De Stemming van 4 augustus
Ook deze week weinig verschuivingen.
CDA+VVD+D66 zijn even groot als PvdA+Groen Links +SP
70 zetels.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 28/7 4/8
 CDA 44 40 33 33
PvdA 42 39 45 45
 VVD 28 30 30 31
LPF 8 9 6 6
 Groen Links 8 9 11 10
 SP 9 10 14 14
 D66 6 7 6 6
 ChristenUnie 3 4 3 3
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De PvdA is de partij met de grootste electorale potentie. Ten opzichte van 11 maanden geleden
zien we forse verschuivingen. Toen stond het CDA er heel goed voor.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 4/8 9/9 20/1 3/3 4/8 9/9 20/1 3/3 4/8 9/9 20/1 3/3 4/8
 CDA 46% 36% 34% 30% 91% 79% 88% 77% 9% 5% 3% 4% 46% 32% 29% 27%
 PvdA 30% 36% 36% 38% 17% 26% 6% 13% 93% 95% 93% 90% 9% 15% 8% 6%
 VVD 41% 35% 39% 32% 47% 38% 56% 43% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 86%
 LPF 15% 16% 16% 13% 11% 7% 18% 12% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 23%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 5% 55% 32% 41% 42% 4% 4% 2% 4%
 D66 22% 17% 20% 16% 11% 13% 13% 11% 39% 20% 27% 14% 16% 15% 15% 17%
 SP 20% 23% 22% 25% 11% 14% 4% 3% 42% 32% 38% 44% 4% 6% 4% 7%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 6% 11% 7% 8% 14% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Op het gebied van het vertrouwen zien we nu ook weinig verschuivinven
per week.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
4/8 4,6 6,0 3,6 5,2
De patronen zijn ook hier hetzelfde. De scores liggen iets boven het dieptepunt.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             4/8 4,2 5,7 3,0 4,7
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       4/8 5,2 4,4 6,9 4,1
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          4/8 4,7 5,3 4,2 5,5
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            4/8 5,5 4,6 6,6 4,5
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                4/8 5,0 4,3 6,0 4,0
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  4/8 4,0 4,6 3,0 4,8
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   4/8 4,9 5,0 4,9 5,0
Kabinet en Ministers
Nu zegt nog maar 21% dat dit kabinet het kabinet van hun voorkeur is.Opmerkelijk is
dat PvdA+VVD aan het stijgen is.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 4/8 4/8 4/8 4/8
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 25% 16% 45% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 18% 25% 2% 35%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 21% 35% 1% 45%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 4% 10% 0% 1%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 19% 3% 43% 11%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 13% 10% 10% 5%
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0
                                    4/8 4,5 6,3 3,0 5,4
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            4/8 4,8 6,8 3,3 5,5
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      4/8 4,9 5,9 3,7 6,5
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               4/8 4,8 5,3 4,5 5,3
Opmerkelijk is dat qua vertrouwen Zalm wat aan het wegzakken is.
Hij is nu gedaald naar een niveau van 4.9, waarbij hij vrijwel hetzelfde scoort als
de premier en de andere vice-premier De Graaf.
We zien die verschuiving ook bij de opgave van ministers waarin men veel vertrouwen heeft.
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
hoge verwachtingen heeft 2/6 28/7 CDA PvdA VVD
 Zalm 35% 31% 41% 11% 65%
 Balkenende 23% 26% 66% 4% 25%
 Donner 24% 20% 35% 11% 23%
 De Graaf 19% 14% 15% 13% 14%
 Kamp 12% 10% 12% 5% 17%
 De Hoop Scheffer 17% 13% 19% 5% 19%
 van den Hoeven 15% 16% 37% 10% 9%
 Hoogervorst 11% 6% 7% 3% 12%
 De Geus 16% 10% 18% 8% 8%
 Peijs 7% 9% 13% 8% 7%
 Remkes 10% 9% 14% 3% 13%
 Brinkhorst 14% 8% 6% 9% 12%
 Van Aardenne 6% 5% 10% 1% 7%
 Veerman 6% 7% 17% 2% 4%
 Verdonk 6% 3% 3% 2% 5%
 Dekker 4% 2% 4% 1% 1%
 Allemaal 5% 3% 4% 1% 2%
 Geen van deze 25% 29% 12% 45% 15%
 weet niet/geen antwoord 10% 9% 1% 13% 8%
Totaal 264% 233% 359% 156% 257%
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
lage verwachtingen heeft 2/6 28/7 CDA PvdA VVD
 Balkenende 29% 25% 7% 41% 20%
 De Hoop Scheffer 18% 16% 7% 24% 13%
 Brinkhorst 15% 13% 18% 9% 17%
 Zalm 13% 15% 13% 23% 2%
 De Graaf 13% 13% 18% 7% 12%
 Remkes 10% 12% 8% 17% 9%
 Peijs 5% 8% 6% 6% 13%
 Veerman 11% 9% 8% 8% 11%
 van den Hoeven 7% 7% 1% 9% 13%
 Donner 5% 8% 3% 10% 10%
 Kamp 6% 9% 7% 15% 5%
 Van Aardenne 6% 8% 3% 9% 14%
 Verdonk 5% 6% 6% 4% 10%
 De Geus 7% 7% 5% 5% 11%
 Hoogervorst 5% 6% 5% 7% 8%
 Dekker 4% 4% 2% 4% 7%
 Allemaal 17% 24% 12% 35% 12%
 Geen van deze 10% 7% 13% 4% 11%
 weet niet/geen antwoord 19% 17% 20% 10% 24%
Totaal 205% 211% 162% 245% 217%
Het patroon van de voorstellen van het kabinet waarmee men instemt blijft ook van week
tot week vrijwel gelijk.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 4/8 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 74% 71% 81% 65%
 herkeuring WAO 49% 59% 74% 48% 76%
 minder ambtenaren 60% 51% 63% 41% 60%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 45% 28% 55% 38%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 27% 38% 9% 49%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 12% 19% 6% 22%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 12% 20% 8% 13%
 alle voorstellen 3% 2% 2% 0% 5%
 geen enkel voorstel 3% 2% 0% 4% 1%
 Weet niet/geen antwoord 1% 0% 0% 0% 1%
Totaal 296% 285% 315% 253% 329%
De verwachtingen over de levensduur van dit kabinet veranderen weinig. Bij CDA en VVD-kiezers
is men positief over de kans de 4 jaar vol te maken.
Verwachte levensduur Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 4/8 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 46% 68% 25% 63%
 Ze valen in 2006 4% 3% 4% 2% 3%
 Ze vallen in 2005 13% 9% 4% 14% 8%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 16% 10% 23% 13%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 14% 7% 20% 8%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 4% 1% 7% 3%
 Weet niet/geen antwoord 6% 8% 6% 10% 4%