De Stemming van 23 juni
Zowel D66 als de VVD zijn electoraal aan het verzwakken.
D66 komt daarmee onder de score van 22 januari 2003.
CDA+VVD+D66 staan inmiddels op 70 zetels.
De positie van de PvdA blijft relatief sterk.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 16/6 23/6
 CDA 44 40 35 36
PvdA 42 39 43 43
 VVD 28 30 30 29
LPF 8 9 8 8
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 13 13
 D66 6 7 6 5
 ChristenUnie 3 4 3 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De verzwakking van de regeringspartijen sinds een aantal maanden is ook
te zien bij de opgave van de partijen die men een kans geeft op een stem.
Alle drie de regeringspartijen zijn achteruitgegaan.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 23/6 9/9 20/1 3/3 23/6 9/9 20/1 3/3 23/6 9/9 20/1 3/3 23/6
 CDA 46% 36% 34% 30% 91% 79% 88% 78% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 25%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 9% 93% 95% 93% 93% 9% 15% 8% 5%
 VVD 41% 35% 39% 32% 47% 38% 56% 39% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 91%
 LPF 15% 16% 16% 15% 11% 7% 18% 15% 1% 1% 1% 1% 19% 13% 26% 25%
 GrLinks 28% 18% 21% 24% 12% 9% 0% 7% 55% 32% 41% 43% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 17% 11% 13% 13% 13% 39% 20% 27% 18% 16% 15% 15% 18%
 SP 20% 23% 22% 26% 11% 14% 4% 7% 42% 32% 38% 46% 4% 6% 4% 4%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 14% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 3%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
De verhoging na de regeringsverklaring is weer wat afgezwakt/
Na de 4.8 van de vorige week is nu de score 4.7. Alleen is er een duidelijk herstel
te zien bij de CDA-kiezers.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
23/6 4,7 6,0 3,5 5,5
Ook bij de diverse politieke leiders zien we een kleine terugval ten opzichte van de
stijging van vorige week.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             23/6 4,3 5,5 3,2 4,9
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       23/6 5,3 4,1 7,2 4,0
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          23/6 4,9 5,3 4,4 5,5
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            23/6 5,6 4,5 6,9 4,2
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                23/6 5,0 4,2 6,1 3,6
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  23/6 4,2 4,6 3,3 5,0
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   23/6 5,0 5,1 4,9 5,2
Kabinet en Ministers
Het vertrouwen in de regering staat weer op een lager 4.6. 
Ook geeft minder dan een kwart van de kiezers de huigide combinatie
als gewenste regering op.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 23/6 23/6 23/6 23/6
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 26% 14% 47% 4%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 17% 19% 1% 38%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 24% 49% 1% 40%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 6% 13% 0% 4%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 17% 1% 40% 10%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 10% 4% 13% 5%
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0
                                  23/6 4,6 6,4 3,0 5,8
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            23/6 4,9 6,9 3,2 5,6
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      23/6 5,2 6,2 4,0 6,8
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               23/6 5,0 5,4 4,8 5,3
Van Zalm wordt het meest verwacht in het nieuwe kabinet.
De positie van De Graaf is in de afgelopen periode weer
wat verzwakt.Dat geldt ook voor Remkes.
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
hoge verwachtingen heeft 2/6 23/6 CDA PvdA VVD
 Zalm 35% 36% 47% 17% 71%
 Donner 24% 24% 43% 10% 33%
 Balkenende 23% 24% 61% 2% 19%
 De Graaf 19% 14% 11% 16% 17%
 De Hoop Scheffer 17% 17% 17% 28% 5%
 De Geus 16% 13% 21% 10% 13%
 van den Hoeven 15% 12% 24% 4% 14%
 Brinkhorst 14% 12% 11% 14% 15%
 Kamp 12% 13% 13% 5% 31%
 Hoogervorst 11% 11% 16% 4% 21%
 Remkes 10% 9% 10% 3% 20%
 Peijs 7% 7% 14% 4% 6%
 Veerman 6% 5% 12% 2% 4%
 Verdonk 6% 3% 2% 2% 7%
 Van Aardenne 6% 5% 8% 3% 9%
 Dekker 4% 2% 2% 2% 4%
 Allemaal 5% 4% 11% 1% 4%
 Geen van deze 25% 27% 7% 47% 7%
 weet niet/geen antwoord 10% 10% 7% 13% 7%
Totaal 264% 248% 348% 162% 321%
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
lage verwachtingen heeft 2/6 23/6 CDA PvdA VVD
 Balkenende 29% 26% 6% 40% 21%
 De Hoop Scheffer 18% 17% 8% 22% 19%
 Brinkhorst 15% 12% 17% 6% 17%
 Zalm 13% 11% 9% 15% 4%
 De Graaf 13% 15% 22% 7% 21%
 Veerman 11% 10% 10% 11% 11%
 Remkes 10% 14% 15% 14% 11%
 van den Hoeven 7% 8% 4% 10% 11%
 De Geus 7% 5% 2% 7% 8%
 Van Aardenne 6% 6% 6% 4% 13%
 Kamp 6% 5% 1% 8% 4%
 Hoogervorst 5% 6% 4% 6% 8%
 Verdonk 5% 5% 5% 5% 6%
 Donner 5% 8% 3% 10% 11%
 Peijs 5% 7% 6% 6% 13%
 Dekker 4% 5% 7% 3% 8%
 Allemaal 17% 20% 8% 32% 8%
 Geen van deze 10% 7% 14% 1% 14%
 weet niet/geen antwoord 19% 18% 21% 18% 16%
Totaal 205% 205% 166% 224% 224%
Er zijin duidelijke oordelen van kiezers over wat de voorstellen zijn
van de nieuwe regering waarmee ze wel en niet instemmen.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 23/6 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 80% 79% 86% 65%
 minder ambtenaren 60% 61% 71% 47% 68%
 herkeuring WAO  49% 56% 73% 42% 72%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 46% 36% 53% 43%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 28% 42% 10% 53%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 17% 25% 9% 27%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 11% 14% 7% 20%
 alle voorstellen 3% 3% 3% 0% 10%
 geen enkel voorstel 3% 2% 1% 3% 1%
 Weet niet/geen antwoord 1% 1% 2% 0% 0%
Totaal 296% 304% 344% 259% 358%