De Stemming van 2 juni
De verschuivingen van de afgelopen week zijn miniem geweest.
Op zichzelf heeft de samenstelling en de beediging van het kabinet geen
verder effekt gehad. De regeringscombinatie staat inmiddels op 73 zetels.
Dat is 2 meer dan het dieptepunt van 2 weken geleden.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 26/5 2/6
 CDA 44 40 34 34
PvdA 42 39 43 42
 VVD 28 30 31 32
LPF 8 9 8 8
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 11 12
 D66 6 7 7 7
 ChristenUnie 3 4 4 3
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De electorale positie van het CDA, maar ook van de VVD is de afgelopen maanden
duidelijk verzwakt. Met name zien we de CDA-kiezers duidelijk minder ook de VVD
een kans te geven en andersom.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 2/6 9/9 20/1 3/3 2/6 9/9 20/1 3/3 2/6 9/9 20/1 3/3 2/6
 CDA 46% 36% 34% 30% 91% 79% 88% 80% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 28%
 PvdA 30% 36% 36% 38% 17% 26% 6% 19% 93% 95% 93% 90% 9% 15% 8% 5%
 VVD 41% 35% 39% 33% 47% 38% 56% 39% 9% 3% 5% 6% 93% 87% 97% 89%
 LPF 15% 16% 16% 16% 11% 7% 18% 19% 1% 1% 1% 4% 19% 13% 26% 24%
 GrLinks 28% 18% 21% 24% 12% 9% 0% 5% 55% 32% 41% 46% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 20% 19% 11% 13% 13% 13% 39% 20% 27% 20% 16% 15% 15% 17%
 SP 20% 23% 22% 27% 11% 14% 4% 5% 42% 32% 38% 52% 4% 6% 4% 3%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 6% 11% 7% 8% 10% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft laag, 4.7
De fractievoorzitters van de politieke partijen scoren ook laag.
Marijnissen staat daarbij het hoogst. Opvallend is de lage score van Verhaagen.
Vertrouwen in de politiek   kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
19/5 4,5 5,7 3,5 5,4
26/5 4,7 6,0 3,4 5,5
Vertrouwen in de   kiezer kiezer kiezer
fractievoorzitters Allen CDA PvdA VVD
Verhaagen             2/6 4,3 5,7 3,1 5,0
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       2/6 5,3 4,5 7,1 4,1
Van Aartsen          2/6 4,8 5,2 4,2 5,5
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            2/6 5,6 4,9 6,8 4,2
Halsema                212/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                2/6 5,1 4,7 6,1 3,8
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  2/6 4,2 4,8 3,1 5,1
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   2/6 4,9 5,4 4,6 5,1
Kabinet en Ministers
Vanaf heden worden er weer wekelijks vragen gesteld die samenhangen met
samenstelling van de regering en hun activiteiten.
Bij de start van het kabinet is duidelijk vast te stellen dat er vooralsnog geen massale
aanhang voor het kabinet iis. Maar voor iets meer dan 25% van de kiezers Is de huidige
regeringscombinatie de meest gewenste.
Het vertrouwen in de regering is bij de start laag te noemen, namelijk ongeveer net zo
als die van de vorige regering rondom de val van het kabinet!
Het vertrouwen in de drie leiders van het kabinet is ook laag. Balkenende staat met 4.8 dicht
bij zijn dieptepunt dat we gemeten hebben. Zalm is wat op de weg terug naar boven.
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 19/5 2/6 2/6 2/6 2/6
 CDA+PvdA 48% 28% 31% 29% 21% 52% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 13% 16% 17% 1% 33%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 28% 27% 47% 4% 52%
 CDA +VVD+CU+SGP     6% 4% 5% 0% 2%
 PvdA+VVD 4% 18% 14% 15% 1% 35% 7%
 geen voorkeur 3% 9% 8% 9% 8% 8% 4%
Vertrouwen   kiezer kiezer kiezer
in de regering Allen CDA PvdA VVD
                                  2/6 4,7 6,1 3,2 5,8
Vertrouwen in de MP   kiezer kiezer kiezer
en de vice-premiers Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            21/4 4,4 6,5 2,6 5,1
Balkenende            2/6 4,8 6,9 3,1 5,7
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      21/4 4,9 5,7 3,5 6,7
Zalm                      2/6 5,2 6,3 3,8 7,0
De Graaf               07/10 5,9 5,8 6,7 5,8
De Graaf               30/12 5,3 4,9 6,1 5,5
De Graaf               20/01 5,4 5,2 6,0 5,4
De Graaf               2/6 5,0 5,2 4,5 5,4
Ten aanzien van de leden van het kabinet is er over het algemeen weinig kennis
over wie er in zitten en wat hun stanpunten zijn. Bij de start van de regeerperiode
is gemeten wat de verwachtingen zijn. Zalm scoort daarbij het hoogst, met name
door zowel VVD- als CDA-kiezers
Ministers waarvan men   kiezer kiezer kiezer
hoge verwachtingen heeft Allen CDA PvdA VVD
 Zalm 35% 45% 14% 71%
 Donner 24% 37% 14% 30%
 Balkenende 23% 54% 2% 24%
 De Graaf 19% 12% 25% 20%
 De Hoop Scheffer 17% 31% 9% 18%
 De Geus 16% 28% 7% 15%
 van den Hoeven 15% 31% 7% 13%
 Brinkhorst 14% 11% 16% 17%
 Kamp 12% 14% 4% 26%
 Hoogervorst 11% 15% 7% 22%
 Remkes 10% 16% 5% 18%
 Peijs 7% 11% 4% 9%
 Veerman 6% 14% 2% 5%
 Verdonk 6% 9% 4% 7%
 Van Aardenne 6% 8% 3% 7%
 Dekker 4% 7% 2% 4%
 Allemaal 5% 13% 1% 5%
 Geen van deze 25% 8% 45% 6%
 weet niet/geen antwoord 10% 10% 9% 10%
Totaal 264% 371% 177% 323%
Ministers waarvan men   kiezer kiezer kiezer
lage verwachtingen heeft Allen CDA PvdA VVD
 Balkenende 29% 10% 50% 20%
 De Hoop Scheffer 18% 10% 27% 18%
 Brinkhorst 15% 25% 8% 16%
 Zalm 13% 10% 23% 0%
 De Graaf 13% 19% 7% 16%
 Veerman 11% 9% 13% 13%
 Remkes 10% 10% 14% 3%
 van den Hoeven 7% 1% 9% 8%
 De Geus 7% 5% 10% 6%
 Van Aardenne 6% 5% 5% 11%
 Kamp 6% 4% 7% 3%
 Hoogervorst 5% 4% 7% 4%
 Verdonk 5% 5% 5% 9%
 Donner 5% 4% 8% 4%
 Peijs 5% 4% 7% 8%
 Dekker 4% 4% 5% 5%
 Allemaal 17% 2% 31% 3%
 Geen van deze 10% 19% 2% 17%
 weet niet/geen antwoord 19% 24% 8% 28%
Totaal 205% 172% 247% 191%
Men is het over het algemeen behoorlijk eens met de voornemens van het
kabinet. Het meest worden de ingrepen in de zorg (vaste premie en minder
medicijnen in het ziekenfondspakket) door de kiezers agewezen.
Voorstellen van kabinet   kiezer kiezer kiezer
waarmee men instemt Allen CDA PvdA VVD
 meer geld voor onderwijs 78% 73% 86% 73%
 minder ambtenaren 60% 70% 49% 66%
 herkeuring WAO 49% 65% 35% 64%
 rechtstreeks kiezen van burgermeester 48% 40% 56% 38%
 ontkoppeling van uitkeringen en lonen 26% 37% 8% 49%
 200 euro eigen bjjdrage ziektekosten 16% 26% 5% 26%
 minder medicijnen in ziekenfondspakket 12% 16% 5% 20%
 alle voorstellen 3% 5% 0% 4%
 geen enkel voorstel 3% 1% 4% 2%
 Weet niet/geen antwoord 1% 2% 0% 2%
Totaal 296% 336% 249% 342%
Bestuurlijke vernieuwing
Sommige voorstellen rondom de bestuurlijke vernieuwing worden
ook zeer gedragen door de kiezers. Andere absoluut niet.
Vernieuwingen die   kiezer kiezer kiezer
ingevoerd zouden moeten worden Allen CDA PvdA VVD
 Burgermeester kiezen door de burgers 41% 38% 45% 45%
 Minister President kiezen door de burgers 34% 23% 51% 32%
 Adviserend Referendum invoeren 33% 34% 33% 34%
 Beslutivormend Referendum invoeren 25% 14% 28% 27%
 Alle vier 15% 10% 18% 8%
 Geen van deze 12% 19% 7% 16%
 Weet niet/geen antwoord 5% 10% 2% 3%
Totaal 165% 147% 183% 164%
Eerste Kamer vervangen door correctief referendum        
  Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van:   CDA PvdA VVD
 Ja 47% 31% 56% 43%
 Nee 45% 61% 35% 52%
 Weet niet/Geen mening 9% 8% 9% 5%
Evenredige vertegenwoordiging vervangen door districtenstelsel        
  Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van:   CDA PvdA VVD
 Ja 34% 39% 33% 38%
 Nee 53% 48% 52% 51%
 Weet niet/Geen mening 13% 13% 15% 11%
Evenredige vertegenwoordiging handhaven, maar kandidaten via districten        
  Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van:   CDA PvdA VVD
 Ja 45% 49% 48% 38%
 Nee 35% 31% 34% 45%
 Weet niet/Geen mening 20% 21% 18% 17%
Uitslag van verkiezingen direct kunnen vertalen in een regering        
  Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van:   CDA PvdA VVD
 Ja 63% 55% 74% 59%
 Nee 28% 35% 17% 34%
 Weet niet/Geen mening 9% 10% 9% 8%