De Stemming van 19 mei
Met name de ontwikkelingen rondom de hypotheekrente heeft de VVD
de afgelopen week schade berokkend. CDA+VVD+D66 staan nu slechts op
71 zetels.
De PvdA versterkt haar positie en staat vrijwel op haar verkiezingsuitslag.
De kleine oppositiepartijen staan ook op winst.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 12/5 19/5
 CDA 44 40 33 34
PvdA 42 39 40 42
 VVD 28 30 32 29
LPF 8 9 8 9
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 11 11
 D66 6 7 8 8
 ChristenUnie 3 4 5 5
 SGP 2 2 3 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De positie van het CDA en de VVD is qua potentieel aan het verzwakken.
D66 is in de afgelopen maanden stabiel gebleven. Op dit moment heeft
haar deelname aan een kabinet met CDA+VVD geen negatief effect.
Partijen die kans maken op een stem                                 
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 19/5 9/9 20/1 3/3 19/5 9/9 20/1 3/3 19/5 9/9 20/1 3/3 19/5
 CDA 46% 36% 34% 31% 91% 79% 88% 80% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 30%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 16% 93% 95% 93% 90% 9% 15% 8% 5%
 VVD 41% 35% 39% 35% 47% 38% 56% 50% 9% 3% 5% 4% 93% 87% 97% 91%
 LPF 15% 16% 16% 14% 11% 7% 18% 15% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 17%
 GrLinks 28% 18% 21% 22% 12% 9% 0% 6% 55% 32% 41% 41% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 20% 20% 11% 13% 13% 15% 39% 20% 27% 22% 16% 15% 15% 21%
 SP 20% 23% 22% 25% 11% 14% 4% 5% 42% 32% 38% 44% 4% 6% 4% 5%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 16% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 5% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
De formatie
De regeringscombinatie CDA+VVD+D66 wordt nog steeds door 28% als de meest
gewenste combinatie gezien. CDA+PvdA door een even groot deel der kiezers.
Deze week wordt men wel wat positiever over de levensduur van dit kabinet.
Nu denkt nog "maar" 53% dat er nieuwe verkiezingen voor 2006 zullen zijn.
Het CDA is het meest positief over de verwachte levensduur. 47% denkt dat
dit kabinet de hele vier jaar uitzit.
Regeringsvoorkeuren               
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 24/3 14/4 19/5 19/5 19/5 19/5
 CDA+PvdA 48% 47% 28% 28% 18% 54% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 24% 28% 16% 20% 2% 27%
 CDA+VVD+D66 25% 15% 17% 28% 44% 3% 58%
 CDA +VVD+CU+SGP       14% 1% 30% 8%
 PvdA+VVD 4% 7% 18% 6% 11% 0% 2%
 geen voorkeur 3% 7% 9% 9% 5% 10% 2%
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen
formatie 27/1 24/3 14/4 12/5
 CDA+PvdA 63% 77% 8% 0%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 50% 2%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 18% 93%
 PvdA+VVD 1% 1% 3% 1%
weet niet 8% 9% 21% 3%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 24/3 14/4 19/5 19/5 19/5 19/5
 februari 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
 april 29% 25% 2% 0% 0% 0% 0%
 mei 15% 44% 19% 27% 30% 22% 31%
 juni 5% 14% 36% 56% 56% 64% 55%
 juli     14% 9% 7% 7% 10%
 augustus     11% 2% 1% 2% 1%
 september       2% 1% 2% 2%
 later 5% 16% 19% 4% 5% 3% 2%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 24/3 14/4 19/5 19/5 19/5 19/5
 in 2003 5% 11% 19% 6% 4% 4% 4%
 in 2004 23% 23% 33% 29% 23% 41% 14%
 in 2005 17% 18% 13% 18% 10% 25% 21%
 in 2006 11% 10% 7% 10% 9% 8% 20%
 in 2007 35% 27% 18% 30% 47% 17% 34%
 weet ik niet 10% 12% 10% 7% 8% 6% 8%
Terwijl de vorige week nog meer dan de helft een nieuwe vorm van kabinetsformatie          
wenste, loopt dat percentage nu weer wat terug (47%).    
Deze formatie duurt te lang            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 19/5 CDA PvdA VVD
 Ja 64% 77% 85% 78% 89% 87%
 Nee 31% 20% 13% 20% 8% 12%
 Weet niet/geen antwoord 5% 3% 2% 3% 3% 1%
Soort gewenste kabinetsformatie            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 19/5 CDA PvdA VVD
 Uitgebreid regeeraccoord 34% 36% 35% 47% 24% 40%
 Afspraken binnen kabinet 54% 52% 53% 39% 65% 50%
 Weet niet/geen antwoord 12% 13% 13% 14% 10% 11%
Vorming regering            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 19/5 CDA PvdA VVD
 Direct op basis van uitslag 34% 45% 47% 36% 57% 44%
 Nederlands systeem 53% 47% 46% 59% 37% 46%
 Weet niet/geen antwoord 13% 8% 7% 5% 6% 10%
Wenst in regeeraccoord voorstellen voor verandering van kiesstelsel            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 19/5 CDA PvdA VVD
 Ja 61% 62% 66% 61% 74% 62%
 Nee 20% 21% 21% 26% 15% 23%
 Weet niet/geen antwoord 19% 17% 13% 13% 11% 15%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek en politici blijft laag. Het is wel iets hoger dan
het dieptepunt half april, maar het zijn nog steeds cijfers die aangeven
dat we in Nederland een leiderschapscrisis kennen.
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
19/5 4,5 5,7 3,5 5,4
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            21/4 4,4 6,5 2,6 5,1
Balkenende            19/5 4,7 6,7 3,2 5,5
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       19/5 5,2 4,4 7,1 4,1
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      21/4 4,9 5,7 3,5 6,7
Zalm                      19/5 5,0 6,2 3,9 6,8
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            19/5 5,5 4,7 6,8 4,4
Halsema                212/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                19/5 5,1 4,3 6,4 3,9
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  19/5 4,1 5,1 2,9 4,8
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   19/5 4,9 5,3 4,9 5,1
Van Aartsen          19/5 4,8 5,3 4,4 5,8