De Stemming van 7 juli
De laatste weken zijn de verschuivingen gering. Maar toch is er een groot verschil
met de uitslag van de laatste verkiezingen. De huidige situatie is in feite aanwezig 
na de breuk in de formatie tussen CDA en PvdA.
Het CDA staat er nu relatief slecht voor. Ook D66 doet het goed.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 30/6 7/7
 CDA 44 40 35 35
PvdA 42 39 45 45
 VVD 28 30 30 30
LPF 8 9 7 7
 Groen Links 8 9 10 9
 SP 9 10 13 13
 D66 6 7 5 5
 ChristenUnie 3 4 3 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
Het CDA is ten opzichte van de vorige weken wat vooruitgegaan.
De PvdA wat achteruitgegaan in electorale potentie.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 7/7 9/9 20/1 3/3 7/7 9/9 20/1 3/3 7/7 9/9 20/1 3/3 7/7
 CDA 46% 36% 34% 32% 91% 79% 88% 82% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 32%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 11% 93% 95% 93% 90% 9% 15% 8% 3%
 VVD 41% 35% 39% 33% 47% 38% 56% 40% 9% 3% 5% 4% 93% 87% 97% 90%
 LPF 15% 16% 16% 14% 11% 7% 18% 17% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 19%
 GrLinks 28% 18% 21% 22% 12% 9% 0% 3% 55% 32% 41% 40% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 20% 17% 11% 13% 13% 10% 39% 20% 27% 15% 16% 15% 15% 24%
 SP 20% 23% 22% 27% 11% 14% 4% 10% 42% 32% 38% 49% 4% 6% 4% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 12% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politici was de laatste tijd al laag. Alleen na de regeringsver-
klaring ging het wat omhoog, maar nu is het weer terug dicht bij de laagste
niveaus.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
7/7 4,5 5,7 3,3 5,4
Vrijwel alle politici zijn ten opzichte van enkele weken geleden gedaald naar vrijwel
hun laagste niveaus.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             7/7 4,1 5,3 2,9 4,9
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       7/7 5,1 4,2 7,0 4,0
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          7/7 4,7 5,0 4,0 5,6
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            7/7 5,5 4,6 6,8 4,3
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                7/7 4,9 4,0 6,0 3,8
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  7/7 3,8 4,1 2,9 4,8
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   7/7 4,8 5,0 4,8 5,1
Kabinet en Ministers
Vertrouwen in de regering is ook weer wat lager dan de hoogste score die de 
nieuwe regering de afgelopen weken heeft gehaald.
Dat geldt ook voor de premier en de vice-premiers.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 7/7 7/7 7/7 7/7
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 25% 14% 48% 1%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 17% 1% 27%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 29% 52% 2% 59%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 4% 7% 0% 1%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 14% 1% 33% 8%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 14% 10% 17% 5%
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0
                                  7/7 4,6 6,1 2,8 5,7
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            7/7 4,8 6,6 3,1 5,7
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      7/7 5,1 6,2 3,5 6,9
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               7/7 4,9 5,5 4,3 5,5
Sinds de start van de nieuwe regering meten we de mate van verwachting die men 
heeft in de diverse ministers. Zowel voor wat betreft "hoge verwachting" als voor wat 
betreft "lage verwachting".
Het is interessant om te zien wat er in vijf weken is veranderd. De positie van De Graaf en
Remkes zijn verslechterd. Van Balkenende is verbeterd.
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
hoge verwachtingen heeft 2/6 7/7 CDA PvdA VVD
 Zalm 35% 33% 44% 8% 70%
 Donner 24% 25% 34% 12% 32%
 Balkenende 23% 26% 58% 2% 26%
 De Graaf 19% 13% 10% 14% 12%
 De Hoop Scheffer 17% 14% 21% 5% 18%
 De Geus 16% 12% 14% 10% 12%
 van den Hoeven 15% 13% 22% 5% 15%
 Brinkhorst 14% 10% 9% 8% 16%
 Kamp 12% 13% 18% 4% 26%
 Hoogervorst 11% 12% 15% 4% 26%
 Remkes 10% 8% 8% 5% 16%
 Peijs 7% 7% 13% 4% 5%
 Veerman 6% 3% 4% 1% 4%
 Verdonk 6% 3% 3% 3% 5%
 Van Aardenne 6% 5% 7% 2% 10%
 Dekker 4% 4% 4% 4% 6%
 Allemaal 5% 3% 9% 0% 2%
 Geen van deze 25% 26% 8% 47% 6%
 weet niet/geen antwoord 10% 10% 8% 13% 6%
Totaal 264% 239% 307% 148% 317%
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
lage verwachtingen heeft 2/6 7/7 CDA PvdA VVD
 Balkenende 29% 27% 7% 45% 22%
 De Hoop Scheffer 18% 18% 11% 21% 21%
 Brinkhorst 15% 14% 21% 9% 11%
 Zalm 13% 13% 8% 25% 2%
 De Graaf 13% 15% 17% 12% 14%
 Veerman 11% 13% 12% 14% 15%
 Remkes 10% 15% 16% 17% 7%
 van den Hoeven 7% 8% 6% 10% 9%
 De Geus 7% 7% 6% 7% 7%
 Van Aardenne 6% 8% 14% 7% 6%
 Kamp 6% 9% 7% 12% 6%
 Hoogervorst 5% 7% 6% 12% 4%
 Verdonk 5% 6% 11% 5% 1%
 Donner 5% 9% 9% 9% 9%
 Peijs 5% 8% 9% 6% 11%
 Dekker 4% 5% 8% 6% 3%
 Allemaal 17% 20% 9% 33% 8%
 Geen van deze 10% 6% 11% 1% 11%
 weet niet/geen antwoord 19% 18% 24% 11% 21%
Totaal 205% 226% 211% 260% 189%
Dezelfde vergelijking kan gemaakt worden ten aanzien van de voornemens van het nieuwe
kabinet. Alleen ten aanzien van de herkeuring van de WAO is er een duidelijke verandering
opgetreden.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 7/7 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 78% 79% 88% 67%
 minder ambtenaren 60% 60% 69% 46% 69%
 herkeuring WAO  49% 58% 74% 36% 74%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 44% 36% 49% 36%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 27% 35% 9% 53%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 18% 27% 5% 30%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 14% 23% 6% 16%
 alle voorstellen 3% 3% 4% 0% 6%
 geen enkel voorstel 3% 2% 3% 2% 0%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 0% 1% 1%
Totaal 296% 304% 349% 241% 353%
Verwachte levensduur Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 7/7 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 45% 72% 17% 60%
 Ze valen in 2006 4% 5% 2% 5% 7%
 Ze vallen in 2005 13% 10% 7% 14% 6%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 20% 5% 32% 16%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 9% 6% 14% 5%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 6% 4% 10% 0%
 Weet niet/geen antwoord 6% 7% 4% 8% 5%