De Stemming van 25 augustus
Deze week niet zulke grote verschuivingen in de politieke voorkeur, maar wel interessante ontwikkelingen
met betrekking tot het vertrouwen in politici, politiek en kabinet.
Deze week is het CDA weer weggezakt naar een niveau van 33, dicht bij het laagste niveau dat het CDA
sinds de verkiezingen gehaald heeft.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 18/8 25/8
 CDA 44 40 35 33
PvdA 42 39 45 46
 VVD 28 30 30 30
LPF 8 9 5 5
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 14 14
 D66 6 7 6 6
 ChristenUnie 3 4 3 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Opmerkelijk is dat nu ook de VVD naar de laagte gaat. Het niveau van 30% is niet eerder in het
afgelopen jaar vastgesteld. Ook onder de VVD-er zelfs begint de VVD weg te zakken.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 25/8 9/9 20/1 3/3 25/8 9/9 20/1 3/3 25/8 9/9 20/1 3/3 25/8
 CDA 46% 36% 34% 30% 91% 79% 88% 74% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 27%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 16% 93% 95% 93% 89% 9% 15% 8% 5%
 VVD 41% 35% 39% 30% 47% 38% 56% 35% 9% 3% 5% 6% 93% 87% 97% 83%
 LPF 15% 16% 16% 11% 11% 7% 18% 9% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 17%
 GrLinks 28% 18% 21% 21% 12% 9% 0% 3% 55% 32% 41% 38% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 20% 11% 13% 13% 19% 39% 20% 27% 20% 16% 15% 15% 22%
 SP 20% 23% 22% 22% 11% 14% 4% 8% 42% 32% 38% 37% 4% 6% 4% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 6% 11% 7% 8% 10% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek staat nu weer op het laagste punt. Alleen direct na
de breuk in de formatie, half april, was dat niveau ook gehaald. Sindsdien was er
een stijging naar 4.8.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
25/8 4,3 5,7 3,1 5,2
Voor alle politici geldt dat deze week de score lager is dan de afgelopen maanden, zo niet
de laagste score, die ze ooit hebben behaald. Allen staan nu op 5.0 of lager.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             25/8 4,1 5,4 2,8 5,0
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       25/8 4,8 4,0 6,6 3,9
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          25/8 4,4 5,0 3,7 5,4
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            25/8 5,0 4,5 6,0 3,9
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                25/8 4,6 4,0 5,5 3,7
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  25/8 3,8 4,7 2,6 4,5
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   25/8 4,8 5,0 4,8 4,8
Kabinet en Ministers
De voorkeur voor het huidig kabinet is met 23% laag te noemen. Maar er is ook geen eenduidig
andere combinatie, die een duidelijke voorkeur geniet.
Vertrouwen in de regering is ook weer op het laagste punt.
Ook de premier en de vice-premiers staan met 4.6/4.7 op hun laagste punt.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 25/8 25/8 25/8 25/8
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 26% 21% 48% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 14% 1% 28%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 23% 38% 1% 54%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 6% 2% 35% 5%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 14% 12% 0% 3%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 16% 13% 15% 9%
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4
                                  25/8 4,3 6,0 2,6 5,4
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            25/8 4,6 6,4 2,9 5,5
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      25/8 4,7 6,0 3,0 6,4
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               25/8 4,7 5,3 4,1 5,3
De trend m.b.t. het verwachtingspatroon rondom  ministers is ook duidelijk.
Voor vrijwel alle ministers geldt dat het verwachtingspatroon lager wordt.
Maar een paar ministers vertonen een patroon naar boven: Balkenende en De Hoop Scheffer.
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 25/8 25/8 25/8 25/8
 Zalm 36% 51% 11% 67% 28% 37% 7% 63%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 23% 53% 4% 25%
 Donner 22% 34% 11% 28% 17% 27% 8% 19%
 De Hoop Scheffer 16% 30% 6% 18% 17% 30% 4% 21%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 12% 6% 12% 16%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 10% 18% 6% 11%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 16% 25% 9% 12%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 11% 14% 6% 21%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 8% 7% 2% 18%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 7% 9% 2% 14%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 7% 5% 4% 12%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 5% 7% 2% 5%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 2% 2% 1% 3%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 5% 10% 2% 4%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 4% 7% 2% 5%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 3% 4% 2% 3%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 3% 6% 1% 4%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 37% 20% 62% 16%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 8% 8% 7% 6%
Totaal 253% 358% 154% 314% 221% 290% 142% 280%
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 25/8 25/8 25/8 25/8
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 21% 4% 35% 16%
 De Hoop Scheffer 17% 4% 26% 18% 14% 5% 21% 15%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 13% 19% 10% 14%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 14% 8% 25% 2%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 10% 17% 5% 15%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 11% 5% 18% 7%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 7% 6% 8% 11%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 9% 6% 15% 6%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 7% 3% 12% 7%
 Donner 9% 3% 9% 10% 7% 3% 9% 10%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 7% 1% 13% 4%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 7% 3% 11% 8%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 5% 6% 7% 3%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 5% 1% 12% 5%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 7% 3% 15% 4%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 4% 3% 8% 5%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 31% 18% 49% 13%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 8% 15% 1% 16%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 17% 26% 5% 23%
Totaal 220% 140% 258% 196% 203% 154% 275% 187%
Ten aanzien van de voorstellen van het kabinet waarmee men instemt zijn de verschuivingen
ook duidelijk.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 25/8 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 77% 80% 79% 71%
 herkeuring WAO 49% 62% 74% 44% 77%
 minder ambtenaren 60% 52% 56% 42% 70%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 42% 28% 49% 38%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 24% 34% 10% 38%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 15% 21% 9% 26%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 14% 17% 8% 25%
 alle voorstellen 3% 2% 1% 1% 5%
 geen enkel voorstel 3% 2% 2% 3% 1%
 Weet niet/geen antwoord 1% 0% 0% 0% 1%
Totaal 296% 291% 312% 245% 351%
De verwachte levensduur van het kabinet is per saldo ook weinig verschoven.
In de komende maanden zou dat kunnen veranderen.
Verwachte levensduur Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 25/8 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 44% 61% 23% 64%
 Ze valen in 2006 4% 1% 0% 2% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 11% 7% 16% 11%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 20% 13% 26% 13%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 11% 5% 15% 4%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 4% 1% 10% 1%
 Weet niet/geen antwoord 6% 9% 12% 9% 5%