De Stemming van 14 juli
We zitten heel duidelijk In een stabiele periode.
De verschuivingen van week tot week zijn zeer gering.
Deze week herstelt D66 iets.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 7/7 14/7
 CDA 44 40 35 34
PvdA 42 39 45 45
 VVD 28 30 30 30
LPF 8 9 7 6
 Groen Links 8 9 9 10
 SP 9 10 13 13
 D66 6 7 5 6
 ChristenUnie 3 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Opmerkelijk is toch de relatief hoge score van de VVD vergeleken met de feitelijke uitslag!
Bij de kleinere partijen heeft de SP de meeste potentiele kiezers.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 14/7 9/9 20/1 3/3 14/7 9/9 20/1 3/3 14/7 9/9 20/1 3/3 14/7
 CDA 46% 36% 34% 31% 91% 79% 88% 82% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 30%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 15% 93% 95% 93% 89% 9% 15% 8% 5%
 VVD 41% 35% 39% 34% 47% 38% 56% 42% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 94%
 LPF 15% 16% 16% 13% 11% 7% 18% 18% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 20%
 GrLinks 28% 18% 21% 19% 12% 9% 0% 4% 55% 32% 41% 32% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 18% 11% 13% 13% 11% 39% 20% 27% 21% 16% 15% 15% 20%
 SP 20% 23% 22% 24% 11% 14% 4% 5% 42% 32% 38% 46% 4% 6% 4% 4%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 6% 11% 7% 8% 11% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen blijft relatief laag. Alleen onder de CDA-kiezers dicht bij de 6.
De VVD-ers scoren slechts een ruime 5.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
14/7 4,6 5,9 3,3 5,3
Vrijwel alle politici staan dicht bij de laagste score van de afgelopen weken.
Opmerkelijk is de lage score van Verhaagen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             14/7 4,3 5,7 3,0 5,0
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       14/7 5,2 4,3 7,1 4,1
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          14/7 4,8 5,3 4,1 5,8
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            14/7 5,5 4,7 6,5 4,4
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                14/7 4,8 3,9 5,7 4,0
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  14/7 3,8 4,5 2,8 4,5
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   14/7 4,9 4,9 4,9 5,0
Kabinet en Ministers
De kiezers weten het steeds minder. Niet alleen is eigenlijk geen enkele combinatie
echt favoriet. Maar ook neemt de groep "geen voorkeur" toe.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 14/7 14/7 14/7 14/7
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 23% 20% 39% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 14% 13% 1% 33%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 25% 41% 1% 54%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 7% 15% 0% 1%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 18% 2% 44% 7%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 14% 10% 15% 4%
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0
                                  14/7 4,5 6,1 2,7 5,6
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            14/7 4,8 6,6 3,1 5,5
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      14/7 5,1 6,2 3,6 6,9
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               14/7 4,9 5,3 4,4 5,5
Ook bij de "hoge" en "lage" verwachtingen in ministers zien we weinig verschuivingen in 
de tijd.
De positie van Zalm is het sterkst. 
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
hoge verwachtingen heeft 2/6 14/7 CDA PvdA VVD
 Zalm 35% 34% 55% 5% 71%
 Donner 24% 24% 43% 8% 29%
 Balkenende 23% 24% 54% 3% 30%
 De Hoop Scheffer 17% 17% 29% 6% 21%
 van den Hoeven 15% 13% 25% 6% 12%
 Kamp 12% 13% 19% 3% 25%
 De Geus 16% 13% 22% 5% 14%
 De Graaf 19% 13% 10% 14% 12%
 Hoogervorst 11% 12% 20% 2% 21%
 Brinkhorst 14% 10% 11% 8% 10%
 Remkes 10% 8% 8% 5% 16%
 Peijs 7% 7% 7% 1% 16%
 Veerman 6% 6% 14% 2% 6%
 Van Aardenne 6% 6% 9% 5% 6%
 Dekker 4% 5% 11% 1% 5%
 Verdonk 6% 5% 8% 2% 6%
 Allemaal 5% 3% 6% 1% 3%
 Geen van deze 25% 31% 10% 57% 11%
 weet niet/geen antwoord 10% 9% 8% 10% 6%
Totaal 264% 253% 373% 139% 319%
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
lage verwachtingen heeft 2/6 14/7 CDA PvdA VVD
 Balkenende 29% 26% 8% 38% 23%
 De Hoop Scheffer 18% 16% 7% 19% 16%
 Brinkhorst 15% 16% 25% 10% 13%
 Zalm 13% 14% 6% 22% 3%
 De Graaf 13% 14% 25% 6% 16%
 Veerman 11% 11% 11% 11% 13%
 Remkes 10% 14% 12% 18% 10%
 van den Hoeven 7% 8% 8% 10% 6%
 De Geus 7% 8% 7% 11% 6%
 Van Aardenne 6% 7% 6% 10% 10%
 Kamp 6% 10% 5% 16% 7%
 Hoogervorst 5% 6% 4% 10% 5%
 Verdonk 5% 5% 4% 7% 6%
 Donner 5% 8% 9% 8% 8%
 Peijs 5% 8% 7% 7% 10%
 Dekker 4% 4% 4% 7% 4%
 Allemaal 17% 22% 10% 41% 9%
 Geen van deze 10% 9% 15% 2% 13%
 weet niet/geen antwoord 19% 15% 18% 12% 18%
Totaal 205% 220% 189% 264% 194%
Ook zien we weinig verschuivingen bij de voorstellen van het kabinet waarmee de kiezers 
instemmen. Ten aanzien van de onderwerpen waarmee men minder instemt is de regering
er niet in geslaagd een toename van de steun te krijgen.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 7/7 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 77% 75% 81% 70%
 minder ambtenaren 60% 54% 58% 45% 67%
 herkeuring WAO  49% 54% 71% 35% 68%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 42% 36% 50% 34%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 25% 29% 8% 54%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 15% 18% 5% 27%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 13% 18% 8% 22%
 alle voorstellen 3% 3% 3% 2% 5%
 geen enkel voorstel 3% 2% 0% 4% 1%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 2% 1% 1%
Totaal 296% 286% 309% 240% 348%
Verwachte levensduur Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 7/7 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 45% 72% 17% 60%
 Ze valen in 2006 4% 5% 2% 5% 7%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 7% 14% 6%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 20% 5% 32% 16%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 9% 6% 14% 5%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 6% 4% 10% 0%
 Weet niet/geen antwoord 6% 7% 4% 8% 5%