De Stemming van 16 juni
Deze week stond electoraal duidelijk in het teken van de regeringsverklaring.
Op diverse manieren is te zien dat het optreden van Balkenende onder de aanhangers
van de regeringspartijen en met name het CDA goed is overgekomen.
Het CDA is daardoor 2 zetels gestegen, maar omdat D66 nu teruggezakt is naar
6 zetels is de netoo winst voor de regeringscombinatie slechts 1 zetel.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 9/6 16/6
 CDA 44 40 33 35
PvdA 42 39 43 43
 VVD 28 30 30 30
LPF 8 9 8 8
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 13 13
 D66 6 7 7 6
 ChristenUnie 3 4 4 3
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De drie grote partijen liggen qua aanhang dicht bij elkaar.
CDA'ers geven voor circa 40% aan dat ze ook de VVD een kans geven op hun stem.
De VVD- en PvdA kiezers denken veel meer langs de rechts-links scheidslijnen.
Van de VVD kiezers geeft 3% de PvdA een kans en van de PvdA kiezers 4% de VVD.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 16/6 9/9 20/1 3/3 16/6 9/9 20/1 3/3 16/6 9/9 20/1 3/3 16/6
 CDA 46% 36% 34% 31% 91% 79% 88% 78% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 27%
 PvdA 30% 36% 36% 34% 17% 26% 6% 10% 93% 95% 93% 90% 9% 15% 8% 3%
 VVD 41% 35% 39% 34% 47% 38% 56% 40% 9% 3% 5% 4% 93% 87% 97% 92%
 LPF 15% 16% 16% 16% 11% 7% 18% 12% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 27%
 GrLinks 28% 18% 21% 20% 12% 9% 0% 3% 55% 32% 41% 38% 4% 4% 2% 1%
 D66 22% 17% 20% 16% 11% 13% 13% 10% 39% 20% 27% 15% 16% 15% 15% 16%
 SP 20% 23% 22% 26% 11% 14% 4% 8% 42% 32% 38% 51% 4% 6% 4% 3%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 8% 11% 7% 8% 13% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen  
Vertrouwen in politiek en politici
Deze week is duidelijk anders dan de vorige weken.
Het vertrouwen in de politiek is gestegen. Dat hangt sterk samen met de stijging van
vertrouwen in Balkenende en de regering. Het zijn dan ook vooral de CDA-kiezers
die een forse stijging vertonen.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
9/6 4,6 5,5 3,7 5,4
16/6 4,8 6,1 3,6 5,7
Deze week is positief geweest voor Verhaagen en Van Aartsen. 
Verhaagen ontstijgt een score van net boven de 4.0 (het niveau waar Herben doorgaans op is).
Van Aartsen zit met 5.1 inmiddels op het niveau van Bos en Zalm.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             9/6 4,2 5,2 3,4 4,9
Verhaagen             16/6 4,5 5,8 3,1 5,3
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       16/6 5,2 4,2 7,1 3,9
Van Aartsen          9/6 4,9 5,4 4,5 5,6
Van Aartsen          16/6 5,1 5,7 4,2 6,1
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            16/6 5,6 4,8 6,9 4,2
Halsema                21/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                16/6 4,9 4,3 6,2 3,6
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  16/6 4,3 4,9 3,2 5,2
Dittrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Dittrich                   16/6 5,0 5,3 4,7 5,3
Kabinet en Ministers
Het vertrouwen in de regering is ook met 0.3 gestegem.
Onder de CDA-kiezers is de score inmiddels 6.5. Dit was 5.9
Balkenende stond sinds midden april op een hele lage score (4.3 tot 4.5). 
Na het debat rondom de regeringsverklaring is Balkenende naar 5.0 gestegen. Een niveau
dat wel vrijwel gelijk ligt aan die van zijn vice-premiers.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 2/6 16/6 16/6 16/6 16/6
 CDA+PvdA 48% 28% 29% 28% 19% 50% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 16% 19% 19% 0% 40%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 27% 24% 37% 2% 53%
 CDA +VVD+CU+SGP     4% 7% 15% 0% 1%
 PvdA+VVD 4% 18% 15% 13% 3% 37% 3%
 geen voorkeur 3% 9% 9% 9% 8% 11% 3%
Vertrouwen    kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  2/6 4,7 6,1 3,2 5,8
                                  9/6 4,5 5,9 3,0 5,8
                                  16/6 4,8 6,5 3,1 6,0
Vertrouwen in de MP   kiezer kiezer kiezer
en de vice-premiers Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            9/6 4,7 6,4 3,3 5,6
Balkenende            16/6 5,0 6,9 3,4 5,8
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      9/6 5,2 6,1 4,0 7,0
Zalm                      16/6 5,3 6,4 3,8 7,1
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               9/6 5,0 5,2 4,9 5,4
De Graaf               16/6 5,1 5,5 4,6 5,8
Ten aanzien van de ministeres waarvan men hoge verwachtingen heeft zijn er weinig verschuivingen.
Balkenende is daarbij met 3% gestegen en staat nu gelijk met Donner op de 2e plaats na Zalm.
Bij de ministers waarvan men lage verwachtingen heeft is de score van Balkenende duidelijk gedaald.
(van 29% naar 21%).
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
hoge verwachtingen heeft 2/6 16/6 CDA PvdA VVD
 Zalm 35% 36% 36% 47% 14%
 Donner 24% 26% 26% 44% 15%
 Balkenende 23% 26% 26% 58% 4%
 De Graaf 19% 16% 16% 14% 16%
 De Hoop Scheffer 17% 17% 17% 28% 5%
 De Geus 16% 12% 12% 20% 5%
 van den Hoeven 15% 13% 13% 20% 9%
 Brinkhorst 14% 11% 11% 9% 10%
 Kamp 12% 13% 13% 18% 5%
 Hoogervorst 11% 9% 9% 13% 2%
 Remkes 10% 8% 8% 9% 3%
 Peijs 7% 5% 5% 11% 3%
 Veerman 6% 7% 7% 20% 1%
 Verdonk 6% 3% 3% 5% 3%
 Van Aardenne 6% 5% 5% 7% 4%
 Dekker 4% 3% 3% 5% 3%
 Allemaal 5% 5% 5% 10% 1%
 Geen van deze 25% 25% 25% 7% 46%
 weet niet/geen antwoord 10% 11% 11% 4% 15%
Totaal 264% 251% 350% 160% 313%
Ministers waarvan men Allen Allen kiezer kiezer kiezer
lage verwachtingen heeft 2/6 16/6 CDA PvdA VVD
 Balkenende 29% 21% 4% 35% 19%
 De Hoop Scheffer 18% 17% 8% 23% 15%
 Brinkhorst 15% 13% 24% 7% 9%
 Zalm 13% 10% 6% 13% 2%
 De Graaf 13% 14% 22% 6% 14%
 Veerman 11% 11% 4% 14% 12%
 Remkes 10% 12% 11% 12% 9%
 van den Hoeven 7% 8% 5% 9% 7%
 De Geus 7% 6% 2% 10% 9%
 Van Aardenne 6% 7% 9% 10% 5%
 Kamp 6% 6% 3% 11% 2%
 Hoogervorst 5% 4% 3% 7% 2%
 Verdonk 5% 6% 7% 5% 6%
 Donner 5% 5% 2% 6% 5%
 Peijs 5% 5% 3% 6% 7%
 Dekker 4% 3% 2% 5% 4%
 Allemaal 17% 19% 5% 37% 7%
 Geen van deze 10% 12% 19% 5% 20%
 weet niet/geen antwoord 19% 19% 23% 17% 22%
Totaal 205% 199% 160% 236% 176%
Inhoudelijk lijken er weinig verschuivingen te zijn geweest. 
In feite kan gesteld worden dat alles wat met ziektekosten te maken heeft door de kiezers 
duidelijk wordt afgewezen.
Voorstellen van kabinet Allen Allen kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt 2/6 16/6 CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 80% 73% 88% 77%
 minder ambtenaren 60% 61% 69% 47% 68%
 herkeuring WAO  49% 54% 67% 43% 69%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 43% 30% 54% 43%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 32% 45% 9% 48%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 16% 25% 6% 25%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 13% 22% 3% 16%
 alle voorstellen 3% 3% 3% 0% 6%
 geen enkel voorstel 3% 2% 4% 3% 0%
 Weet niet/geen antwoord 1% 0% 1% 0% 1%
Totaal 296% 304% 340% 252% 352%