De Stemming van 14 april
Het einde van de formatiepoging van CDA en PvdA heeft forse consquenties voor
ons wekelijks onderzoek. Zo zien we dat PvdA en CDA op fors verlies staan.
Alle andere partijen op winst.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 7/4 14/4
 CDA 44 40 38 34
PvdA 42 39 34 34
 VVD 28 30 30 34
LPF 8 9 8 10
 Groen Links 8 9 12 11
 SP 9 10 13 12
 D66 6 7 9 9
 ChristenUnie 3 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De positie van de VVD is sterk. Onder de kiezers van het CDA zegt bijna de
helft VVD te kunnen stemmen.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 14/4 9/9 20/1 3/3 14/4 9/9 20/1 3/3 14/4 9/9 20/1 3/3 14/4
 CDA 46% 36% 34% 35% 91% 79% 88% 83% 9% 5% 3% 4% 46% 32% 29% 29%
 PvdA 30% 36% 36% 35% 17% 26% 6% 14% 93% 95% 93% 87% 9% 15% 8% 7%
 VVD 41% 35% 39% 38% 47% 38% 56% 45% 9% 3% 5% 8% 93% 87% 97% 94%
 LPF 15% 16% 16% 16% 11% 7% 18% 17% 1% 1% 1% 3% 19% 13% 26% 26%
 GrLinks 28% 18% 21% 23% 12% 9% 0% 4% 55% 32% 41% 43% 4% 4% 2% 3%
 D66 22% 17% 20% 22% 11% 13% 13% 9% 39% 20% 27% 33% 16% 15% 15% 15%
 SP 20% 23% 22% 23% 11% 14% 4% 7% 42% 32% 38% 42% 4% 6% 4% 1%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 6% 11% 7% 8% 13% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
De formatie
De resultaten van devragen rondom de formatie verschillen deze week aanmerkelijk van die
van de voorgaande weken. Zo zien we de voorkeuren voor regeringen aanmerkelijk verschoven
te zijn. En ook de verwachte uitkomst van de formatie (CDA+VVD+LPF staat nu ruim op de 1e plaats).
Men denkt inmiddels dat het juni wordt, voordat er een regering zal zijn.
72% verwacht nieuwe verkiezingen voor de "normale" datum van mei 2007. 52% zelf voor 2006.
Regeringsvoorkeuren              
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 3/2 24/3 14/4 14/4 14/4 14/4
 CDA+PvdA 48% 50% 47% 28% 27% 44% 4%
 CDA+VVD+LPF 20% 22% 24% 28% 40% 2% 52%
 CDA+VVD+D66 25% 21% 15% 17% 24% 2% 36%
 PvdA+VVD 4% 4% 7% 18% 3% 41% 6%
 geen voorkeur 3% 3% 7% 9% 6% 12% 2%
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 3/2 24/3 14/4 14/4 14/4 14/4
 CDA+PvdA 63% 79% 77% 8% 9% 10% 6%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 11% 50% 47% 52% 55%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 4% 18% 20% 13% 21%
 PvdA+VVD 1% 1% 1% 3% 1% 5% 2%
weet niet 8% 5% 9% 21% 23% 20% 16%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 3/2 24/3 14/4 14/4 14/4 14/4
 februari 11% 12% 0% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 37% 0% 0% 1% 0% 0%
 april 29% 29% 25% 2% 2% 1% 2%
 mei 15% 14% 44% 19% 23% 18% 19%
 juni 5% 5% 14% 36% 40% 33% 34%
 juli       14% 11% 15% 15%
 augustus       11% 10% 10% 10%
 later 5% 4% 16% 19% 15% 23% 20%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 3/2 24/3 14/4 14/4 14/4 14/4
 in 2003 5% 5% 11% 19% 13% 21% 25%
 in 2004 23% 22% 23% 33% 27% 42% 25%
 in 2005 17% 19% 18% 13% 15% 9% 13%
 in 2006 11% 12% 10% 7% 9% 6% 9%
 in 2007 35% 33% 27% 18% 29% 9% 19%
 weet ik niet 10% 8% 12% 10% 9% 12% 9%
De lengte van de formatie wordt door 86% als te lang ervaren. 64% vindt dat men minder uitgebreide
afspraken moet maken tijdens de formatie. Ook zien we dat de voorkeur voor een ander politiek systeem
door de huidige crisis toegenomen is.
Deze formatie duurt te lang            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 14/4 CDA PvdA VVD
 Ja 64% 77% 86% 82% 83% 96%
 Nee 31% 20% 11% 13% 15% 3%
 Weet niet/geen antwoord 5% 3% 3% 5% 3% 1%
Soort gewenste kabinetsformatie            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 14/4 CDA PvdA VVD
 Uitgebreid regeeraccoord 34% 36% 29% 27% 28% 36%
 Afspraken binnen kabinet 54% 52% 64% 67% 61% 58%
 Weet niet/geen antwoord 12% 13% 8% 6% 12% 6%
Vorming regering            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 14/4 CDA PvdA VVD
 Direct op basis van uitslag 34% 45% 50% 54% 48% 48%
 Nederlands systeem 53% 47% 42% 41% 44% 46%
 Weet niet/geen antwoord 13% 8% 8% 5% 8% 6%
Wenst in regeeraccoord voorstellen voor verandering van kiesstelsel            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 14/4 CDA PvdA VVD
 Ja 61% 62% 67% 64% 71% 65%
 Nee 20% 21% 19% 21% 12% 23%
 Weet niet/geen antwoord 19% 17% 14% 15% 17% 12%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek is abrupt gedaald naar 4.3.
Balkenende en Bos staan op een dieptepunt en het is opmerkelijk (en verontrustend) dat
geen enkele politicus hoger scoort dan 5.2
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
14/4 4,3 5,0 3,9 4,2
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            1/3 5,9 7,4 4,9 6,4
Balkenende            14/4 4,6 6,6 2,9 5,2
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       1/3 5,7 4,9 7,4 4,7
Bos                       14/4 5,0 4,1 6,9 3,7
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      1/3 5,4 5,9 4,4 7,1
Zalm                      14/4 5,1 5,8 3,8 6,7
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            1/3 5,5 4,8 6,6 4,2
Marijnissen            14/4 5,2 4,4 6,2 4,2
Halsema                25/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                1/3 5,2 4,5 6,3 3,9
Halsema                14/4 4,8 3,8 6,0 3,7
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  1/3 4,2 4,6 3,0 5,4
Herben                  14/4 4,3 5,1 2,9 5,3
Ditrich                   1/3 5,2 4,7 5,9 4,5
Ditrich                   14/4 5,0 4,4 5,6 4,5