is deze week min of meer gestabiliseerd.
Maar dan wel op vrijwel het laagste niveau tot nu toe gemeten.
Opmerkelijk is dat de CDA-ers iets stijgen en de VVD-ers wat dalen.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
15/9 4,2 5,3 3,3 4,9
29/9 4,0 5,4 2,9 4,8
Over de gehele linie een stabilisatie deze week.
Marijnissen blijft duidelijk op de eerste plaats staan.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             29/9 4,0 5,4 2,8 4,8
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       29/9 5,1 4,1 6,9 3,7
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          29/9 4,4 5,1 3,7 5,4
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            29/9 5,5 4,7 6,6 4,0
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  29/9 3,6 4,3 2,6 4,3
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   29/9 4,6 5,2 4,1 4,9
Kabinet en Ministers
Na Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen is het vertrouwen in het kabinet verder
weggezakt naar 3.8 en deze week daar op blijven staan.
CDA+PvdA is de regering met de hoogste voorkeur, maar ook dat is met 24% geen hoge score en
5% minder dan vorige week.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 29/9 29/9 29/9 29/9
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 24% 20% 37% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 13% 17% 0% 28%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 36% 1% 46%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 4% 6% 0% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 20% 6% 43% 12%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 18% 14% 19% 10%
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD D66
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8 5,2
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0 5,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4 4,8
                                  15/9 4,0 5,6 2,5 5,1 3,9
                                  29/9 3,8 5,7 2,2 4,9 3,7
Het vertrouwen in Balkenende, De Graaf en Zalm stabiliseerden deze week ook.
Zalm en De Graaf stegen zelfs iets.
Degenen die in januari CDA hebben gestemd en nu dat niet meer zouden doen geven Balkenende een 4.4.
Dat geeft wel aan dat het keizen voor het CDA en het vertouwen in Balkenende hand in hand gaan.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            29/9 4,1 6,2 2,5 5,1
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      29/9 4,3 5,5 2,8 6,1
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               29/9 4,5 5,0 3,8 5,2
Inmiddels zegt 36% van geen enkele minister een hoge verwachting te hebben. Dat was 25%.
De meeste ministers zijn naar beneden gegaan. Zalm en De Graaf het meest.
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 29/9 29/9 29/9 29/9
 Zalm 36% 51% 11% 67% 24% 34% 6% 53%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 20% 49% 1% 20%
 Donner 22% 34% 11% 28% 16% 26% 7% 19%
 De Hoop Scheffer 16% 30% 6% 18% 15% 29% 8% 18%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 15% 27% 7% 15%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 14% 13% 9% 13%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 13% 25% 8% 9%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 11% 13% 5% 22%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 8% 5% 7% 10%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 8% 7% 3% 12%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 7% 11% 5% 11%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 6% 9% 4% 7%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 6% 5% 2% 13%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 5% 10% 1% 4%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 3% 6% 1% 4%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 1% 2% 1% 3%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 2% 5% 0% 2%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 36% 17% 58% 21%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 9% 9% 8% 10%
Totaal 253% 358% 154% 314% 218% 301% 143% 265%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 29/9 29/9 29/9 29/9
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 27% 13% 38% 22%
 De Hoop Scheffer 17% 4% 26% 18% 9% 2% 12% 13%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 16% 15% 22% 5%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 15% 9% 15% 17%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 10% 17% 4% 13%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 10% 17% 5% 11%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 10% 6% 14% 11%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 7% 7% 8% 8%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 6% 3% 7% 6%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 7% 5% 8% 3%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 7% 7% 5% 12%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 7% 5% 9% 8%
 Donner 9% 3% 9% 10% 8% 4% 7% 14%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 5% 3% 5% 7%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 6% 5% 4% 8%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 5% 7% 4% 6%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 32% 15% 50% 19%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 5% 11% 1% 6%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 13% 19% 8% 16%
Totaal 220% 140% 258% 196% 199% 170% 221% 198%
Ten aanzien van de voorstellen van het kabinet, waarmee men instemt, zijn er wat beperkte verschuivingen.
Met name de herkeuring van de WAO is duidelijk gestegen sinds juni 2003.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 29/9 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 78% 76% 79% 71%
 herkeuring WAO 49% 62% 76% 50% 72%
 minder ambtenaren 60% 55% 62% 43% 63%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 47% 39% 43% 47%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 26% 34% 10% 48%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 15% 24% 8% 20%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 16% 27% 6% 19%
 alle voorstellen 3% 2% 1% 0% 8%
 geen enkel voorstel 3% 2% 3% 3% 2%
 Weet niet/geen antwoord 1% 0% 1% 1% 1%
Totaal 296% 304% 341% 242% 350%
Men wordt geleidelijk wat pessimistischer over de levenskansen van het huidige kabinet.
Verwachte levensduur Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 29/9 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 41% 69% 16% 56%
 Ze valen in 2006 4% 2% 0% 2% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 5% 18% 6%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 20% 12% 28% 16%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 15% 7% 24% 10%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 4% 1% 8% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 7% 4% 7%
De cruciale issues
De onderstaande vragen worden eens in de twee weken gesteld.
Dit waren de resultaten van de vorige week.
Ontevreden over Allen Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
kwaliteit van: 8/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9
zorg voor ouderen 77% 72% 73% 79% 61% 78% 86% 78% 66%
veilgheid 63% 66% 63% 61% 80% 93% 73% 41% 55%
onderwijs 60% 59% 57% 60% 56% 67% 71% 71% 63%
medische zorg 59% 61% 59% 64% 56% 68% 78% 55% 57%
systeem soc.uitkeringen 54% 55% 51% 60% 52% 68% 74% 47% 37%
Gemiddelde 63% 63% 60% 65% 61% 75% 76% 58% 56%
Moet worden verbeterd door Allen Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
efficienter/betere organisatie 8/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9
veilgheid 74% 72% 74% 64% 73% 78% 72% 77% 76%
onderwijs 68% 73% 73% 66% 90% 86% 56% 51% 64%
medische zorg 68% 72% 75% 65% 83% 84% 50% 66% 72%
systeem soc.uitkeringen 66% 66% 68% 58% 78% 81% 45% 45% 64%
zorg voor ouderen 47% 46% 49% 36% 67% 52% 32% 29% 51%
Gemiddelde 65% 66% 68% 58% 78% 76% 51% 53% 65%
Is bereid meer belastingen Allen Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
te betalen voor 8/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9 22/9
 de kwaliteit van de medische zorg 51% 52% 55% 60% 44% 30% 61% 59% 52%
 de kwaliteit van de ouderen zorg 50% 51% 53% 56% 41% 44% 61% 70% 43%
 verbetering van het onderwijs 46% 47% 42% 52% 40% 25% 54% 81% 66%
 verhoging van de veiligheid 38% 40% 40% 37% 52% 53% 37% 11% 28%
 verbeteringen van de soc.uitk. 17% 20% 10% 35% 4% 15% 46% 45% 22%
 voor geen van deze 16% 16% 21% 7% 21% 25% 12% 4% 12%
 weet niet/geen mening 2% 2% 1% 2% 1% 0% 1% 4% 0%
Totaal 220% 227% 223% 247% 203% 192% 271% 274% 224%