De Stemming van 5 mei
Onder invloed van de ontwikkelingen rondom de formatie hebben zich in de 
afgelopen week een aantal interessante ontwikkelingen voltrokken. De meest belangrijke was
dat het verlies van het CDA de vorige week vooral naar de VVD ging en deze week in 
belangrijke mate naar ChristenUnie en SGP is gegaan!
D66 lijdt geen schade door de combinatie met CDA en VVD. De PvdA is verder
aan het herstellen.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 28/4 5/5
 CDA 44 40 33 32
PvdA 42 39 39 40
 VVD 28 30 35 31
LPF 8 9 9 9
 Groen Links 8 9 9 9
 SP 9 10 11 11
 D66 6 7 8 9
 ChristenUnie 3 4 4 6
 SGP 2 2 2 3
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De positie van het CDA is verder aan het verzwakken.
De versterking van de positie van ChristenUnie en SGP is duidelijk herkenbaar.
Bij CDA-kiezers is de positie van deze partijen duidelijk versterkt.
Partijen die kans maken op een stem                               
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 5/5 9/9 20/1 3/3 5/5 9/9 20/1 3/3 5/5 9/9 20/1 3/3 5/5
 CDA 46% 36% 34% 29% 91% 79% 88% 76% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 25%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 14% 93% 95% 93% 91% 9% 15% 8% 3%
 VVD 41% 35% 39% 37% 47% 38% 56% 44% 9% 3% 5% 6% 93% 87% 97% 97%
 LPF 15% 16% 16% 15% 11% 7% 18% 13% 1% 1% 1% 4% 19% 13% 26% 29%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 6% 55% 32% 41% 41% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 20% 21% 11% 13% 13% 15% 39% 20% 27% 25% 16% 15% 15% 16%
 SP 20% 23% 22% 25% 11% 14% 4% 10% 42% 32% 38% 45% 4% 6% 4% 2%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 8% 11% 7% 8% 14% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 6% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
De formatie
CDA+PvdA is nog steeds favoriet bij de kiezers. Met name komt dit door de "linkse" kiezers.
CDA+VVD+D66 is het populairst bij de CDA, VVD en D66 kiezers.
Inmiddels is vrijwel iedereen ervan overtuigd dat er een CDA+VVD+D66-regering zal komen. 
Deze regering zal volgens de meeste Nederlanders er in juni zijn.
54% denkt dat er voor 2006 weer nieuwe verkiezingen zullen zijn. 
CDA en VVD - kiezers (inclusief D66-kiezers) zijn wat optimistischer (circa 40% denkt dat er nieuwe 
verkiezingen voor 2006 zijn).
Regeringsvoorkeuren               
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 24/3 14/4 5/5 5/5 5/5 5/5
 CDA+PvdA 48% 47% 28% 30% 16% 58% 4%
 CDA+VVD+LPF 20% 24% 28% 17% 16% 0% 43%
 CDA+VVD+D66 25% 15% 17% 27% 44% 3% 50%
 CDA +VVD+CU+SGP       7% 16% 0% 1%
 PvdA+VVD 4% 7% 18% 13% 2% 31% 2%
 geen voorkeur 3% 7% 9% 7% 6% 8% 1%
               
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 24/3 14/4 5/5 5/5 5/5 5/5
 CDA+PvdA 63% 77% 8% 0% 0% 0% 0%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 50% 3% 3% 4% 1%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 18% 91% 91% 90% 97%
 PvdA+VVD 1% 1% 3% 1% 2% 1% 0%
weet niet 8% 9% 21% 4% 4% 4% 1%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 24/3 14/4 5/5 5/5 5/5 5/5
 februari 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
 april 29% 25% 2% 0% 0% 0% 0%
 mei 15% 44% 19% 15% 20% 13% 17%
 juni 5% 14% 36% 56% 56% 53% 63%
 juli     14% 18% 13% 20% 14%
 augustus     11% 5% 6% 5% 4%
 september       2% 2% 2% 1%
 later 5% 16% 19% 5% 3% 7% 1%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 24/3 14/4 5/5 5/5 5/5 5/5
 in 2003 5% 11% 19% 7% 6% 10% 3%
 in 2004 23% 23% 33% 28% 15% 42% 24%
 in 2005 17% 18% 13% 19% 19% 23% 14%
 in 2006 11% 10% 7% 10% 12% 5% 13%
 in 2007 35% 27% 18% 29% 39% 16% 41%
 weet ik niet 10% 12% 10% 8% 8% 5% 5%
Onder invloed van de lange formatie is vast te stellen dat kiezers veranderingen
willen van ons politieke systeem.
Deze formatie duurt te lang            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 5/5 CDA PvdA VVD
 Ja 64% 77% 89% 87% 93% 91%
 Nee 31% 20% 9% 12% 6% 9%
 Weet niet/geen antwoord 5% 3% 2% 2% 0% 0%
Soort gewenste kabinetsformatie          
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 5/5 CDA PvdA VVD
 Uitgebreid regeeraccoord 34% 36% 34% 42% 29% 39%
 Afspraken binnen kabinet 54% 52% 57% 54% 63% 53%
 Weet niet/geen antwoord 12% 13% 9% 5% 9% 8%
Vorming regering            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 5/5 CDA PvdA VVD
 Direct op basis van uitslag 34% 45% 45% 37% 52% 40%
 Nederlands systeem 53% 47% 45% 51% 37% 54%
 Weet niet/geen antwoord 13% 8% 10% 12% 11% 5%
Wenst in regeeraccoord voorstellen voor verandering van kiesstelsel  
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 5/5 CDA PvdA VVD
 Ja 61% 62% 68% 55% 77% 68%
 Nee 20% 21% 18% 27% 9% 22%
 Weet niet/geen antwoord 19% 17% 14% 18% 15% 10%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek en in de diverse hoofdrolspelers is de afgelopen
week weer wat gestegen na het dieptepunt na de breuk in de formatie.
Maar nog steeds is het vertrouwen laag tot heel laag te noemen.
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
5/5 4,6 5,8 3,6 5,3
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            21/4 4,4 6,5 2,6 5,1
Balkenende            5/5 4,7 6,7 3,1 5,4
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       5/5 4,9 4,0 6,9 3,7
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      21/4 4,9 5,7 3,5 6,7
Zalm                      5/5 5,2 6,0 3,7 7,2
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            5/5 5,3 4,4 6,5 4,2
Halsema                25/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                5/5 4,8 4,0 5,9 3,9
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  5/5 4,1 4,7 2,9 5,4
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   5/5 4,9 5,0 4,7 5,1