De Stemming van 26 mei
Nu de kabinetsformatie rond is valt te zien wat de gevolgen zijn voor het electoraat.
Het CDA is tijdens de formatie nogal wat kiezers kwijtgeraakt. Met name in de richting
van de VVD. De PvdA was aan het dalen, maar is na het afbreken van de formatie-onderhandelingen
weer teruggekomen op het niveau van de verkiezingen.
Alle overige partijen staan op een winst van 1 tot 3 zetels.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 19/5 26/5
 CDA 44 40 34 34
PvdA 42 39 42 43
 VVD 28 30 29 31
LPF 8 9 9 8
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 11 11
 D66 6 7 8 7
 ChristenUnie 3 4 5 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
Het CDA is in de afgelopen 9 maanden veel potentiele aanhang kwijtgeraakt.
Was het in september nog 46%, inmiddels is het 31%. Dat komt vooral doordat
de VVD aanhang steeds minder positief over het CDA is gaan denken.
Partijen die kans maken op een stem                              
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 26/5 9/9 20/1 3/3 26/5 9/9 20/1 3/3 26/5 9/9 20/1 3/3 26/5
 CDA 46% 36% 34% 31% 91% 79% 88% 82% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 23%
 PvdA 30% 36% 36% 37% 17% 26% 6% 12% 93% 95% 93% 94% 9% 15% 8% 2%
 VVD 41% 35% 39% 33% 47% 38% 56% 43% 9% 3% 5% 8% 93% 87% 97% 90%
 LPF 15% 16% 16% 13% 11% 7% 18% 11% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 21%
 GrLinks 28% 18% 21% 21% 12% 9% 0% 6% 55% 32% 41% 36% 4% 4% 2% 0%
 D66 22% 17% 20% 18% 11% 13% 13% 12% 39% 20% 27% 16% 16% 15% 15% 17%
 SP 20% 23% 22% 23% 11% 14% 4% 8% 42% 32% 38% 43% 4% 6% 4% 3%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 9% 11% 7% 8% 13% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 2%
 SGP 4% 1% 1% 5% 2% 2% 1% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
De formatie
Door onze wekelijkse metingen konden we vaststellen hoe de meningsontwikkeling is van
het electoraat tijdens de formatie.
Het kabinet dat eruit gekomen is werd inmiddels door28% gewenst. CDA+PvdA had duidelijk
de voorkeur van het electoraat.Zelfs nu is dat zo. Maar de aanhang van CDA en VVD had al
direct na de verkiezingen een duidelijke voorkeur in een regering met CDA+VVD+D66!
Regeringsvoorkeuren            
Gewenste regering Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 14/4 26/5 26/5 26/5 26/5
 CDA+PvdA 48% 28% 31% 22% 54% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 28% 13% 11% 1% 26%
 CDA+VVD+D66 25% 17% 28% 51% 2% 58%
 CDA +VVD+CU+SGP     6% 9% 0% 1%
 PvdA+VVD 4% 18% 14% 1% 37% 7%
 geen voorkeur 3% 9% 8% 6% 7% 6%
               
Gewenste regering Allen CDA VVD PvdA
  27/1 27/1 27/1 27/1
 CDA+PvdA 48% 31% 4% 88%
 CDA+VVD+LPF 20% 22% 41% 0%
 CDA+VVD+D66 25% 45% 49% 1%
 PvdA+VVD 4% 1% 4% 10%
 geen voorkeur 3% 1% 2% 1%
Ook de verwachting over wanneer er nieuwe verkiezingen zullen zijn is gedurende de
formatie sterk verschoven. Direct na de verkiezingen dacht 55% dat een nieuw kabinet
de rit niet zou uitzitten. Half april was dat 72%, en inmiddels is weer 60%.
Aanhang van CDA en VVD zijn echter positiever geworden dan op 27 januari.
43% van de CDA aanhang denkt dat het kabinet de rit niet zal uitmaken en
52% van de VVD-aanhang.
Datum nieuwe Allen CDA VVD PvdA
verkiezingen 27/1 27/1 27/1 27/1
 in 2003 5% 4% 7% 4%
 in 2004 23% 12% 28% 24%
 in 2005 17% 14% 22% 18%
 in 2006 11% 13% 10% 10%
 in 2007 35% 45% 24% 33%
 weet ik niet 10% 12% 10% 11%
Datum nieuwe Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 14/4 14/4 14/4 14/4
 in 2003 19% 13% 21% 25%
 in 2004 33% 27% 42% 25%
 in 2005 13% 15% 9% 13%
 in 2006 7% 9% 6% 9%
 in 2007 18% 29% 9% 19%
 weet ik niet 10% 9% 12% 9%
Datum nieuwe Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 26/5 26/5 26/5 26/5
 in 2003 4% 2% 6% 3%
 in 2004 27% 20% 41% 21%
 in 2005 19% 6% 27% 19%
 in 2006 10% 16% 5% 9%
 in 2007 35% 50% 18% 45%
 weet ik niet 5% 7% 4% 3%
Het eindoordeel van diverse facetten van de formatie zijn duidelijk (en negatief).
Het duurt te lang. En men wil dat in de toekomst de afspraken binnen de nieuwe
regering worden gemaakt en niet in een Regeerakkoord.
Men wil steeds meer dat een regering gevormd kan worden op basis van de
verkiezingsuitslag.
Verandering van het kiesstelsel wordt steeds meer gewenst.
Deze formatie duurt te lang            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 26/5 CDA PvdA VVD
 Ja 64% 77% 84% 74% 92% 87%
 Nee 31% 20% 14% 22% 7% 12%
 Weet niet/geen antwoord 5% 3% 3% 4% 1% 1%
Soort gewenste kabinetsformatie          
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 19/5 CDA PvdA VVD
 Uitgebreid regeeraccoord 34% 36% 33% 39% 34% 35%
 Afspraken binnen kabinet 54% 52% 56% 52% 58% 53%
 Weet niet/geen antwoord 12% 13% 11% 10% 9% 12%
Vorming regering            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 19/5 CDA PvdA VVD
 Direct op basis van uitslag 34% 45% 47% 41% 59% 43%
 Nederlands systeem 53% 47% 43% 45% 35% 46%
 Weet niet/geen antwoord 13% 8% 11% 15% 5% 11%
Wenst in regeeraccoord voorstellen voor verandering van kiesstelsel  
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 19/5 CDA PvdA VVD
 Ja 61% 62% 66% 57% 81% 65%
 Nee 20% 21% 19% 23% 11% 22%
 Weet niet/geen antwoord 19% 17% 15% 20% 8% 13%
Vertrouwen in politiek en politici
Hoewel het vertrouwen in de politiek en de politici nog steeds laag is, zien we deze
week duidelijk een stijging voor de belangrijkste spelers.
Ze zijn vrijwel allemaal circa 0.3 gestegen
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
19/5 4,5 5,7 3,5 5,4
26/5 4,6 6,0 3,6 5,5
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            21/4 4,4 6,5 2,6 5,1
Balkenende            26/5 5,0 7,0 3,4 5,6
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       26/5 5,3 4,6 7,2 4,1
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      21/4 4,9 5,7 3,5 6,7
Zalm                      26/5 5,3 6,5 3,9 7,0
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            26/5 5,4 4,6 6,7 4,3
Halsema                212/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                26/5 4,9 4,3 6,0 3,8
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  26/5 4,1 4,9 3,0 5,0
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   26/5 5,0 5,6 4,7 5,1
Van Aartsen          26/5 4,8 5,3 4,4 5,4
Interessant is om vast te stellen hoe het vertrouwen is in het nieuwe kabinet en
dat te vergelijken met de cijfers uit de laatste periode van de misionaire fase
van het eerste kabinet Balkenende
CDA en VVD scoren nu circa 6.5, D66 rond de 5.5 en alle overige partijen scoren
fors lager. Hoewel het gelijk is aan het totaalcijfer van begin september is de opbouw
verschillend.
Vertrouwen in het kabinet            
    Stemgedrag TK 2002    
  Allen CDA LPF VVD PvdA D66
2/9 4,8 5,6 6,1 5,0 3,1  
30/9 4,7 5,6 6,2 5,0 3,2  
7/10 4,3 5,3 5,6 4,4 2,7  
14/10 4,0 4,8 5,5 4,2 2,4  
26/5 4,9 6,5 4,0 6,6 3,1 5,5