De Stemming van 8 september
Het CDA is naar het laagste punt gedaald sinds de verkiezingen van 15 mei 2002.
De PvdA naar het hoogste punt sinds dat moment. Hoewel het CDA al de hele zomer
er slecht voor stond is het de afgelopen week verder weggezakt. Het lijkt erop dat met name
het bezoek van Balkenende aan Bush daar een effect op gehad heeft.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 1/9 8/9
 CDA 44 40 34 32
PvdA 42 39 47 48
 VVD 28 30 28 29
LPF 8 9 5 5
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 14 14
 D66 6 7 6 6
 ChristenUnie 3 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De electorale positie van het CDA wordt steeds slechter. Precies een jaar geleden gaf nog 46% van
de kiezers het CDA een kans op een stem. Dat is nu nog maar 29%. Ook de VVD is in die periode
verzwakt.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 8/9 9/9 20/1 3/3 8/9 9/9 20/1 3/3 8/9 9/9 20/1 3/3 8/9
 CDA 46% 36% 34% 29% 91% 79% 88% 74% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 27%
 PvdA 30% 36% 36% 37% 17% 26% 6% 11% 93% 95% 93% 93% 9% 15% 8% 8%
 VVD 41% 35% 39% 30% 47% 38% 56% 38% 9% 3% 5% 2% 93% 87% 97% 80%
 LPF 15% 16% 16% 14% 11% 7% 18% 13% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 27%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 9% 55% 32% 41% 33% 4% 4% 2% 6%
 D66 22% 17% 20% 19% 11% 13% 13% 21% 39% 20% 27% 19% 16% 15% 15% 17%
 SP 20% 23% 22% 27% 11% 14% 4% 7% 42% 32% 38% 47% 4% 6% 4% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 6% 11% 7% 8% 14% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft op een laag niveau staan.
Vertoont momenteel een vergelijkbaar patroon als het vertrouwen in de regering.
De scores staan dicht bij het dieptepunt dat we tot nu toe hebben vastgesteld.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
1/9 4,3 5,7 3,0 5,0
8/9 4,4 5,8 3,4 4,8
Bij vrijwel alle politici zien we scores die dicht bij het dieptepunt staan.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             8/9 4,2 5,6 3,0 4,9
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       8/9 5,1 4,2 6,9 4,0
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          8/9 4,4 5,0 3,9 5,1
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            8/9 5,4 4,5 6,5 4,5
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                8/9 5,0 4,3 5,8 4,0
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  8/9 3,9 4,5 2,8 4,7
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   8/9 4,8 4,9 4,8 5,0
Kabinet en Ministers
Het vertrouwen in de regering staat met 4.2 op een dieptepunt.
Balkenende blijft het ook slecht doen met een score van 4.7
Ook Zalm zit in de hoek waar de klappen vallen.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 8/9 8/9 8/9 8/9
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 27% 17% 52% 4%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 14% 12% 0% 35%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 40% 1% 40%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 6% 14% 0% 3%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 15% 1% 32% 10%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 17% 17% 15% 8%
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4
                                  8/9 4,2 6,2 2,6 5,0
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            8/9 4,5 6,7 2,8 5,2
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      8/9 4,6 5,9 3,1 6,2
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               8/9 4,7 5,4 4,0 5,2
De cruciale issues
Ten aanzien van de belangrijkste poblemen in de samenleving is gevraagd naar de mogelijke
oplossingswijze. Daarbij werd geld vergeleken met betere aanpak. Inmiddels is men van rechts tot links (met
uitzondering van Groen links) ervan overtuigd dat geld niet de ultieme oplossing is.
Men denkt dat het vooral om het verbeteren van de efficientie en organisatie gaat, ondanks het feit dat men er
wel extra geld voor zou willen geven (althans voor de medische zorg, onderwijs, ouderenzorg en veiligheid).
Moet worden verbeterd door Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
efficienter/betere organisatie 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9
zorg voor ouderen 77% 75% 81% 73% 82% 86% 66% 65%
veilgheid 74% 71% 80% 70% 80% 72% 65% 76%
onderwijs 68% 74% 58% 85% 81% 60% 34% 39%
medische zorg 68% 71% 63% 81% 75% 60% 36% 73%
systeem soc.uitkeringen 66% 68% 61% 80% 87% 42% 50% 70%
Is bereid meer belastingen Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
te betalen voor 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9
 de kwaliteit van de medische zorg 51% 51% 52% 39% 33% 56% 66% 46%
 de kwaliteit van de ouderen zorg 50% 49% 55% 39% 32% 52% 56% 54%
 verbetering van het onderwijs 46% 43% 48% 33% 30% 49% 88% 81%
 verhoging van de veiligheid 38% 53% 24% 43% 42% 28% 22% 24%
 verbeteringen van de soc.uitk. 17% 11% 24% 4% 7% 49% 43% 12%
 voor geen van deze 16% 13% 14% 26% 39% 16% 3% 6%
 weet niet/geen mening 2% 4% 0% 1% 0% 2% 0% 3%
Totaal 220% 224% 216% 186% 183% 254% 278% 225%
kan bezuinigd worden op Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
  8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9 8/9
 sociale uitkeringen 37% 43% 20% 62% 50% 12% 10% 47%
 kwaliteit van de medische zorg 9% 11% 8% 9% 7% 2% 12% 6%
 onderwijs 9% 11% 7% 8% 8% 5% 8% 10%
 veiligheid 9% 6% 9% 9% 6% 10% 14% 21%
 kwaliteit van de ouderen zorg 4% 2% 4% 7% 4% 4% 10% 1%
 op geen van deze 48% 41% 64% 30% 43% 77% 65% 37%
 weet niet/geen antwoord 3% 3% 4% 1% 1% 1% 0% 4%
Total 118% 117% 115% 126% 119% 112% 119% 127%