De Stemming van 12 mei
Ten opzichte van de vorige week zien we weinig verschuivingen.
CDA+VVD+D66 staan nu op 73 zetels. Van de drie toekomstige regerings-
partijen is het CDA op  dit moment de grote verliezaar. VVD+D66 staan op winst.
De PvdA is duidelijk de grootste partij.
Klein Christelijk valt ten opzichte van het hoogtepunt van vorige week weer
iets terug.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 5/5 12/5
 CDA 44 40 32 33
PvdA 42 39 40 40
 VVD 28 30 31 32
LPF 8 9 9 8
 Groen Links 8 9 9 10
 SP 9 10 11 11
 D66 6 7 9 8
 ChristenUnie 3 4 6 5
 SGP 2 2 3 3
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De positie van de VVD is deze week weer aan verzwakking onderhevig. Opmerkelijk
zijn de voorkeuren van de CDA-kiezers.
D66 is niet veel van potentie veranderd sinds ze aan de formatie meedoen.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 12/5 9/9 20/1 3/3 12/5 9/9 20/1 3/3 12/5 9/9 20/1 3/3 12/5
 CDA 46% 36% 34% 32% 91% 79% 88% 80% 9% 5% 3% 2% 46% 32% 29% 33%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 12% 93% 95% 93% 96% 9% 15% 8% 3%
 VVD 41% 35% 39% 34% 47% 38% 56% 37% 9% 3% 5% 6% 93% 87% 97% 96%
 LPF 15% 16% 16% 17% 11% 7% 18% 18% 1% 1% 1% 4% 19% 13% 26% 30%
 GrLinks 28% 18% 21% 21% 12% 9% 0% 6% 55% 32% 41% 36% 4% 4% 2% 1%
 D66 22% 17% 20% 20% 11% 13% 13% 14% 39% 20% 27% 21% 16% 15% 15% 19%
 SP 20% 23% 22% 22% 11% 14% 4% 3% 42% 32% 38% 39% 4% 6% 4% 2%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 15% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0%
 SGP 4% 1% 1% 4% 2% 2% 1% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
De formatie
CDA+VVD+D66 is het kabinet van voorkeur van 28% der kiezers.
Onder CDA- en VVD-kiezers is het de combinatie die het meest gewenst wordt.
Dat is ook het geval onder D66-kiezers.
Hoewel men langzamerhand wat optimistischer wordt over de levensduur van
het nieuwe kabinet verwacht toch meer dan 50% voor 2006 nieuwe verkiezingen.
Regeringsvoorkeuren              
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 24/3 14/4 12/5 12/5 12/5 12/5
 CDA+PvdA 48% 47% 28% 28% 15% 55% 4%
 CDA+VVD+LPF 20% 24% 28% 17% 18% 1% 33%
 CDA+VVD+D66 25% 15% 17% 28% 48% 1% 51%
 CDA +VVD+CU+SGP       7% 14% 0% 2%
 PvdA+VVD 4% 7% 18% 16% 1% 38% 10%
 geen voorkeur 3% 7% 9% 5% 5% 5% 0%
               
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 24/3 14/4 12/5 12/5 12/5 12/5
 CDA+PvdA 63% 77% 8% 0% 0% 0% 0%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 50% 2% 0% 3% 1%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 18% 93% 95% 91% 98%
 PvdA+VVD 1% 1% 3% 1% 2% 1% 0%
weet niet 8% 9% 21% 3% 3% 4% 0%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 24/3 14/4 12/5 12/5 12/5 12/5
 februari 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
 april 29% 25% 2% 0% 0% 0% 0%
 mei 15% 44% 19% 13% 18% 9% 13%
 juni 5% 14% 36% 57% 55% 61% 60%
 juli     14% 19% 14% 20% 19%
 augustus     11% 4% 6% 3% 4%
 september       3% 3% 4% 2%
 later 5% 16% 19% 5% 5% 3% 3%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 24/3 14/4 12/5 12/5 12/5 12/5
 in 2003 5% 11% 19% 7% 6% 10% 1%
 in 2004 23% 23% 33% 26% 9% 44% 18%
 in 2005 17% 18% 13% 21% 16% 21% 27%
 in 2006 11% 10% 7% 11% 16% 7% 9%
 in 2007 35% 27% 18% 28% 39% 13% 39%
 weet ik niet 10% 12% 10% 8% 14% 6% 6%
De lange formatie doet de wens tot vernieuwingen van ons systeem steeds meer groeien.
Men wil afspraken binnen het kabinet en niet bij een gedetailleerd regeeraccoord.
En men wil steeds meer dat de verkiezingsuitslag direct een duidelijke regeringscombinatie oplevert.
Deze formatie duurt te lang            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 12/5 CDA PvdA VVD
 Ja 64% 77% 89% 88% 93% 87%
 Nee 31% 20% 8% 9% 7% 11%
 Weet niet/geen antwoord 5% 3% 2% 3% 1% 2%
Soort gewenste kabinetsformatie            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 12/5 CDA PvdA VVD
 Uitgebreid regeeraccoord 34% 36% 37% 51% 28% 40%
 Afspraken binnen kabinet 54% 52% 54% 42% 62% 55%
 Weet niet/geen antwoord 12% 13% 10% 8% 10% 4%
Vorming regering            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 12/5 CDA PvdA VVD
 Direct op basis van uitslag 34% 45% 50% 39% 59% 48%
 Nederlands systeem 53% 47% 43% 55% 35% 44%
 Weet niet/geen antwoord 13% 8% 7% 6% 6% 8%
Wenst in regeeraccoord voorstellen voor verandering van kiesstelsel            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 12/5 CDA PvdA VVD
 Ja 61% 62% 69% 62% 73% 68%
 Nee 20% 21% 20% 26% 15% 19%
 Weet niet/geen antwoord 19% 17% 11% 13% 12% 13%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek is nog steeds laag, maar wel iets aan het herstellen
na de crisis in de formatie. Vertrouwen in de belangrijke politici blijft laag, maar
stijgt ook weer iets.
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
12/5 4,6 5,8 3,7 5,2
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            21/4 4,4 6,5 2,6 5,1
Balkenende            12/5 4,7 6,8 2,9 5,4
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       12/5 5,2 4,4 7,1 4,0
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      21/4 4,9 5,7 3,5 6,7
Zalm                      12/5 5,0 5,9 3,7 6,8
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            12/5 5,4 4,8 6,4 4,2
Halsema                212/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                12/5 4,9 4,3 5,8 3,8
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  12/5 4,0 4,7 2,9 4,9
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   12/5 4,9 5,0 4,8 5,2