De Stemming van 1 maart
De PvdA zakt iets terug, alsmede de VVD, ten gunste van LPF en SP.
Met nog 8 dagen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten is het 
onduidelijk of CDA+PvdA in de Tweede Kamer een meerderheid zullen halen.
Zeker bij een opkomst onder de 50% zal de uitslag alle kanten kunnen uitslaan
voor wat betreft de combinaties CDA+PvdA en CDA+VVD.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 24/2 1/3
 CDA 44 40 37 37
PvdA 42 39 37 36
 VVD 28 30 34 33
LPF 8 9 8 9
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 10 11
 D66 6 7 8 8
 ChristenUnie 3 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
   
Verloop van politieke voorkeur             
  Verk.                    
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10 11/11 30/12 06/01 20/01 27/01 10/2 1/3
 CDA 43 47 43 52 44 45 46 42 40 37 37
 PvdA 23 27 25 28 25 28 35 44 39 38 36
 VVD 24 26 27 27 31 27 24 27 30 33 33
 LPF 26 12 11 3 6 7 5 7 9 9 9
GrLinks 10 12 14 13 10 9 8 6 9 10 10
 SP 9 12 15 15 22 21 20 13 10 10 11
 D66 7 6 7 5 6 6 5 4 7 7 8
 ChristenUnie 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4
 SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 LN 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Totaal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
Het CDA is haar positie wel wat kwijtgeraakt.
VVD en PvdA zijn inmiddels populairder dan het CDA en dat was tot vlak voor de verkiezingen niet het geval.
De PvdA staat er slecht voor bij de CDA-aanhang en het CDA staat er slecht voor bij de PvdA aanhang.
Partijen die kans maken op een stem                                         
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD
in procenten van: 9/9 23/12 20/1 1/3 9/9 23/12 20/1 1/3 9/9 23/12 20/1 1/3 9/9 23/12 20/1 1/3
 CDA 46% 43% 36% 34% 91% 85% 79% 88% 9% 8% 5% 3% 46% 44% 32% 29%
 PvdA 30% 32% 36% 36% 17% 24% 26% 6% 93% 94% 95% 93% 9% 15% 15% 8%
 VVD 41% 34% 35% 39% 47% 29% 38% 56% 9% 7% 3% 5% 93% 85% 87% 97%
 LPF 15% 11% 16% 16% 11% 4% 7% 18% 1% 0% 1% 1% 19% 6% 13% 26%
 GrLinks 28% 21% 18% 21% 12% 11% 9% 0% 55% 42% 32% 41% 4% 4% 4% 2%
 D66 22% 17% 17% 20% 11% 8% 13% 13% 39% 23% 20% 27% 16% 15% 15% 15%
 SP 20% 33% 23% 22% 11% 25% 14% 4% 42% 43% 32% 38% 4% 10% 6% 4%
 ChristenUnie 7% 6% 5% 5% 11% 10% 7% 8% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1%
 SGP 4% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1%
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002/januari 2003              
         
Gewenste regeringscombinatie          
         
De combinatie CDA+PvdA blijft het populairst.          
De combinatie CDA+VVD+LPF wordt steeds meer genoemd.          
Men denkt gemiddeld dat de formatie in april zal worden afgerond.
PvdA-kiezers zijn het meest negatief bij de inschatting van de datum van de
volgende verkiezingen.
Regeringsvoorkeuren                                                             
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 3/2 10/2 1/3 1/3 1/3 1/3
 CDA+PvdA 48% 50% 52% 49% 34% 87% 9%
 CDA+VVD+LPF 20% 22% 22% 24% 32% 0% 48%
 CDA+VVD+D66 25% 21% 19% 17% 29% 1% 39%
 PvdA+VVD 4% 4% 5% 6% 3% 11% 2%
 geen voorkeur 3% 3% 3% 4% 2% 2% 3%
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 3/2 10/2 1/3 1/3 1/3 1/3
 CDA+PvdA 63% 79% 87% 84% 83% 91% 83%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 6% 6% 4% 5% 7%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 2% 4% 7% 2% 5%
 PvdA+VVD 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1%
weet niet 8% 5% 4% 5% 5% 3% 4%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 3/2 10/2 1/3 1/3 1/3 1/3
 februari 11% 12% 4% 0% 0% 0% 0%
 maart 35% 37% 38% 22% 24% 21% 20%
 april 29% 29% 37% 45% 46% 43% 44%
 mei 15% 14% 12% 22% 19% 30% 19%
 juni 5% 5% 6% 5% 4% 3% 8%
 later 5% 4% 3% 6% 7% 3% 9%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 3/2 10/2 1/3 1/3 1/3 1/3
 in 2003 5% 5% 3% 5% 4% 3% 4%
 in 2004 23% 22% 20% 24% 26% 14% 35%
 in 2005 17% 19% 19% 17% 14% 16% 24%
 in 2006 11% 12% 12% 14% 15% 17% 6%
 in 2007 35% 33% 39% 33% 36% 41% 21%
 weet ik niet 10% 8% 7% 8% 5% 9% 10%
                                                             
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek is weer wat aan het teruglopen.
Hoogtepunt was kort na de verkiezingen. Nu staat het weer op 5.5
Vertrouwen in de politiek                        
    kiezer kiezer kiezer              
  Allen CDA VVD PvdA                          
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9                                                  
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1                                                  
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9                                                  
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4                                                  
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2      
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9    
13/1 5,2 5,5 5,4 5,3      
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7      
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4      
1/3 5,5 5,8 5,7 5,4      
Het vertrouwen in de centrale politici neemt geleidelijk af.
Balkenende scoort met 5.9 een relatief lage score (normaliter rond de 6.3).
Bos en Zalm zakken ook weer weg. Voor alle drie geldt dat vooral de aanhang
van andere partijen dan de eigen partij dalen.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            30/12 6,3 7,6 5,0 6,6
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            1/3 5,9 7,4 4,9 6,4
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       30/12 5,7 5,4 7,4 5,5
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       1/3 5,7 4,9 7,4 4,7
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      30/12 5,4 6,0 4,2 7,0
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      1/3 5,4 5,9 4,4 7,1
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            30/12 6,1 5,8 6,8 5,6
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            1/3 5,5 4,8 6,6 4,2
Halsema                25/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                30/12 5,4 5,1 6,3 5,1
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                1/3 5,2 4,5 6,3 3,9
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  30/12 4,1 4,3 3,0 4,4
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  1/3 4,2 4,6 3,0 5,4
Ditrich                   1/3 5,2 4,7 5,9 4,5