De Stemming van 24 maart
Nog steeds zijn de verschuivingen per week klein.
Deze week dalen CDA, PvdA en LPF 1 zetel en stijgen VVD, Groen Links en SP er 1.
Opmerkelijk is daarnaast dat de "weet niet" groep deze week duidelijk is gestegen/
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 17/3 24/3
 CDA 44 40 39 38
PvdA 42 39 39 38
 VVD 28 30 31 32
LPF 8 9 8 7
 Groen Links 8 9 9 10
 SP 9 10 10 11
 D66 6 7 8 8
 ChristenUnie 3 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
         
Electorale potentie van de partijen
De drie grote partijen staan vrijwel gelijk. Bij de overige partijen is de SP weer aan
het groeien.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 3/3 24/3 9/9 20/1 3/3 24/3 9/9 20/1 3/3 24/3 9/9 20/1 3/3 24/3
 CDA 46% 36% 34% 37% 91% 79% 88% 88% 9% 5% 3% 7% 46% 32% 29% 31%
 PvdA 30% 36% 36% 36% 17% 26% 6% 14% 93% 95% 93% 95% 9% 15% 8% 6%
 VVD 41% 35% 39% 38% 47% 38% 56% 47% 9% 3% 5% 8% 93% 87% 97% 97%
 LPF 15% 16% 16% 16% 11% 7% 18% 21% 1% 1% 1% 2% 19% 13% 26% 23%
 GrLinks 28% 18% 21% 20% 12% 9% 0% 5% 55% 32% 41% 34% 4% 4% 2% 1%
 D66 22% 17% 20% 20% 11% 13% 13% 10% 39% 20% 27% 33% 16% 15% 15% 11%
 SP 20% 23% 22% 24% 11% 14% 4% 7% 42% 32% 38% 42% 4% 6% 4% 3%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 11% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002/januari 2003          
Gewenste regeringscombinatie
Nu het eind van de formatie nog niet in zicht is en de onenigheid tussen CDA en PvdA rondom
de oorlog in Irak gegroeid is, valt op dat CDA+PvdA minder gewenst wordt.
Vooral bij de CDA aanhang is de voorkeur voor een regering met PvdA fors gedaald. Vorige week
was dat nog 56%, nu is het 41%.
Toch denkt men nog steeds dat er een CDA+PvdA regering uitkomt, maar qua timing verwacht men
die regering pas in mei.
Regeringsvoorkeuren                    
Gewenste regering Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 10/2 24/3 24/3 24/3 24/3
 CDA+PvdA 48% 52% 47% 41% 83% 8%
 CDA+VVD+LPF 20% 22% 24% 36% 1% 47%
 CDA+VVD+D66 25% 19% 15% 19% 1% 37%
 PvdA+VVD 4% 5% 7% 2% 13% 5%
 geen voorkeur 3% 3% 7% 2% 3% 4%
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 10/2 24/3 24/3 24/3 24/3
 CDA+PvdA 63% 87% 77% 81% 80% 70%
 CDA+VVD+LPF 22% 6% 11% 7% 12% 15%
 CDA+VVD+D66 7% 2% 4% 3% 2% 6%
 PvdA+VVD 1% 1% 1% 0% 0% 1%
weet niet 8% 4% 9% 9% 6% 8%
Wanneer formatie Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 10/2 24/3 24/3 24/3 24/3
 februari 11% 4% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 38% 0% 1% 0% 0%
 april 29% 37% 25% 27% 30% 18%
 mei 15% 12% 44% 43% 44% 47%
 juni 5% 6% 14% 13% 14% 19%
 later 5% 3% 16% 16% 11% 16%
Datum nieuwe Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 10/2 24/3 24/3 24/3 24/3
 in 2003 5% 3% 11% 13% 6% 8%
 in 2004 23% 20% 23% 21% 19% 32%
 in 2005 17% 19% 18% 15% 16% 22%
 in 2006 11% 12% 10% 12% 11% 6%
 in 2007 35% 39% 27% 33% 32% 20%
 weet ik niet 10% 7% 12% 7% 15% 12%
73% van het electoraat vindt dat de formatie te lang duurt
Men geeft meer de voorkeur aan geen uitgebreide afspraken in een regeeraccoord, maar
besluitvorming binnen het kabinet.
Formatie duurt te lang Allen CDA PvdA VVD
  24/3 24/3 24/3 24/3
 ja 73% 70% 67% 82%
 nee 22% 24% 27% 14%
 weet niet/geen mening 5% 7% 6% 3%
Beste manier om te Allen CDA PvdA VVD
regeren 24/3 24/3 24/3 24/3
 uitgebreid regeeraccoord 35% 34% 37% 43%
 afspraken binnen kabinet 55% 54% 54% 49%
 weet niet/geen voorkeur 10% 12% 9% 8%
Een groot deel der Nederlanders hoopt dat in het regeeraccoord een aanzet staat
tot veranderingen in het Nederlandse kiesstelsel.
Hoopt op veranderingen in Allen CDA PvdA VVD
kiesstelsel in regeeraccoord 24/3 24/3 24/3 24/3
 ja 60% 52% 63% 64%
 nee 23% 31% 22% 20%
 weet niet/geen mening 17% 17% 16% 16%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek is duidelijk aan het teruglopen. Behoudens bij de kiezers van
het CDA is de score ten opzichte van het hoogtepunt, kort na de verkiezingen, duidelijk gedaald.
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4.8 5.2 4.9 4.9
28/10 4.6 5.1 4.7 4.1
11/11 5.0 5.5 5.1 4.9
25/11 4.8 5.4 5.0 4.4
30/12 4.8 5.5 4.9 4.2
06/1 5.1 5.9 4.8 4.9
20/1 5.5 5.9 5.5 5.7
10/2 5.8 6.4 6.0 5.4
24/2 5.5 6.1 5.8 5.3
24/3 5.1 5.8 5.2 5.0
Het vertrouwen in Balkenende is inmiddels op het laagste niveau sinds september.
We zien in steeds grotere mate dat bij zowel Balkenende als Bos er een soort
polarisatie in vertrouwen ontstaat.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6.2 7.3 4.8 6.5
Balkenende            30/12 6.3 7.6 5.0 6.6
Balkenende            20/1 6.3 7.5 5.0 6.7
Balkenende            24/3 5.3 7.1 4.3 5.7
Bos                       21/10 5.7 5.6 7.4 5.6
Bos                       30/12 5.7 5.4 7.4 5.5
Bos                       20/1 5.9 5.7 8.0 5.2
Bos                       24/3 5.1 4.5 7.0 3.8
Zalm                      07/10 6.6 6.8 6.2 7.5
Zalm                      30/12 5.4 6.0 4.2 7.0
Zalm                      20/1 5.5 6.1 4.2 7.2
Zalm                      24/3 5.2 6.0 4.1 7.0
Marijnissen            07/10 6.8 6.6 7.3 6.3
Marijnissen            30/12 6.1 5.8 6.8 5.6
Marijnissen            20/1 5.6 5.4 6.5 4.7
Marijnissen            24/3 5.2 4.4 6.4 4.0
Halsema                25/11 5.1 4.8 5.9 4.7
Halsema                30/12 5.4 5.1 6.3 5.1
Halsema                20/1 5.1 5.0 6.0 4.6
Halsema                24/3 4.8 4.0 5.9 3.7
Herben                  21/10 4.1 4.5 2.9 4.2
Herben                  30/12 4.1 4.3 3.0 4.4
Herben                  20/1 4.5 4.7 3.1 4.7
Herben                  24/3 4.2 5.0 3.0 5.1
Ditrich                   24/3 4.8 4.1 5.7 4.4