De Stemming van 28 juli
De vakantieperiode blijft er een met heel weinig verschuivingen.
Inmiddels is het wel zo dat CDA+VVD+D66 kleiner is dan PvdA+Groen Links+SP
69 tegen 70 zetels
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 21/7 28/7
 CDA 44 40 33 33
PvdA 42 39 44 45
 VVD 28 30 30 30
LPF 8 9 6 6
 Groen Links 8 9 11 11
 SP 9 10 14 14
 D66 6 7 6 6
 ChristenUnie 3 4 4 3
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Het CDA is van de drie grote partijen inmiddels de partij met de kleinste potentiele aanhang.
Dat was september 2002 heel anders.  Toen stond het CDA op 46%, nu is dat maar 30%
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 28/7 9/9 20/1 3/3 28/7 9/9 20/1 3/3 28/7 9/9 20/1 3/3 28/7
 CDA 46% 36% 34% 30% 91% 79% 88% 75% 9% 5% 3% 3% 46% 32% 29% 27%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 11% 93% 95% 93% 82% 9% 15% 8% 2%
 VVD 41% 35% 39% 35% 47% 38% 56% 44% 9% 3% 5% 6% 93% 87% 97% 89%
 LPF 15% 16% 16% 13% 11% 7% 18% 11% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 20%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 7% 55% 32% 41% 38% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 20% 17% 11% 13% 13% 13% 39% 20% 27% 19% 16% 15% 15% 10%
 SP 20% 23% 22% 25% 11% 14% 4% 3% 42% 32% 38% 46% 4% 6% 4% 3%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 5% 11% 7% 8% 11% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 2%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen blijft over de gehele linie laag.
Ook kiezers van CDA en VVD zijn niet erg positief.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
28/7 4,5 5,5 3,5 5,5
De patronen zijn ook hier hetzelfde. De scores liggen iets boven het dieptepunt.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             28/7 4,2 5,1 3,3 4,9
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       28/7 5,0 3,9 7,0 3,9
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          28/7 4,8 4,8 4,4 5,8
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            28/7 5,4 4,5 6,8 4,2
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                28/7 4,9 4,2 6,0 3,7
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  28/7 3,9 4,4 3,0 4,6
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   28/7 5,0 5,0 5,0 5,1
Kabinet en Ministers
Ook op dit punt zien we weinig wijzigingen. De populariteit van het nieuwe kabinet
blijft laag.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 28/7 28/7 28/7 28/7
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 26% 13% 51% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 11% 1% 36%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 24% 41% 4% 47%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 5% 10% 0% 5%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 16% 6% 35% 6%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 14% 18% 9% 4%
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0
                                  28/7 4,4 5,9 3,0 5,7
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            28/7 4,8 6,5 3,3 5,7
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      28/7 5,1 6,1 3,6 6,8
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               28/7 4,9 5,2 4,5 5,4
De verwachtingen ten aanzien van de ministers hangen samen met de bekendheid van
de verschillende ministers. Over de gehele linier zien we de positie van de ministers
sinds het aantreden iets achteruitgaan. Kamp vertoont een tegengesteld beeld.
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
hoge verwachtingen heeft 2/6 28/7 CDA PvdA VVD
 Zalm 35% 33% 48% 8% 69%
 Balkenende 23% 24% 56% 2% 29%
 Donner 24% 20% 31% 14% 24%
 De Graaf 19% 15% 12% 17% 13%
 Kamp 12% 14% 17% 4% 29%
 De Hoop Scheffer 17% 13% 19% 5% 19%
 van den Hoeven 15% 11% 22% 7% 9%
 Hoogervorst 11% 10% 15% 4% 17%
 De Geus 16% 9% 17% 8% 5%
 Peijs 7% 9% 13% 8% 7%
 Remkes 10% 9% 13% 3% 17%
 Brinkhorst 14% 8% 6% 9% 12%
 Van Aardenne 6% 5% 9% 2% 9%
 Veerman 6% 5% 12% 0% 5%
 Verdonk 6% 3% 8% 2% 4%
 Dekker 4% 2% 4% 1% 2%
 Allemaal 5% 4% 8% 0% 4%
 Geen van deze 25% 27% 11% 42% 13%
 weet niet/geen antwoord 10% 13% 10% 17% 7%
Totaal 264% 233% 330% 154% 292%
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
lage verwachtingen heeft 2/6 28/7 CDA PvdA VVD
 Balkenende 29% 26% 7% 48% 13%
 De Hoop Scheffer 18% 16% 10% 24% 13%
 Brinkhorst 15% 16% 24% 8% 19%
 Zalm 13% 14% 8% 26% 3%
 De Graaf 13% 13% 16% 9% 18%
 Remkes 10% 13% 12% 13% 12%
 Peijs 5% 9% 14% 4% 14%
 Veerman 11% 9% 5% 8% 10%
 van den Hoeven 7% 7% 7% 3% 13%
 Donner 5% 7% 5% 5% 7%
 Kamp 6% 7% 7% 11% 4%
 Van Aardenne 6% 6% 6% 2% 11%
 Verdonk 5% 6% 11% 3% 6%
 De Geus 7% 5% 5% 5% 8%
 Hoogervorst 5% 5% 3% 10% 5%
 Dekker 4% 4% 4% 3% 7%
 Allemaal 17% 23% 14% 33% 11%
 Geen van deze 10% 8% 15% 2% 12%
 weet niet/geen antwoord 19% 15% 12% 11% 24%
Totaal 205% 210% 183% 226% 209%
Ook ten aanzien van de voorstellen van het kabinet waarmee men instemt zien we weinig
verschuivingen.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 28/7 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 76% 71% 85% 63%
 herkeuring WAO 49% 57% 69% 39% 80%
 minder ambtenaren 60% 53% 61% 44% 71%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 41% 29% 49% 37%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 27% 33% 10% 49%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 14% 16% 5% 26%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 11% 14% 5% 17%
 alle voorstellen 3% 1% 0% 0% 2%
 geen enkel voorstel 3% 2% 2% 3% 1%
 Weet niet/geen antwoord 1% 0% 0% 0% 1%
Totaal 296% 282% 294% 240% 348%
De verwachtingen over de levensduur van dit kabinet veranderen weinig. Bij CDA en VVD-kiezers
is men positief over de kans de 4 jaar vol te maken.
Verwachte levensduur Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 7/7 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 45% 72% 17% 60%
 Ze valen in 2006 4% 5% 2% 5% 7%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 7% 14% 6%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 20% 5% 32% 16%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 9% 6% 14% 5%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 6% 4% 10% 0%
 Weet niet/geen antwoord 6% 7% 4% 8% 5%