De Stemming van 15 maart
De Provinciale Statenverkiezingen hebben een kleine correctie ten gevolge gehad
voor de drie grote partijen. Per saldo is er eigenlijk sinds eind januari weinig verschoven.
Groen Links, SP, D66 en LPF blijven dicht bij elkaar.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 8/3 15/3
 CDA 44 40 38 39
PvdA 42 39 37 39
 VVD 28 30 33 31
LPF 8 9 7 8
 Groen Links 8 9 10 9
 SP 9 10 11 10
 D66 6 7 8 8
 ChristenUnie 3 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
       
Electorale potentie van de partijen
De potentie van de VVD neemt duidelijk af. Dat komt omdat de CDA kiezers
steeds minder voor de VVD als tweede partij voelen.
De PvdA staat inmiddels duidelijk op nummer 1. Dat is een groot verschil met
een half jaar geleden.
Partijen die kans maken op een stem                                
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 20/1 1/3 15/3 9/9 20/1 1/3 15/3 9/9 20/1 1/3 15/3 9/9 20/1 1/3 15/3
 CDA 46% 36% 34% 34% 91% 79% 88% 91% 9% 5% 3% 5% 46% 32% 29% 26%
 PvdA 30% 36% 36% 38% 17% 26% 6% 16% 93% 95% 93% 93% 9% 15% 8% 7%
 VVD 41% 35% 39% 32% 47% 38% 56% 37% 9% 3% 5% 5% 93% 87% 97% 97%
 LPF 15% 16% 16% 15% 11% 7% 18% 11% 1% 1% 1% 4% 19% 13% 26% 28%
 GrLinks 28% 18% 21% 22% 12% 9% 0% 6% 55% 32% 41% 35% 4% 4% 2% 1%
 D66 22% 17% 20% 22% 11% 13% 13% 9% 39% 20% 27% 28% 16% 15% 15% 17%
 SP 20% 23% 22% 22% 11% 14% 4% 6% 42% 32% 38% 39% 4% 6% 4% 1%
 ChristenUnie 7% 5% 5% 7% 11% 7% 8% 12% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0%
 SGP 4% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 4% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0%
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002/januari 2003
Gewenste regeringscombinatie
Volgens de kiezers komt de CDA+PvdA regering steeds dichterbij. 91% van de
kiezers denkt dat deze regering er komt. 54% wil deze regering. (De hoogste score
sinds de verkiezingen. Een combinatie tussen CDA+VVD neemt qua voorkeur
af. Nog maar 34% noemt deze combinatie (was na de verkiezingen 45%).
Het moment dat de fromatie beeindigd wordt langzamerhand geschat op eind april/begin mei.
Regeringsvoorkeuren              
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 3/2 10/2 15/3 15/3 15/3 15/3
 CDA+PvdA 48% 50% 52% 54% 56% 83% 10%
 CDA+VVD+LPF 20% 22% 22% 21% 25% 1% 48%
 CDA+VVD+D66 25% 21% 19% 13% 17% 1% 35%
 PvdA+VVD 4% 4% 5% 5% 1% 12% 4%
 geen voorkeur 3% 3% 3% 6% 1% 4% 3%
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 3/2 10/2 15/3 15/3 15/3 15/3
 CDA+PvdA 63% 79% 87% 91% 95% 93% 91%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 6% 5% 3% 4% 4%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 2% 1% 0% 1% 3%
 PvdA+VVD 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1%
weet niet 8% 5% 4% 3% 2% 2% 1%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 3/2 10/2 15/3 15/3 15/3 15/3
 februari 11% 12% 4% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 37% 38% 2% 2% 2% 1%
 april 29% 29% 37% 44% 51% 50% 27%
 mei 15% 14% 12% 39% 39% 36% 47%
 juni 5% 5% 6% 8% 6% 7% 14%
 later 5% 4% 3% 6% 2% 5% 12%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 3/2 10/2 15/3 15/3 15/3 15/3
 in 2003 5% 5% 3% 3% 1% 2% 2%
 in 2004 23% 22% 20% 22% 15% 18% 36%
 in 2005 17% 19% 19% 17% 13% 15% 25%
 in 2006 11% 12% 12% 11% 11% 13% 10%
 in 2007 35% 33% 39% 35% 43% 41% 17%
 weet ik niet 10% 8% 7% 13% 17% 10% 9%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek is duidelijk aan het teruglopen. Behoudens bij de kiezers van
het CDA is de score ten opzichte van het hoogtepunt, kort na de verkiezingen, duidelijk gedaald.
Vertrouwen in de politiek        
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA VVD PvdA
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4
24/2 5,5 6,1 5,8 5,3
15/3 5,3 6,1 5,5 4,9
Het vertrouwen in Balkenende is inmiddels op het laagste niveau sinds september.
We zien in steeds grotere mate dat bij zowel Balkenende als Bos er een soort
polarisatie in vertrouwen ontstaat.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            30/12 6,3 7,6 5,0 6,6
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            15/3 5,5 7,2 4,5 5,8
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       30/12 5,7 5,4 7,4 5,5
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       15/3 5,8 5,4 7,5 4,4
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      30/12 5,4 6,0 4,2 7,0
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      15/3 5,1 5,6 4,2 6,8
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            30/12 6,1 5,8 6,8 5,6
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            15/3 5,5 5,0 6,7 4,1
Halsema                25/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                30/12 5,4 5,1 6,3 5,1
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                15/3 5,0 4,2 6,1 3,8
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  30/12 4,1 4,3 3,0 4,4
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  15/3 4,1 4,5 3,2 5,0
Ditrich                   15/3 5,0 4,3 6,0 4,7