De Stemming van 21 april
De bewegingen binnen het electoraat zijn fors. In de afgelopen week is het CDA verder weggezakt
en heeft de PvdA een deel van haar verlies goedgemaakt.  D66 blijft het goed doen onder
de discussie over haar deelname aan een CDA-VVD regering.
Het meest opmerkelijke aan de ontwikkelingen van de afgelopen weken is dat het CDA
weer terug bij "af" is. De positie die zij electoraal in de periode 1994-2002 innam.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 14/4 21/4
 CDA 44 40 34 32
PvdA 42 39 34 38
 VVD 28 30 34 33
LPF 8 9 10 9
 Groen Links 8 9 11 10
 SP 9 10 12 12
 D66 6 7 9 9
 ChristenUnie 3 4 4 5
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De verzwakte positie van het CDA blijkt ook duidelijk aan dit overzicht. Het CDA stond 8 maanden
geleden nog op 46% en inmiddels is het nog maar 30%. Met name onder de VVD-kiezers is
de populariteit van het CDA sterk afgenomen.
Partijen die kans maken op een stem                              
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 21/4 9/9 20/1 3/3 21/4 9/9 20/1 3/3 21/4 9/9 20/1 3/3 21/4
 CDA 46% 36% 34% 30% 91% 79% 88% 79% 9% 5% 3% 1% 46% 32% 29% 26%
 PvdA 30% 36% 36% 34% 17% 26% 6% 7% 93% 95% 93% 91% 9% 15% 8% 4%
 VVD 41% 35% 39% 35% 47% 38% 56% 43% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 95%
 LPF 15% 16% 16% 16% 11% 7% 18% 21% 1% 1% 1% 1% 19% 13% 26% 27%
 GrLinks 28% 18% 21% 21% 12% 9% 0% 5% 55% 32% 41% 39% 4% 4% 2% 1%
 D66 22% 17% 20% 22% 11% 13% 13% 15% 39% 20% 27% 29% 16% 15% 15% 16%
 SP 20% 23% 22% 22% 11% 14% 4% 1% 42% 32% 38% 43% 4% 6% 4% 2%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 6% 11% 7% 8% 12% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Op de volgende wijze zien we ook hoezeer het CDA terug aan het vallen is naar de positie
die zij voor mei 2002 acht jaar had.
Voorkeur   Geen Rooms- Pro-
CDA Allen Religie Kath. test.
TK 1998 18% 5% 25% 34%
TK 2003 28% 11% 42% 49%
Nu 20% 5% 31% 37%
De formatie
Onder invloed van de crisis in de formatie hebben zich in de afgelopen twee weken
veel verschuivingen voorgedaan. Inmiddels staat qua "gewenste regering" de combinatie
CDA+VVD+D66 op nummer 1. In de afgelopen week is er een stijging geweest van
17 naar 28%, terwijl een voorkeur voor een regering CDA+VVD+LPF gedaald is van
28 naar 22%. Zowel bij CDA als bij VVD staat de combinatie CDA+VVD+D66 op nummer 1.
De slagingskans van deze combinatie is in een week gestegen van 18 naar 66%!
Men wordt ook wat optimistischer over de zittingsduur van een nieuwe regering. Zei vorige
week nog 52% dat nieuwe verkiezingen voor eind 2004 zullen plaatsvinden, inmiddels is dat 44%.
Regeringsvoorkeuren                      
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 24/3 14/4 21/4 21/4 21/4 21/4
 CDA+PvdA 48% 47% 28% 24% 15% 47% 2%
 CDA+VVD+LPF 20% 24% 28% 22% 34% 2% 37%
 CDA+VVD+D66 25% 15% 17% 28% 41% 6% 55%
 PvdA+VVD 4% 7% 18% 17% 2% 37% 4%
 geen voorkeur 3% 7% 9% 9% 8% 9% 3%
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 24/3 14/4 21/4 21/4 21/4 21/4
 CDA+PvdA 63% 77% 8% 1% 1% 2% 0%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 50% 23% 25% 25% 24%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 18% 66% 66% 64% 69%
 PvdA+VVD 1% 1% 3% 1% 0% 0% 1%
weet niet 8% 9% 21% 9% 8% 9% 6%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 24/3 14/4 21/4 21/4 21/4 21/4
 februari 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
 april 29% 25% 2% 1% 2% 1% 0%
 mei 15% 44% 19% 29% 37% 24% 30%
 juni 5% 14% 36% 40% 36% 45% 41%
 juli     14% 13% 13% 12% 11%
 augustus     11% 8% 8% 9% 9%
 later 5% 16% 19% 9% 5% 9% 9%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 24/3 14/4 21/4 21/4 21/4 21/4
 in 2003 5% 11% 19% 15% 9% 22% 7%
 in 2004 23% 23% 33% 29% 15% 45% 22%
 in 2005 17% 18% 13% 14% 15% 15% 13%
 in 2006 11% 10% 7% 12% 15% 7% 12%
 in 2007 35% 27% 18% 23% 36% 7% 36%
 weet ik niet 10% 12% 10% 8% 10% 5% 9%
Het oordeel over de duur van de formatie en de aanpak van de formatie wordt steeds negatiever.
Men lijkt steeds meer voor veranderingen van het systeem te zijn.
Deze formatie duurt te lang            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 21/4 CDA PvdA VVD
 Ja 64% 77% 88% 83% 89% 93%
 Nee 31% 20% 12% 18% 11% 6%
 Weet niet/geen antwoord 5% 3% 1% 0% 1% 1%
Soort gewenste kabinetsformatie          
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 21/4 CDA PvdA VVD
 Uitgebreid regeeraccoord 34% 36% 30% 34% 26% 30%
 Afspraken binnen kabinet 54% 52% 60% 61% 67% 58%
 Weet niet/geen antwoord 12% 13% 10% 5% 7% 13%
Vorming regering            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 21/4 CDA PvdA VVD
 Direct op basis van uitslag 34% 45% 48% 39% 57% 49%
 Nederlands systeem 53% 47% 44% 55% 33% 42%
 Weet niet/geen antwoord 13% 8% 9% 6% 10% 9%
Wenst in regeeraccoord voorstellen voor verandering van kiesstelsel    
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 21/4 CDA PvdA VVD
 Ja 61% 62% 66% 55% 77% 72%
 Nee 20% 21% 23% 36% 11% 20%
 Weet niet/geen antwoord 19% 17% 12% 9% 12% 8%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek dat vorige week abrupt naar 4.3 is gedaald is nog steeds zo laag.
Balkenende is nog verder gezakt (inmiddels naar 4.4), maar Bos en Zalm staan nu ook onder de 5.0
Marijnissen staat nu op nummer 1 met (ook een lage) 5.2.
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4.8 5.2 4.9 4.9
28/10 4.6 5.1 4.7 4.1
11/11 5.0 5.5 5.1 4.9
25/11 4.8 5.4 5.0 4.4
30/12 4.8 5.5 4.9 4.2
06/1 5.1 5.9 4.8 4.9
20/1 5.5 5.9 5.5 5.7
10/2 5.8 6.4 6.0 5.4
24/2 5.5 6.1 5.8 5.3
7/4 5.0 5.9 5.0 4.5
14/4 4.3 5.0 3.9 4.2
21/4 4.3 5.2 3.4 4.6
                       
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6.2 7.3 4.8 6.5
Balkenende            20/1 6.3 7.5 5.0 6.7
Balkenende            1/3 5.9 7.4 4.9 6.4
Balkenende            21/4 4.4 6.5 2.6 5.1
Bos                       21/10 5.7 5.6 7.4 5.6
Bos                       20/1 5.9 5.7 8.0 5.2
Bos                       1/3 5.7 4.9 7.4 4.7
Bos                       21/4 4.9 3.6 7.0 3.5
Zalm                      07/10 6.6 6.8 6.2 7.5
Zalm                      20/1 5.5 6.1 4.2 7.2
Zalm                      1/3 5.4 5.9 4.4 7.1
Zalm                      21/4 4.9 5.7 3.5 6.7
Marijnissen            07/10 6.8 6.6 7.3 6.3
Marijnissen            20/1 5.6 5.4 6.5 4.7
Marijnissen            1/3 5.5 4.8 6.6 4.2
Marijnissen            21/4 5.2 4.1 6.4 4.2
Halsema                25/11 5.1 4.8 5.9 4.7
Halsema                20/1 5.1 5.0 6.0 4.6
Halsema                1/3 5.2 4.5 6.3 3.9
Halsema                21/4 4.8 3.9 5.9 3.8
Herben                  21/10 4.1 4.5 2.9 4.2
Herben                  20/1 4.5 4.7 3.1 4.7
Herben                  1/3 4.2 4.6 3.0 5.4
Herben                  21/4 4.0 4.7 2.7 5.0
Ditrich                   1/3 5.2 4.7 5.9 4.5
Ditrich                   21/4 4.9 4.3 5.4 4.8