De Stemming van 7 april
De twee grootste partijen, CDA en PvdA, staan resp. op 6 en 8 zetels verlies.
De VVD profiteert er per saldo van (2 zetels).
SP en Groen Links staan inmiddels beide op 4 zetels winst. Deze winst komt
vooral van de PvdA.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 31/3 7/4
 CDA 44 40 39 38
PvdA 42 39 35 34
 VVD 28 30 31 30
LPF 8 9 8 8
 Groen Links 8 9 11 12
 SP 9 10 12 13
 D66 6 7 8 9
 ChristenUnie 3 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De drie grote partijen blijven qua potentie dicht bij elkaar liggen. Opmerkelijk
is dat onder de CDA kiezers de PvdA veel minder populair is dan de VVD!
Partijen die kans maken op een stem                              
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 7/4 9/9 20/1 3/3 7/4 9/9 20/1 3/3 7/4 9/9 20/1 3/3 7/4
 CDA 46% 36% 34% 36% 91% 79% 88% 87% 9% 5% 3% 9% 46% 32% 29% 32%
 PvdA 30% 36% 36% 34% 17% 26% 6% 11% 93% 95% 93% 88% 9% 15% 8% 3%
 VVD 41% 35% 39% 36% 47% 38% 56% 42% 9% 3% 5% 8% 93% 87% 97% 98%
 LPF 15% 16% 16% 15% 11% 7% 18% 14% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 32%
 GrLinks 28% 18% 21% 22% 12% 9% 0% 3% 55% 32% 41% 37% 4% 4% 2% 2%
 D66 22% 17% 20% 22% 11% 13% 13% 11% 39% 20% 27% 30% 16% 15% 15% 17%
 SP 20% 23% 22% 22% 11% 14% 4% 6% 42% 32% 38% 38% 4% 6% 4% 2%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 5% 11% 7% 8% 9% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0%
 SGP 4% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
) heeft CDA gestemd bij vorige verkiezingen
Gewenste regeringscombinatie
Als gewenste combinatie neemt de populariteit van CDA+PvdA af (nu 43%, was 2 maanden geleden 50%).
Een combinatie met CDA en VVD erin is nu vrijwel even populair (41%)
Ook hierbij valt te zien dat de CDA-kiezers verre de voorkeur geven aan een CDA+VVD regering (58% tegen 35%).
Inmiddels denkt 89% dat een CDA+PvdA regering er komt. De maand mei wordt gezien als de maand waarin
de regering aantreed.
Het aandeel kiezers dat denkt dat deze nieuwe regering de 4 jaar volmaakt is slechts 27%.
Ook bij de CDA en PvdA kiezers zijn er meer die denken dat die regering het niet haalt.
Regeringsvoorkeuren                        
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 3/2 24/3 7/4 7/4 7/4 7/4
 CDA+PvdA 48% 50% 47% 43% 35% 78% 3%
 CDA+VVD+LPF 20% 22% 24% 24% 27% 1% 53%
 CDA+VVD+D66 25% 21% 15% 17% 31% 1% 34%
 PvdA+VVD 4% 4% 7% 7% 1% 12% 6%
 geen voorkeur 3% 3% 7% 9% 6% 9% 4%
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 3/2 24/3 7/4 7/4 7/4 7/4
 CDA+PvdA 63% 79% 77% 89% 93% 89% 87%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 11% 5% 4% 5% 5%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 4% 2% 0% 3% 3%
 PvdA+VVD 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1%
weet niet 8% 5% 9% 3% 2% 3% 3%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 3/2 24/3 7/4 7/4 7/4 7/4
 februari 11% 12% 0% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 37% 0% 0% 1% 0% 0%
 april 29% 29% 25% 12% 11% 16% 6%
 mei 15% 14% 44% 48% 54% 45% 42%
 juni 5% 5% 14% 25% 24% 25% 29%
 juli       6% 5% 5% 9%
 augustus       4% 2% 5% 6%
 later 5% 4% 16% 6% 4% 4% 8%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 3/2 24/3 7/4 7/4 7/4 7/4
 in 2003 5% 5% 11% 6% 2% 3% 8%
 in 2004 23% 22% 23% 30% 20% 29% 40%
 in 2005 17% 19% 18% 19% 17% 16% 26%
 in 2006 11% 12% 10% 10% 16% 9% 7%
 in 2007 35% 33% 27% 27% 33% 35% 12%
 weet ik niet 10% 8% 12% 9% 11% 8% 8%
Er is een grote mate van ontvredenheid over de lengte van de formatie en de Nederlandse manier om een
regering samen te stellen (met een gedetailleerd regeeraccoord).
61% hoopt dat er voorstellen voor die verandering in het regeeraccoord zullen komen.
Deze formatie duurt te lang            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 7/4 CDA PvdA VVD
 Ja 64% 77% 74% 65% 72% 86%
 Nee 31% 20% 24% 31% 25% 12%
 Weet niet/geen antwoord 5% 3% 3% 4% 3% 1%
Soort gewenste kabinetsformatie          
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 7/4 CDA PvdA VVD
 Uitgebreid regeeraccoord 34% 36% 37% 41% 32% 40%
 Afspraken binnen kabinet 54% 52% 54% 51% 55% 56%
 Weet niet/geen antwoord 12% 13% 9% 8% 12% 4%
Vorming regering            
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 7/4 CDA PvdA VVD
 Direct op basis van uitslag 34% 45% 43% 42% 42% 42%
 Nederlands systeem 53% 47% 48% 48% 48% 51%
 Weet niet/geen antwoord 13% 8% 9% 10% 10% 7%
Wenst in regeeraccoord voorstellen voor verandering van kiesstelsel    
  Allen Allen Allen kiezer kiezer kiezer
in procenten van: 17/3 31/3 7/4 CDA PvdA VVD
 Ja 61% 62% 61% 49% 64% 63%
 Nee 20% 21% 23% 30% 16% 23%
 Weet niet/geen antwoord 19% 17% 17% 21% 20% 13%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek is naar het niveau van 5.0 gedaald. Dat was het "normale" niveau in het
laatste kwartaal van 2002. We zien echter nu dat de CDA-ers wat meer vertrouwen hebben dan toen
en de VVD-ers wat minder dan toen.
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
15/3 5,3 6,1 5,5 4,9
7/4 5,0 5,9 5,0 4,5
Ten opzichte van vorige week is Balkenende in vertrouwen weer iets gestegen.
Toch is een score van 5.4 laag te noemen. Bos doet het nu voor de tweede week slecht.
Opmerkelijk is zijn lage score onder de PvdA aanhang (6.6).
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            1/3 5,9 7,4 4,9 6,4
Balkenende            7/4 5,4 7,2 4,4 5,6
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       1/3 5,7 4,9 7,4 4,7
Bos                       7/4 5,0 4,7 6,6 3,7
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      1/3 5,4 5,9 4,4 7,1
Zalm                      7/4 5,3 6,1 4,1 7,0
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            1/3 5,5 4,8 6,6 4,2
Marijnissen            7/4 5,3 4,6 6,2 4,2
Halsema                25/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                1/3 5,2 4,5 6,3 3,9
Halsema                7/4 4,8 4,0 5,8 3,8
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  1/3 4,2 4,6 3,0 5,4
Herben                  7/4 4,2 4,9 2,9 5,3
Ditrich                   1/3 5,2 4,7 5,9 4,5
Ditrich                   7/4 4,9 4,4 5,6 4,4