De Stemming van 31 maart
De positie van de PvdA is, onder invloed van de Irak-discussie verzwakt. De score
van 35 is de laagste sinds het RTL4 debat bij de start van de campagne.
Dit hangt duidelijk samen met de verzwakking van de positie van Bos, zoals we verderop zullen zien.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 24/3 31/3
 CDA 44 40 38 39
PvdA 42 39 38 35
 VVD 28 30 32 31
LPF 8 9 7 8
 Groen Links 8 9 10 11
 SP 9 10 11 12
 D66 6 7 8 8
 ChristenUnie 3 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De drie grote partijen staan vrijwel gelijk. Opmerkelijk is de verzwakking van de PvdA onder
de eigen aanhang van januari 2003.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 31/3 9/9 20/1 3/3 31/3 9/9 20/1 3/3 31/3 9/9 20/1 3/3 31/3
 CDA 46% 36% 34% 35% 91% 79% 88% 90% 9% 5% 3% 6% 46% 32% 29% 27%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 12% 93% 95% 93% 88% 9% 15% 8% 5%
 VVD 41% 35% 39% 36% 47% 38% 56% 47% 9% 3% 5% 6% 93% 87% 97% 95%
 LPF 15% 16% 16% 15% 11% 7% 18% 16% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 22%
 GrLinks 28% 18% 21% 22% 12% 9% 0% 4% 55% 32% 41% 39% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 19% 11% 13% 13% 10% 39% 20% 27% 25% 16% 15% 15% 15%
 SP 20% 23% 22% 22% 11% 14% 4% 5% 42% 32% 38% 36% 4% 6% 4% 2%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 12% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002/januari 2003
Gewenste regeringscombinatie
De combinatie CDA+PvdA vegint langzamerhand in vorkeur te verzwakken.
Opmerkelijk is echter dat de combinatie met CDA+VVD erin ook aan het afnemen is.
De CDA-aanhang heeft een wat grotere voorkeur voor een combinatie CDA+VVD dan
CDA+PvdA
Men verwacht het einde van de formatie steeds later in de tijd. Gemiddeld wordt het einde nu
al eind mei geplaatst.
Men denkt steeds minder dat de volgende Tweede Kamerverkiezingen gewoon in 2007 zullen zijn.
Ook de aanhang van CDA en PvdA denkt dat in overgrote mate.
Regeringsvoorkeuren              
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 3/2 24/3 31/3 31/3 31/3 31/3
 CDA+PvdA 48% 50% 47% 46% 45% 76% 7%
 CDA+VVD+LPF 20% 22% 24% 25% 35% 1% 48%
 CDA+VVD+D66 25% 21% 15% 14% 19% 1% 32%
 PvdA+VVD 4% 4% 7% 7% 0% 14% 8%
 geen voorkeur 3% 3% 7% 8% 2% 9% 4%
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 3/2 24/3 31/3 31/3 31/3 31/3
 CDA+PvdA 63% 79% 77% 80% 83% 80% 78%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 11% 10% 10% 11% 8%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 4% 4% 4% 3% 5%
 PvdA+VVD 1% 1% 1% 1% 0% 1% 3%
weet niet 8% 5% 9% 6% 4% 5% 7%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 3/2 24/3 31/3 31/3 31/3 31/3
 februari 11% 12% 0% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 37% 0% 0% 1% 0% 0%
 april 29% 29% 25% 16% 15% 21% 8%
 mei 15% 14% 44% 45% 50% 46% 37%
 juni 5% 5% 14% 22% 20% 19% 28%
 juli       7% 6% 4% 9%
 augustus       3% 1% 2% 7%
 later 5% 4% 16% 9% 9% 7% 11%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 3/2 24/3 31/3 31/3 31/3 31/3
 in 2003 5% 5% 11% 7% 10% 3% 10%
 in 2004 23% 22% 23% 29% 17% 27% 41%
 in 2005 17% 19% 18% 19% 21% 16% 20%
 in 2006 11% 12% 10% 9% 6% 14% 10%
 in 2007 35% 33% 27% 27% 37% 30% 15%
 weet ik niet 10% 8% 12% 9% 10% 11% 6%
Men wordt steeds meer ontevreden over de duur van de formatie. Inmiddels vindt 77% dat het te lang duurt.
Twee weken geleden was dat nog 64%. Ook zien we dat men steeds meer veranderingen van ons systeem wenst.
62% hoopt dat er voorstellen voor die verandering in het regeeraccoord zullen komen.
Deze formatie duurt te lang            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 24/3 31/3 CDA PvdA VVD
 Ja 64% 73% 77% 70% 73% 92%
 Nee 31% 22% 20% 26% 25% 7%
 Weet niet/geen antwoord 5% 5% 3% 4% 3% 1%
Soort gewenste kabinetsformatie            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 24/3 24/3 31/3 CDA PvdA VVD
 uitgebreid regeeraccoord 34% 35% 36% 40% 35% 39%
 afspraken binnen kabinet 54% 55% 52% 48% 55% 48%
 Weet niet/geen antwoord 12% 10% 13% 12% 10% 13%
Vorming regering            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 24/3 24/3 31/3 CDA PvdA VVD
 direct op basis van uitslag 34% 38% 45% 40% 45% 45%
 Nederlands systeem 53% 53% 47% 51% 46% 48%
 Weet niet/geen antwoord 13% 9% 8% 9% 9% 8%
Wenst in regeeraccoord voorstellen voor verandering van kiesstelsel            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 24/3 24/3 31/3 CDA PvdA VVD
 direct op basis van uitslag 61% 60% 62% 53% 68% 61%
 Nederlands systeem 20% 23% 21% 29% 16% 21%
 Weet niet/geen antwoord 19% 17% 17% 18% 15% 18%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek is naar het niveau van 5.0 gedaald. Dat was het "normale" niveau in het
laatste kwartaal van 2002. We zien echter nu dat de CDA-ers wat meer vertrouwen hebben dan toen
en de VVD-ers wat minder.
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
31/3 5,0 5,9 5,1 4,5
Ten opzichte van vorige week is Balkenende in vertrouwen weer iets gestegen.
Bos staat echter op het laagste punt sinds we gestart zijn met hem te meten.
Opmerkelijk is zijn lage score onder de PvdA aanhang (6.7).
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            1/3 5,9 7,4 4,9 6,4
Balkenende            31/3 5,4 7,2 4,2 5,6
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       1/3 5,7 4,9 7,4 4,7
Bos                       31/3 5,0 4,7 6,7 3,7
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      1/3 5,4 5,9 4,4 7,1
Zalm                      31/3 5,1 6,0 4,1 6,7
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            1/3 5,5 4,8 6,6 4,2
Marijnissen            31/3 5,2 4,5 6,1 4,0
Halsema                25/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                1/3 5,2 4,5 6,3 3,9
Halsema                31/3 4,7 4,0 5,6 3,7
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  1/3 4,2 4,6 3,0 5,4
Herben                  31/3 4,1 5,1 2,8 4,8
Ditrich                   1/3 5,2 4,7 5,9 4,5
Ditrich                   31/3 4,9 4,5 5,5 4,4