De Stemming van 30 juni
Van week tot week zijn de verschuivingen nu relatief gering.
Wel is het verschil groot met de verkiezingen van 5 maanden geleden.
De regeringscombinatie staat nu op 70 zetels, terwijl PvdA+Groen Links+SP op 68 zetels
staat.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 23/6 30/6
 CDA 44 40 36 35
PvdA 42 39 43 45
 VVD 28 30 29 30
LPF 8 9 8 7
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 13 13
 D66 6 7 5 5
 ChristenUnie 3 4 4 3
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Opmerkelijk blijft het feit dat het CDA in de tijd gezien zo weggezakt is.
In feite lijkt het CDA dichter bij de situatie te zitten, zoals eind van de jaren negentig
dan in de tweede helft van 2002.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 30/6 9/9 20/1 3/3 30/6 9/9 20/1 3/3 30/6 9/9 20/1 3/3 30/6
 CDA 46% 36% 34% 30% 91% 79% 88% 77% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 24%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 14% 93% 95% 93% 88% 9% 15% 8% 6%
 VVD 41% 35% 39% 34% 47% 38% 56% 45% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 87%
 LPF 15% 16% 16% 15% 11% 7% 18% 16% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 21%
 GrLinks 28% 18% 21% 24% 12% 9% 0% 10% 55% 32% 41% 45% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 19% 11% 13% 13% 16% 39% 20% 27% 19% 16% 15% 15% 20%
 SP 20% 23% 22% 29% 11% 14% 4% 10% 42% 32% 38% 50% 4% 6% 4% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 14% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 2%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
*) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek is na een korte en kleine opleving na de regeringsverklaring
weer heel laag. Het cynisme onder de kiezers viert duidelijk hoogtij.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
30/6 4,6 5,8 3,5 5,2
De positie van de verschillende politieke leiders blijft slecht. Ook hier zien we een
teruggang ten opzichte van twee weken geleden.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             30/6 4,3 5,7 3,1 4,8
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       30/6 5,1 4,2 6,9 4,1
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          30/6 4,8 5,4 4,2 5,4
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            30/6 5,6 4,6 6,6 4,5
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                30/6 5,0 4,4 5,9 3,9
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  30/6 4,0 4,7 3,0 4,8
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   30/6 4,9 5,2 4,7 4,9
Kabinet en Ministers
Het vertrouwen in de regering is laag (4.6). CDA+PvdA geniet de voorkeur boven de
huidige regeringscombinatie.
Het vertrouwen in de drie politieke leiders in de regering schommelt rond de 5.0
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 30/6 30/6 30/6 30/6
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 30% 22% 54% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 15% 13% 0% 35%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 25% 46% 2% 47%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 5% 9% 0% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 14% 2% 34% 8%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 11% 8% 11% 7%
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0
                                  30/6 4,6 6,3 2,9 5,5
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            30/6 4,8 6,7 3,2 5,6
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      30/6 5,1 6,2 3,7 6,8
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               30/6 4,9 5,5 4,3 5,5
De verwachtingen rondom Zalm zijn het hoogst van alle leden in het kabinet.
Dat komt met name doordat ook onder de CDA-aanhang die verwachtingen hoog zijn.
Balkenende staat op de 2e plaats, omdat de VVD-ers minder hoge verwachtingen hebben
van hem dan de CDA-ers van Zalm.
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
hoge verwachtingen heeft 2/6 30/6 CDA PvdA VVD
 Zalm 35% 35% 44% 8% 70%
 Balkenende 23% 26% 61% 1% 23%
 Donner 24% 22% 35% 12% 22%
 van den Hoeven 15% 17% 31% 9% 12%
 De Hoop Scheffer 17% 16% 31% 4% 18%
 De Graaf 19% 15% 13% 13% 20%
 Brinkhorst 14% 13% 12% 12% 17%
 De Geus 16% 12% 20% 5% 13%
 Kamp 12% 12% 13% 3% 23%
 Hoogervorst 11% 10% 14% 4% 18%
 Remkes 10% 9% 16% 4% 14%
 Veerman 6% 8% 13% 3% 9%
 Peijs 7% 7% 13% 2% 5%
 Van Aardenne 6% 5% 6% 2% 9%
 Verdonk 6% 2% 3% 2% 3%
 Dekker 4% 2% 2% 2% 3%
 Allemaal 5% 4% 9% 1% 6%
 Geen van deze 25% 29% 10% 51% 12%
 weet niet/geen antwoord 10% 8% 6% 15% 7%
Totaal 264% 251% 350% 152% 302%
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
lage verwachtingen heeft 2/6 30/6 CDA PvdA VVD
 Balkenende 29% 27% 6% 43% 20%
 De Hoop Scheffer 18% 18% 6% 24% 16%
 De Graaf 13% 13% 14% 8% 10%
 Veerman 11% 13% 12% 9% 1%
 Zalm 13% 12% 9% 18% 15%
 Brinkhorst 15% 12% 17% 6% 12%
 Remkes 10% 12% 13% 10% 6%
 Van Aardenne 6% 9% 14% 4% 5%
 Kamp 6% 8% 2% 13% 3%
 Donner 5% 8% 3% 9% 4%
 van den Hoeven 7% 6% 2% 7% 7%
 De Geus 7% 6% 6% 8% 5%
 Peijs 5% 6% 7% 4% 3%
 Hoogervorst 5% 5% 3% 6% 11%
 Dekker 4% 5% 7% 2% 7%
 Verdonk 5% 4% 6% 2% 4%
 Allemaal 17% 22% 8% 37% 12%
 Geen van deze 10% 7% 15% 1% 13%
 weet niet/geen antwoord 19% 18% 26% 13% 24%
Totaal 205% 210% 175% 222% 177%
Veel van de voorstellen van de nieuwe regering worden positief ontvangen. Dat geldt zeker ook
voor de maatregelen rondom de WAO. Met name de voorstellen rondom het ziekenfonds
worden negatief beoordeeld, ook door CDA-ers en VVD-ers.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 30/6 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 81% 82% 84% 74%
 minder ambtenaren 60% 56% 58% 55% 67%
 herkeuring WAO  49% 59% 71% 46% 74%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 42% 29% 53% 38%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 26% 34% 12% 41%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 19% 27% 9% 27%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 14% 21% 5% 20%
 alle voorstellen 3% 2% 2% 0% 4%
 geen enkel voorstel 3% 1% 0% 2% 2%
 Weet niet/geen antwoord 1% 0% 0% 0% 1%
Totaal 296% 301% 323% 266% 348%
Men is redelijk positief over de levensduur van dit kabinet.
Dat geldt vooral voor d eaanhang van de regeringspartijen zelf.
Verwachte levensduur Allen Allen kiezer kiezer kiezer
huidig kabinet 2/6 30/6 CDA PvdA VVD
 Ze maken de vier jaar vol 47% 47% 71% 23% 62%
 Ze valen in 2006 4% 4% 2% 5% 5%
 Ze vallen in 2005 13% 11% 7% 13% 9%
 Ze vallen in de 2e helft 2004 15% 17% 11% 29% 7%
 Ze vallen in de1e helft 2004 15% 10% 5% 13% 9%
 Ze vallen nog dit jaar 6% 4% 1% 7% 2%
 Weet niet/geen antwoord 6% 7% 3% 9% 7%