De Stemming van 18 augustus
Nog steeds blijft de kiezer in 'vakantiestemming'.
De verschuivingen van week tot week blijven zeer klein.
De regeringscombinatie staat weer op 71 zetels.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 11/8 18/8
 CDA 44 40 35 35
PvdA 42 39 44 45
 VVD 28 30 30 30
LPF 8 9 6 5
 Groen Links 8 9 9 10
 SP 9 10 15 14
 D66 6 7 6 6
 ChristenUnie 3 4 3 3
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Het CDA lijkt voorbij haar dieptepunt te zijn. De PvdA valt weer wat terug sinds haar
hoogtepunt rond de 40%.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 18/8 9/9 20/1 3/3 18/8 9/9 20/1 3/3 18/8 9/9 20/1 3/3 18/8
 CDA 46% 36% 34% 31% 91% 79% 88% 78% 9% 5% 3% 3% 46% 32% 29% 31%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 9% 93% 95% 93% 90% 9% 15% 8% 5%
 VVD 41% 35% 39% 34% 47% 38% 56% 46% 9% 3% 5% 4% 93% 87% 97% 86%
 LPF 15% 16% 16% 13% 11% 7% 18% 13% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 19%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 4% 55% 32% 41% 44% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 20% 18% 11% 13% 13% 16% 39% 20% 27% 15% 16% 15% 15% 20%
 SP 20% 23% 22% 27% 11% 14% 4% 9% 42% 32% 38% 50% 4% 6% 4% 4%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 9% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 2%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Vertrouwen in politieke en politici blijft zich bevinden op een niveau dat maar
iets ligt boven het dieptepunt. Scores blijven dus erg laag.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
18/8 4,6 5,8 3,3 5,2
Marijnissen blijft de sterkste positie houden. Maar 5.6 is een lage waarde.
Andere politici liggen zo rond de 5.0
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             11/8 4,2 5,5 3,1 4,8
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       11/8 5,2 4,4 6,9 4,0
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          11/8 4,8 5,2 4,4 5,3
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            11/8 5,6 4,9 6,7 4,2
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                11/8 5,0 4,4 6,1 3,7
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  11/8 4,0 4,7 2,9 4,5
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   11/8 4,9 5,1 4,8 5,0
Kabinet en Ministers
De voorkeur voor deze regeringscombinatie is met 22% het laagste sinds het aantreden
van het huidig kabinet. Zelfs bij de CDA en VVD kiezers begint de mate van voorkeur
voor deze kabinet te dalen.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 18/8 18/8 18/8 18/8
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 27% 21% 51% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 16% 17% 0% 32%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 22% 39% 1% 44%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 5% 10% 0% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 13% 2% 29% 9%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 17% 11% 19% 12%
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0
                                  18/8 4,5 6,1 2,9 5,4
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            11/8 4,8 6,5 3,2 5,5
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      11/8 5,0 6,0 3,5 6,6
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               11/8 5,0 5,4 4,5 5,3
Langzamerhand beginnen er veranderingen op te treden in de ministers waarvan men hoge en lage
verwachtingen heeft. De positie van de meeste ministers is op dat punt in de afgelopen drie maanden
verzwakt. Alleen Balkenende is er wat op vooruit gegaan sinds eind mei/begin juni.
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
hoge verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 18/8 18/8 18/8 18/8
 Zalm 36% 51% 11% 67% 28% 37% 8% 55%
 Balkenende 19% 45% 2% 21% 22% 51% 2% 22%
 Donner 22% 34% 11% 28% 19% 24% 14% 20%
 De Hoop Scheffer 16% 30% 6% 18% 14% 26% 7% 11%
 De Graaf 21% 22% 19% 19% 14% 11% 14% 14%
 van den Hoeven 14% 22% 7% 12% 13% 26% 5% 7%
 De Geus 12% 23% 4% 15% 12% 22% 7% 9%
 Kamp 14% 19% 4% 28% 9% 11% 2% 24%
 Hoogervorst 12% 17% 4% 22% 9% 16% 2% 16%
 Remkes 8% 10% 5% 18% 8% 10% 3% 15%
 Brinkhorst 15% 18% 10% 17% 7% 13% 3% 8%
 Peijs 6% 10% 3% 6% 5% 11% 1% 5%
 Van Aardenne 6% 11% 4% 5% 5% 11% 2% 4%
 Veerman 6% 10% 2% 5% 4% 9% 0% 5%
 Verdonk 4% 2% 4% 5% 4% 7% 2% 5%
 Dekker 3% 5% 3% 4% 4% 7% 1% 6%
 Allemaal 4% 8% 1% 5% 4% 9% 2% 6%
 Geen van deze 25% 14% 39% 11% 31% 12% 52% 20%
 weet niet/geen antwoord 10% 6% 15% 7% 7% 6% 7% 7%
Totaal 253% 358% 154% 314% 226% 320% 138% 274%
                 
                 
Ministers waarvan men Allen CDA PvdA VVD Allen CDA PvdA VVD
lage verwachtingen heeft 9/6 9/6 9/6 9/6 18/8 18/8 18/8 18/8
 Balkenende 29% 5% 51% 22% 24% 5% 40% 14%
 De Hoop Scheffer 17% 4% 26% 18% 18% 10% 24% 18%
 Zalm 12% 3% 22% 2% 14% 8% 25% 2%
 Brinkhorst 15% 13% 10% 16% 13% 17% 8% 13%
 De Graaf 14% 19% 9% 14% 12% 16% 10% 13%
 Remkes 14% 6% 18% 8% 12% 17% 10% 12%
 Kamp 7% 2% 11% 0% 10% 12% 13% 1%
 Veerman 10% 3% 14% 12% 9% 7% 11% 7%
 De Geus 6% 4% 8% 4% 8% 10% 8% 5%
 van den Hoeven 9% 3% 11% 7% 8% 6% 9% 11%
 Van Aardenne 7% 4% 6% 7% 8% 8% 8% 8%
 Peijs 8% 5% 6% 13% 7% 8% 7% 8%
 Donner 9% 3% 9% 10% 7% 2% 6% 8%
 Hoogervorst 6% 2% 9% 3% 6% 4% 12% 1%
 Verdonk 6% 3% 4% 7% 6% 10% 6% 4%
 Dekker 6% 4% 4% 8% 5% 7% 6% 3%
 Allemaal 20% 16% 26% 10% 24% 12% 38% 18%
 Geen van deze 8% 15% 1% 14% 7% 11% 1% 14%
 weet niet/geen antwoord 20% 28% 13% 22% 17% 26% 9% 22%
Totaal 220% 140% 258% 196% 214% 185% 256% 173%
Ten aanzien van de voorstellen van het kabinet waarmee men instemt zijn de verschuivingen
beperkt in de afgelopen 2 maanden.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 18/8 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 80% 81% 86% 66%
 herkeuring WAO  49% 59% 71% 45% 67%
 minder ambtenaren 60% 54% 59% 41% 67%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 43% 39% 49% 34%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 25% 32% 8% 49%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 16% 29% 5% 22%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 11% 15% 4% 21%
 alle voorstellen 3% 2% 4% 0% 3%
 geen enkel voorstel 3% 2% 0% 4% 0%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 0% 0% 2%
Totaal 296% 291% 329% 241% 331%
De verwachte levensduur van het kabinet is per saldo ook weinig verschoven.
In de komende maanden zou dat kunnen veranderen.
Verwachte levensduur Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 4/8 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 46% 68% 25% 63%
 Ze valen in 2006 4% 3% 4% 2% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 9% 4% 14% 8%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 16% 10% 23% 13%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 14% 7% 20% 8%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 4% 1% 7% 3%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 6% 10% 4%