De Stemming van 28 april
Onder invloed van de ontwikkelingen bij de kabinetsformatie zijn er de afgelopen maanden
forse verschuivingen in politieke voorkeur geweest. Het CDA staat nu op een verlies van
11 zetels, de PvdA heeft haar verlies verkleind naar 3 zetels.
De VVD staat op 7 zetels winst, en op de tweede plaats. Bij de kleine partijen zien we
vrijwel alleen maar winst, maar dat betreft 1 a 2 zetels.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 21/4 28/4
 CDA 44 40 32 33
PvdA 42 39 38 39
 VVD 28 30 33 35
LPF 8 9 9 9
 Groen Links 8 9 10 9
 SP 9 10 12 11
 D66 6 7 9 8
 ChristenUnie 3 4 5 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De potentie van het CDA is inmiddels beduidend lager dan enkele maanden geleden.
Zelfs onder CDA-kiezers van januari jl. Zegt nog maar 78% CDA een kans te geven.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 28/4 9/9 20/1 3/3 28/4 9/9 20/1 3/3 28/4 9/9 20/1 3/3 28/4
 CDA 46% 36% 34% 31% 91% 79% 88% 78% 9% 5% 3% 3% 46% 32% 29% 31%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 11% 93% 95% 93% 91% 9% 15% 8% 4%
 VVD 41% 35% 39% 36% 47% 38% 56% 45% 9% 3% 5% 6% 93% 87% 97% 97%
 LPF 15% 16% 16% 15% 11% 7% 18% 17% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 23%
 GrLinks 28% 18% 21% 21% 12% 9% 0% 2% 55% 32% 41% 40% 4% 4% 2% 1%
 D66 22% 17% 20% 22% 11% 13% 13% 11% 39% 20% 27% 30% 16% 15% 15% 21%
 SP 20% 23% 22% 24% 11% 14% 4% 7% 42% 32% 38% 40% 4% 6% 4% 2%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 13% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
De formatie
CDA+VVD+D66 is de regering waar men inmiddels de grootste voorkeur aan geeft.
Dat is met name het geval door CDA, VVD en D66 kiezers.
Het overgrote deel verwacht inmiddels dat deze combinatie ook de uitkomst is van deze
verkiezingen. Gemiddeld verwacht men dat het kabinet er begin juni zal zijn.
Nog steeds verwachten velen dat het kabinet de hele rit niet zal uitzitten. Maar het zijn
er wat minder dan twee weken geleden. (Nu 68%, was 72%).
Regeringsvoorkeuren                      
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 24/3 14/4 28/4 28/4 28/4 28/4
 CDA+PvdA 48% 47% 28% 25% 13% 50% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 24% 28% 17% 23% 2% 33%
 CDA+VVD+D66 25% 15% 17% 30% 40% 8% 55%
 CDA +VVD+CU+SGP       10% 18% 1% 1%
 PvdA+VVD 4% 7% 18% 15% 2% 37% 8%
 geen voorkeur 3% 7% 9% 4% 5% 3% 2%
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 24/3 14/4 28/4 28/4 28/4 28/4
 CDA+PvdA 63% 77% 8% 1% 1% 1% 1%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 50% 14% 14% 16% 10%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 18% 69% 69% 68% 79%
 PvdA+VVD 1% 1% 3% 1% 1% 1% 0%
weet niet 8% 9% 21% 15% 14% 13% 10%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 24/3 14/4 28/4 28/4 28/4 28/4
 februari 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
 april 29% 25% 2% 0% 0% 0% 0%
 mei 15% 44% 19% 34% 43% 33% 30%
 juni 5% 14% 36% 37% 37% 35% 42%
 juli     14% 12% 10% 12% 12%
 augustus     11% 7% 6% 9% 6%
 later 5% 16% 19% 10% 4% 12% 10%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 24/3 14/4 28/4 28/4 28/4 28/4
 in 2003 5% 11% 19% 12% 4% 14% 9%
 in 2004 23% 23% 33% 34% 30% 47% 20%
 in 2005 17% 18% 13% 14% 11% 16% 20%
 in 2006 11% 10% 7% 8% 9% 5% 13%
 in 2007 35% 27% 18% 25% 40% 11% 29%
 weet ik niet 10% 12% 10% 7% 6% 6% 8%
De lange duur van de formatie maakt de mensen steeds rijper voor
ingrijpende veranderingen van onze manier van stemmen en formeren.
Deze formatie duurt te lang            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 28/4 CDA PvdA VVD
 Ja 64% 77% 89% 89% 92% 92%
 Nee 31% 20% 9% 11% 7% 7%
 Weet niet/geen antwoord 5% 3% 1% 0% 1% 2%
Soort gewenste kabinetsformatie            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 28/4 CDA PvdA VVD
 Uitgebreid regeeraccoord 34% 36% 31% 34% 33% 34%
 Afspraken binnen kabinet 54% 52% 60% 57% 61% 57%
 Weet niet/geen antwoord 12% 13% 9% 10% 6% 9%
Vorming regering            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 28/4 CDA PvdA VVD
 Direct op basis van uitslag 34% 45% 46% 42% 52% 40%
 Nederlands systeem 53% 47% 45% 45% 38% 53%
 Weet niet/geen antwoord 13% 8% 10% 13% 10% 7%
Wenst in regeeraccoord voorstellen voor verandering van kiesstelsel            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 28/4 CDA PvdA VVD
 Ja 61% 62% 64% 60% 71% 57%
 Nee 20% 21% 21% 24% 14% 26%
 Weet niet/geen antwoord 19% 17% 15% 17% 15% 17%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft record laag (4.3).
Bij de politici is sprake van over het algemeen lichte stijgingen.
Balkenende staat inmiddels op 4.5.  Onder D66 kiezers is het vertrouwen in Balkenende 3.0!
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
28/4 4,3 5,5 3,4 5,0
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            21/4 4,4 6,5 2,6 5,1
Balkenende            28/4 4,5 6,7 2,7 5,2
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       21/4 4,9 3,6 7,0 3,5
Bos                       28/4 5,0 3,9 6,8 3,8
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      21/4 4,9 5,7 3,5 6,7
Zalm                      28/4 5,1 6,0 3,8 7,0
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            21/4 5,2 4,1 6,4 4,2
Marijnissen            28/4 5,3 4,3 6,3 4,1
Halsema                25/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                21/4 4,8 3,9 5,9 3,8
Halsema                28/4 4,9 3,8 6,0 3,8
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  21/4 4,0 4,7 2,7 5,0
Herben                  28/4 4,0 4,7 2,9 4,9
Ditrich                   21/4 4,9 4,3 5,4 4,8
Ditrich                   28/4 5,0 4,8 5,3 4,9